Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Agentury EU

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2013.)

A) REGULAČNÍ AGENTURY EU

Evropské středisko pro rozvoj odborného vzdělávání (Cedefop)

Evropská nadace pro zlepšení životních a pracovních podmínek (EUROFOUND)

Evropská agentura pro životní prostředí (EEA)

Evropská nadace odborného vzdělávání (ETF)

Evropské monitorovací centrum pro drogy a drogovou závislost (EMCDDA)

Evropská agentura pro léčiva (EMEA)

Evropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (OSHA)

Úřad pro harmonizaci ve vnitřním trhu (ochranné známky a průmyslové vzory) (OHIM)

Odrůdový úřad Společenství (CVPO)

Překladatelské středisko pro instituce Evropské unie (CdT)

Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)

Evropská agentura pro námořní bezpečnost (EMSA) - Lisabon

Evropská agentura pro bezpečnost letectví (EASA)

Evropská agentura pro bezpečnost sítí a informací (ENISA)

Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí (ECDC)

Evropská agentura pro železnice (ERA)

Evropská agentura pro řízení operativní spolupráce na vnějších hranicích členských států EU (FRONTEX)

Agentura Společenství pro kontrolu rybolovu (CFCA)

Evropská agentura pro chemické látky (ECHA)

Agentura Evropské unie pro základní práva (FRA)

Evropský institut pro rovnost žen a mužů

Úřad pro dohled nad evropským GNNS (GSA)

Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů (ACER) - /v přípravné fázi/

 

B) VÝKONNÉ  AGENTURY EU

Výkonná agentura Evropské rady pro výzkum (ERC)

Výkonná agentura pro konkurenceschopnost a inovace (EACI)

Výkonná agentura pro transevropskou dopravní síť (TEN-T EA)

Výkonná agentura pro výzkum (REA)

Výkonná agentura pro zdraví a spotřebitele (EAHC)

Výkonná agentura pro vzdělávání, kulturu a audiovizuální oblast (EACEA)

 

C) SPOLEČNÁ  ZAHRANIČNÍ  A  BEZPEČNOSTNÍ  POLITIKA

Evropská obranná agentura (EDA)

Ústav Evropské unie pro studium bezpečnosti (ISS)

Satelitní středisko Evropské unie (EUSC)

 

D) POLICEJNÍ  SPOLUPRÁCE VE VĚCECH SOUDNÍCH A TRESTNÍCH

Evropský policejní úřad (EUROPOL)

Evropská jednotka pro soudní spolupráci (EUROJUST)

Evropská policejní akademie (CEPOL)

.