Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Evropský veřejný ochránce práv

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2013.)

Úkolem Evropského veřejného ochránce práv je šetřit stížnosti na nesprávný úřední postup orgánů a institucí Evropské unie. Funkce Evropského veřejného ochránce práv byla zřízena Smlouvou o Evropské unii (Maastricht 1992). Do funkce je volen Evropským parlamentem, jeho funkční období je pětileté.

Evropský veřejný ochránce práv je nezávislý a nestranný, je prostředníkem mezi občanem a orgány Unie. Přijímá a šetří podněty od občanů, firem, organizací a subjektů s trvalým bydlištěm či sídlem v členském státě Evropské unie. Veřejný ochránce může zahájit šetření rovněž na základě vlastní iniciativy.

Za nesprávný úřední postup je považován postup, kdy orgány či instituce Unie nejednají v souladu s právem nebo nerespektují zásady dobré správy či porušují lidská práva. Jedná se zejména o případy diskriminace, nespravedlnosti, zneužití úředních pravomocí, odmítnutí poskytnutí informací , neopodstatněné průtahy, atd.

Evropským veřejným ochráncem práv je od r. 2005 P. Nikiforos Diamandouros.

http://www.ombudsman.europa.eu/home/cs/default.htm

.