Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Výbor regionů

 

(Archivní článek, platnost skončena 05.11.2013.)

Výbor regionů je poradním orgánem EU, složeným ze zástupců regionů a místních úřadů členských států EU.

V záležitostech, které se dotýkají regionální politiky, ochrany životního prostředí, dopravy, vzdělávání, ve zkratce všech záležitostí, které v členských státech EU řeší regionální vlády a místní úřady, je Výbor regionů povinným připomínkovým místem v legislativním procesu. Výbor regionů často vydává stanoviska i ke koncepčním doporučením (Sdělením, Bílým knihám) Evropské komise, vztahujícím se k problematice života regionů uvnitř EU. Lisabonská smlouva přiznává Výboru regionů právo obrátit se k Soudnímu dvoru EU, dospěje-li k závěru, že při vytváření a aplikaci unijní legislativy byl porušen princip subsidiarity.

Výbor regionů vznikl v r. 1994 na základě Maastrichtské smlouvy o EU. Sestává ze 344 členů, které do Výboru regionů nominují vlády členských států EU a Rada EU je pak jmenuje. Zástupci regionálních a místních samospráv členských států EU odvozují svůj mandát ve Výboru regionů z mandátu, který získali v regionálních či místních volbách ve svých domovských členských státech. Členové Výboru regionů mají čtyřletý mandát. Aktuální funkční období začalo v r. 2010. ČR ve Výboru regionů zastupuje 12 členů.   

Předsedou Výboru regionů je Luc Van den Brande. Stálé sídlo má Výbor regionů v Bruselu.

.