Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

7. schůze VKZBP ze dne 16.5.2003

 

Zápis ze 7. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky (16. května 2003)


Program schůze:
1. Informace o zapojení ČR do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
2. Projednání připomínek k návrhu textu novelizované Bezpečnostní strategie ČR
3. Různé


Schůze se zúčastnili:
Josef Zrzavecký (MO), Oldřich Hoďánek (MO), Martin Linhart (MV), p. Zabo (MF), Dušan Štrauch (SSHR), P. Bysterský (SSHR), Antonín Martínek (NBÚ), pí. Heroutová (BIS), František Bublan (ÚZSI), p. Prokš (VZ), Oldřich Šesták (ÚV), Jiří Brabec (MZe), p. Zezula (VZS), Zdeněk Zeman (MPO), Alexandr Vondra (MZV), David Červenka (MZV), Martin Košatka (MZV) a zástupci sekretariátu VKZBP.

7. schůzi řídil Alexandr Vondra, náměstek ministra pro bezpečnostní politiku MZV.

Ad bod 1 - Informace o zapojení ČR do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU
David Červenka ze samostatného oddělení pro Společnou zahraniční a bezpečnostní politiku EU (MZV) shrnul základní body, které ze zapojení do Společné zahraniční a bezpečnostní politiky Evropské unie pro ČR vyplývají. Pan náměstek Vondra připomněl, že od 16. dubna, kdy byla podepsána přístupová dohoda v Aténách je Česká republika povinna plnit závazky vyplývající z členství v EU, ale zatím nikoliv plném rozsahu. V současné fázi je nejdůležitější identifikovat oblasti, na které se bude ČR v rámci SZBP zaměřovat.


Ad bod 2 - Výroční zpráva VKZBP za rok 2003
Náměstek Vondra představil návrh plánu MZV k zapracovávání připomínek do novelizované Bezpečnostní strategie ČR, který byl schválen všemi členy VKZBP.

Plán zapracovávání připomínek:
K posouzení a případnému zapracování došlých připomínek se 21. května sejde Redakční skupina tvořená ÚV, MZV, MO, MV a MF ustavená Pracovní skupinou VKZBP. Budou-li mít ostatní členové Pracovní skupiny doporučení, co z připomínek zapracovat, zašlou je MZV, které informuje ostatní členy Redakční skupiny.

Po projednání obdržených připomínek Redakční skupinou bude text postoupen k projednání v rámci VKZBP na schůzi plánované na 5. června. Vzhledem k navrhovanému datu schůzky Redakční skupiny budou mít členové VKZBP týden času na prostudování předloženého textu novelizované strategie.


Celkový časový přehled:

§ 5. června - VKZBP.
§ okolo 20. června - slyšení ve výborech Parlamentu ČR.
§ konec června - Pracovní skupina k zapracování případných připomínek poslanců a senátorů
§ začátek července - VKZBP
§ do konce července - návrh textu novelizované strategie bude předložen k projednání a schválení Bezpečnostní radě státu (tedy plně v souladu s vládou schváleným harmonogramem)
§ srpen - novelizovaná strategie bude předložena k projednání a schválení vládě


Ad bod 3 - Různé
Martin Košatka informoval o předběžném programu příští schůze VKZBP, která se uskuteční 5. června 2003. Kromě zmíněné Bezpečnostní strategie bude prezentována i ústní informace o průběhu ministerského jednání Severoatlantické aliance v Madridu, které proběhne 3. - 4. června 2003 a materiály předkládané Bezpečnostní radě státu.

Zapsala: Petra Havelková

Schválil: výkonný místopředseda Výboru BRS pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.