Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

21. schůze VKZBP ze dne 4.9.2001

 

Please Note: All documents must be presented in the original or a notarised copy. All affidavits and legal documents issued and/or signed in the Czech Republic must be notarised by a Czech notary. All documents must not be older than 180 days. Contacts to translators:From Czech to

Zápis z 21. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky 4. 9.2001

Program schůze:

  1. Návrh opatření k ratifikaci Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě

  2. Protiraketová obrana

  3. Různé


PhDr. Hana Hubáčková výkonná místopředsedkyně Výboru (VMV) uvítala všechny přítomné a seznámila je s programem schůze. V této souvislosti sdělila, že bod 2 původního programu je stažen z jednání na základě stanoviska NBÚ, které doporučuje tento materiál přesunout na jednání až v 1. pololetí 2002.

ad bod 1)

T. Szunyog (ŘOBP MZV) ve svém úvodním slově seznámil členy výboru s cílem tohoto materiálu a s návrhem dalšího postupu jeho projednání ve vládě.

V diskusi se k této problematice vyjádřili Ing. Štrauch (SSHR), Ing. Holečková (ÚV), Ing. Šesták (ÚV) a plk. Švarc (OBP MO). VMV H. Hubáčková a T. Szunyog během diskuse reagovali na vznesené připomínky s tím, že navržené úpravy budou do materiálu zapracovány.

Výbor tento materiál po zapracování připomínek schválil.

ad bod 2)

V rámci aktuální politické informace bylo prezentováno téma Národní raketové obrany NMD, které přednesl T. Szunyog. Členové výboru obdrželi text vystoupení v písemné podobě a rovněž na CD ROMu. T. Szunyog v následné diskusi odpověděl na dotazy a připomínky posluchačů.

ad bod 3)

V bodu Různé VMV shrnula připomínky členů k dosavadnímu systému a práci VKZBP. Sdělila rovněž, že tabulka gescí je přístupná na internetových adresách MZV ( www.mzv.cz, www.mzv.cz/vkzbp). Připomněla též všem členům povinnost zaslat neprodleně jméno pracovníka resortu odpovědného za aktualizaci elektronické verze tabulky gescí.

Závěrem VMV poděkovala T. Szunyogovi a D. Fuchsové za jejich práci ve VKZBP a popřála jim hodně úspěchů v jejich nové činnosti. V této souvislosti byli členové upozorněni na personální změnu v sekretariátu VKZBP, kde se novým určeným pracovníkem stává Ivo Broskevič z OBP MZV, tfn. 2418 2906, fax č. 2418 2877, e-mail adresa: ivo_broskevic@mzv.cz. V nutných případech lze využívat též kontaktu na sekretariát OBP MZV (tfn. čísla 2418 2422 nebo 2418 2806).

Příští schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky se bude konat v polovině října 2001 v prostorách Ministerstva zahraničních věcí. Přesné datum bude oznámeno dodatečně.

Zapsal: I. Broskevič, OBP MZV

Schválili: předseda / výkonná místopředsedkyně
Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Usnesení Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky ze dne 4. 9. 2001 č. 21/1

Výbor pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

I. bere na vědomí

Zprávu k návrhu opatření k ratifikaci Dohody o adaptaci Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě;

II. ukládá

předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit Zprávu Bezpečnostní radě státu.

Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
Na vědomí: sekretariát Bezpečnostní rady státu

předseda
Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.