Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Priority ČR v NATO

 

Po konci studené války a rozpuštění Varšavské smlouvy bylo jedním z významných cílů zahraniční politiky České republiky stát se součástí euroatlantických bezpečnostních struktur, především pak plnoprávným členem NATO.

Na cestě k tomuto členství ČR prošla aliančním programem Partnerství pro mír a 12. března 1999 vstoupila spolu s Polskem a Maďarskem do NATO. Návrh vlády na vstup České republiky do NATO schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v dubnu 1998, o dva týdny později také Senát.

Hlavním důvodem vstupu ČR do NATO bylo zajistit vnější bezpečnost ČR. Vstupem do NATO se ČR stala pevnou součástí nejsilnější politicko-vojenské organizace světa a docílila stavu, kdy je bezpečnost země zajištěna nejlépe v historii našeho národa.

ČR má ambicí být důvěryhodným a spolehlivým spojencem ve shodě se závazky vyplývajícími z členství v NATO.

ČR podporuje alianční politiku obrany a odstrašení, která je založena na vyvážené kombinaci jaderných a konvenčních schopností umožňující čelit současným i budoucím hrozbám.

Česká republika podporuje v NATO zefektivnění systému aliančních partnerství tak, aby nediskriminoval žádného partnera dle příslušnosti k určité skupině, a podporovala rozvoj partnerství na základě reciprocity, vzájemné výhodnosti a pragmatičnosti.

V procesu rozšiřování NATO vystupuje ČR na podporu dalšího přibližování stávajících čtyř aspirantů o členství v NATO – Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Gruzie a Makedonie. Tento proces vnímáme jako oboustranně přínosný – vstupem nových členů se posiluje prvek kolektivní obrany, rozšiřuje zóna stabilita, a zvyšují kapacity Aliance pro reakci na případné bezpečnostní krize.

ČR se v souladu se svými schopnostmi a dostupnými zdroji účastní aliančních operací a misí. Účastí ve spojenecké misi NATO pod mandátem OSN se podílí a bude podílet na stabilizaci Afghánistánu, upevnění jeho bezpečnosti, budování kapacit státní správy a samosprávy a na podpoře hospodářského a sociálního rozvoje země. Česká republika se od poloviny 90. let minulého století podílí na stabilizaci regionu západního Balkánu zapojením do vojenských operací NATO. V současné době je zapojena do alianční operace KFOR v Kosovu.

ČR podporuje další rozvoj aliančních schopností v oblasti tzv. nových hrozeb (např. energetická a kybernetická bezpečnost, boj proti terorismu).

.