Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Společná kritéria Evropské Unie uplatňovaná při vývozu vojenského materiálu

 

V roce 2008 přijala rada ministrů zahraničí členských států EU Společný postoj 2008/944/SZBP, kterým se stanoví společná pravidla pro kontrolu vývozu vojenských technologií a vojenského materiálu. Tento dokument obsahuje ve svém druhém článku osm kritérií, podle kterých je v členských státech hodnocen každý vývoz zbraní. Jedná se o osm kritérií, které v roce 1998 přijaly státy EU jako politicky závazný Kodex chování EU při vývozu zbraní. Společný postoj Rady 2008/944/SZBP dále v několika článcích obsahuje přeformulované Operativní ustanovení, která byla rovněž součástí Kodexu chování EU.

Přijetí osmi společných kritérií, které státy zvažují při svém rozhodování o žádostech o exportní licence, ve formě právně závazného Společného postoje vnímá EU jako signál partnerům i evropské veřejnosti, kterým dokazuje důležité místo problematiky kontroly vývozu zbraní na evropské agendě.

Společný postoj není, narozdíl od instrumentů prvního pilíře EU (Smlouvou o založení Evropského společenství) přímo použitelný v právních řádech členských států a také nespadá pod jurisdikci Evropského soudního dvora, avšak dle čl. 15 Smlouvy o Evropské unii „Členské státy zajistí, aby jejich vnitrostátní politiky byly v souladu se společnými postoji.“  Z tohoto důvodu některé členské státy, a Česká republika mezi nimi, plánují vypracování nového zákona, který zajistí implementaci Společného postoje 2008/944/SZBP.

Dalším důležitým dokumentem, který vzniká v rámci jednání skupiny zabývající se v rámci struktur EU kontrolou vývozu konvenčních zbraní (COARM), je Uživatelská příručka ke Kodexu chování EU. Tento text je od svého prvního vydání v roce 2003 neustále průběžně doplňován.

Evropská unie na úrovni společného postoje rady rovněž reguluje zprostředkování obchodu se zbraněmi (brokering).

přílohy

Společný postoj 944/2008 70 kB pdf (Acrobat dokument) 16.7.2009

Uživatelská příručka (verze 2009) 496 kB pdf (Acrobat dokument) 16.7.2009

SP Brokering 437 kB pdf (Acrobat dokument) 7.12.2012

.