Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

8. schůze VKZBP ze dne 31.10.2005

 

Program schůze: 1. Ústní informace o aktuálním vývoji v NATO a EU. 2. Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2004. 3. Různé

Zápis z 8. schůze Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
dne 31. října 2005


Program schůze:
1. Ústní informace o aktuálním vývoji v NATO a EU.
2. Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2004.
3. Různé.

Schůze se zúčastnili:
Rostislav Černý (MI), Peter Bysterský (SSHR), Ladislav Zabo (MF), Zdeněk Novák (VZ), Jan Mareš (NBÚ), Radomír Jahoda (MO), Vlastimil Křepela (LS-MPO), Jindřich Lesný (ÚV), Dušan Navrátil (BIS), Milena Bačkovská (MV), Vladimír Posolda (ÚZSI), Tomáš Kubínek (MZdr), Jan Hynšt (MZe), Milan Šeiner (KPR), Martin Povejšil (VŘ SBM MZV), Petr Kaiser (Ř SZBP MZV), Veronika Kuchyňová Šmigolová (Ř OBP MZV), Michal Švéda (OBP MZV).

8. schůzi VKZBP předsedal politický ředitel MZV Martin Povejšil, který v důsledku převzetí některých pravomocí zrušené funkce náměstka ministra pro bezpečnostní politiku bude předsedat schůzím VKZBP i v budoucnosti.

Ad 1) Ústní informace o aktuálním vývoji v NATO a EU.
V. Kuchyňová Šmigolová stručně informovala o aktuálním vývoji v NATO a EU v bezpečnostní oblasti. R. Jahoda údaje doplnil o informaci o zasedání ministrů obrany členských zemí NATO a Ukrajiny, kde český ministr obrany spolu s dalšími ministry z některých členských zemí podepsal "letter of intent" týkající se spolupráce s Ukrajinou ve vojenské oblasti.

Ad 2) Výroční zpráva o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2004.
M. Povejšil úvodem sdělil, že ještě před koncem roku by měla být vydána finální publikace, která by měla být rovněž k dispozici na webových stránkách MZV. Zároveň poděkoval LS MPO za spolupráci při tvorbě materiálu a MV a NBÚ za zaslání písemných připomínek.
P. Kaiser materiál stručně zrekapituloval s tím, že zaslané připomínky budou zapracovány.
J. Lesný připomněl, že materiál je předkládán MZV ve spolupráci s MPO a je tedy nutné zajistit rovněž podpis ministra průmyslu a obchodu.
M. Povejšil uzavřel diskusi k tomuto bodu s tím, že po zapracování připomínek bude materiál předložen BRS.

Ad 3) Různé
M. Povejšil informoval o vytvoření funkce resortního koordinátora a koordinační pracovní skupiny MZV pro otázky boje proti terorismu.
Datum příští schůze VKZBP bylo předběžně stanoveno na úterý 29. listopadu 2005.


Přílohy:
ü Usnesení VKZBP k materiálu "Výroční zpráva České republiky o exportu vojenského materiálu podle článku 8 operativních ustanovení Kodexu EU".
....................................................................................................................
USNESENÍ

Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky
ze dne 31. října 2005 č. 17


k "Výroční zprávě o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2004"

V ý b o r p r o k o o r d i n a c i z a h r a n i č n í b e z p e č n o s t n í p o l i t i k y

I. s c h v a l u j e Výroční zprávu o kontrole exportu vojenského materiálu a ručních zbraní pro civilní použití v ČR v roce 2004,


II. u k l á d á předsedovi Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky po zapracování připomínek členů Výboru předložit materiál uvedený v bodě I. tohoto usnesení Bezpečnostní radě státu a doporučit jeho předložení vládě.


Provede: předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky


Cyril Svoboda
předseda Výboru pro koordinaci zahraniční bezpečnostní politiky

.