Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropská centrální banka

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2013.)

Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou pro jednotnou měnu Euro. Byla založena v r. 1998, stejně jako Evropský systém centrálních bank, který zahrnuje centrální banky všech členských zemí EU.

Evropská centrální banka (ECB) je centrální bankou pro jednotnou měnu Euro. Byla založena v r. 1998, stejně jako Evropský systém centrálních bank, který zahrnuje centrální banky všech členských zemí EU. 

Cílem ECB je řídit jednotnou měnu, ochraňovat jeho hodnotu a udržovat cenovou stabilitu v zemích Eurozóny. ECB současně zodpovídá za definování a provádění hospodářské a měnové politiky EU.

Postavení ECB je zcela nezávislé. ECB (stejně jako národní centrální banky) nesmí požadovat nebo přijímat pokyny od orgánů EU, vlád členských zemí nebo jiných orgánů.

Hlavní úkol - udržení cenové stability – ECB zajišťuje prostřednictvím kontroly množství peněz v oběhu (např. určování úrokových sazeb) a monitorováním cenových trendů a posuzováním rizik ovlivňujících cenovou stabilitu v eurozóně.

ECB má výlučné právo rozhodovat o vydávání bankovek v eurozóně. Ve spolupráci s národními centrálními bankami shromažďuje od orgánů státní správy v jednotlivých zemích potřebné statistické údaje.

V rámci spolupráce s národními centrálními bankami v eurosystému ECB připravuje a realizuje usnesení, která byla přijata rozhodovacími orgány eurosystému – Radou guvernérů, Výkonnou radou a Generální radou.

Výkonná rada odpovídá za provádění měnové politiky a vydávání pokynů národním centrálním bankám. Skládá se z prezidenta ECB, viceprezidenta a čtyř dalších členů, uznávaných osobností s profesionální zkušeností v měnových nebo bankovních otázkách.

Rada guvernérů je hlavním rozhodovacím orgánem ECB. Definuje měnovou politiku eurozóny, má výhradní právo povolovat vydávání bankovek v EU, určování úrokových sazeb. Složena je z prezidenta ECB a guvernérů centrálních bank členských zemí EU.

Generální rada je rozhodovacím orgánem vytvořeným na přechodnou dobu. Převzala úkoly od Evropského měnového institutu. Má být rozpuštěna až všechny členské země EU zavedou jednotnou měnu. Je složena z prezidenta ECB, jeho viceprezidenta a guvernérů národních centrálních bank všech členských zemí EU.

ECB sídlí v německém Frankfurtu nad Mohanem. Jejím prezidentem je od r. 2003 Francouz Jean-Claude Trachet.

Webové stránky Evropské centrální banky

.