Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Akční program OSN boje proti šíření ručních a lehkých zbraní

 

Hlavním rámcem aktivit OSN v oblasti kontroly ručních a lehkých zbraní (dále jen RLZ) je Akční program k prevenci, potírání a vymýcení nezákonného obchodu s ručními a lehkými zbraněmi ve všech jeho aspektech (dále jen Akční program OSN). Akční program OSN byl schválen v roce 2001. Stanovil cíle mezinárodního společenství v dané oblasti do roku 2006. V tomto roce bude svolána konference, na níž se vyhodnotí, zda a jak se je podařilo naplnit. Předností Akčního plánu OSN je to, že definuje konkrétní závazky a mechanismy pro zlepšení kontroly RLZ, které mají být do této doby uvedeny v život. Tato opatření lze rozdělit podle toho, na jaké úrovni mají být přijata.

Na národní úrovni se jedná mj. o přijetí a aplikaci legislativních norem týkajících se:

1. kontroly výroby, vývozu a dovozu RLZ,
2. evidence a sledování pohybu RLZ,
3. ničení nadpočetných RLZ.

Opatření na regionální jsou dobrovolná a jsou zaměřena na zvýšení vzájemné transparence. Mohou též zahrnovat stanovení regionálně závazných moratorií na výrobu, dovoz a vývoz RLZ s cílem zabránit jejich nežádoucímu hromadění v daném regionu či oblasti.

Na globální úrovni jde především o spolupráci v boji proti nezákonnému obchodování. Opatření však tvoří též součást úsilí mezinárodního společenství zaměřené na předcházení konfliktům, ve kterých jsou RLZ zneužívány, a na řešení těchto konfliktů. Jsou to v první řadě demobilizační, demilitarizační, odzbrojovací a rekonsolidační projekty pro ozbrojené bojovníky stran konfliktu. Klíčovým prvkem je samozřejmě likvidace RLZ v těchto konfliktních oblastech.

Česká republika v minulosti i současnosti národní cíle Akčního programu OSN plní, a to včetně opatření legislativních. Na úrovni regionální a globální podpořila všechny iniciativy zaměřené na zvýšení vzájemné transparence a vytváření univerzálně platných standardů. Výrazem její podpory tomuto úsilí je dobrovolný finanční příspěvek ve výši 2,5 milionu Kč (cca 100.000 USD), který poskytla do svěřeneckého fondu Odboru pro odzbrojovací záležitosti OSN (UNDDA).

V roce 2004 byla v rámci Akčního programu OSN zahájena jednání o mechanizmu sledování pohybu a identifikaci nelegálně držených a šířených RLZ. Byla ustavena otevřená pracovní skupina, jejímž úkolem bylo vypracování příslušného dokumentu. Tato jednání nicméně byla ukončena až v roce 2005, kdy tento dokument schválilo 60. Valné shromáždění OSN. Gestorem jeho plnění bude v České republice Policejní prezidium ve spolupráci s Českým úřadem pro zkoušení zbraní a střeliva, Ministerstvem zahraničních věcí a dalšími zodpovědnými resorty a orgány.

V červenci 2008 se v New Yorku uskutečnilo 3. bienální zasedání účastnických zemí k plnění Akčního programu. V rámci této konference proběhlo i vyhodnocení implementace Mezinárodního nástroje k identifikaci a označování RLZ, jehož cílem je posílení národních mechanismů a mezinárodní spolupráce.

V roce 2010 se uskuteční další bienální zasedání k plnění Akčního programu. V souvislosti s touto schůzkou navrhla EU projekt spolupráce s OSN na podporu Akčního programu a přijala jej ve formě Rozhodnutí Rady.


.