Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Společná obchodní politika

 

(Archivní článek, platnost skončena 28.10.2013.)

S podílem 20 % na světovém dovozu a vývozu je Evropská unie největší obchodní velmocí na světě. Na jejím počátku stál před padesáti lety volný trh mezi členskými státy. Unie proto podporuje liberalizaci světového obchodu, který považuje za motor ekonomického rozvoje.

Obchod stimuluje světový hospodářský růst, z něhož mají prospěch všichni. Liberalizovaný obchod umožňuje spravedlivou hospodářskou soutěž mezi nejefektivnějšími podniky z EU a jejich konkurenty z jiných zemí. S cílem pomoci rozvojovým zemím je EU připravena otevřít svůj trh pro jejich vývozy i v případě, že tyto země svůj trh stejným způsobem nemohou otevřít.

Odstranění překážek obchodu uvnitř EU významně přispělo k její prosperitě a posílilo její úsilí o celosvětovou liberalizaci. Členské státy mezi sebou zrušily cla a zároveň sjednotily cla uplatňovaná na zboží dovážené ze třetích zemí. To znamená, že při dovozu do EU se platí stejné clo bez ohledu na to, zda se zboží dováží přes Janov či Hamburk. Díky tomu může být automobil z Japonska, za který bylo zaplaceno clo při dovozu do Německa, přepraven do Belgie nebo Polska a tam prodán stejným způsobem jako automobil z Německa. Žádné další clo se neplatí.

EU hraje ústřední úlohu v mezinárodních jednáních o liberalizaci obchodu. Od roku 2001 probíhá tzv. kolo jednání o rozvoji z Dohá. Cílem těchto jednání, která se konají v rámci Světové obchodní organizace (WTO), je snížení cel a odstranění dalších překážek světového obchodu. V návaznosti na dřívější kola jednání snížila EU průměrné clo uplatňované na dovoz průmyslových výrobků na 4 %, což je jedno z nejnižších průměrných cel na světě.

Evropská unie vyvíjí velké úsilí, aby kolo jednání z Dohá dopadlo úspěšně. Je také přesvědčeným zastáncem systému WTO založeného na pravidlech, který zajišťuje právní jistotu a transparentnost v mezinárodním obchodě. Světová obchodní organizace stanovuje pravidla, podle nichž se její členové mohou bránit nekalým praktikám, které vývozci používají v soutěži s místními konkurenty (např. dumping, tj. prodej za cenu pod výrobními náklady). V jejím rámci také probíhá urovnávání sporů.

Obchodní pravidla jsou mnohostranná záležitost, avšak obchod jako takový je dvoustranný, tedy vždy mezi kupujícími a prodávajícími, vývozci a dovozci. Z toho důvodu vytvořila EU s jednotlivými zeměmi a regiony na celém světě síť dvoustranných obchodních dohod, které doplňují její účast na kole jednání z Dohá a předchozích jednáních v rámci WTO.

EU uzavřela též dohody o partnerství a spolupráci se sousedními zeměmi ve Středomoří, s Ruskem a rovněž s řadou států.

Obchodní politika EU úzce souvisí s její rozvojovou politikou. Pro většinu dovozu z rozvojových zemí poskytuje unie v rámci tzv. všeobecného systému preferencí bezcelní nebo preferenční přístup na svůj trh. V případě 49 nejchudších zemí světa dokonce platí, že veškerý jejich vývoz do EU – s jedinou výjimkou zbraní – je od cla zcela osvobozen.

V rámci partnerství se 78 zeměmi z Afriky, Karibiku a Tichomoří (AKT) vypracovala EU novou obchodní a rozvojovou strategii, jejímž cílem je integrace těchto zemí do světového hospodářství. S Jihoafrickou republikou uzavřela obchodní dohodu, která povede k volnému obchodu, a v současné době vyjednává dohodu o volném obchodu se šesti zeměmi Rady pro spolupráci v Perském zálivu, tj. s Bahrajnem, Kuvajtem, Ománem, Katarem, Saúdskou Arábií a Spojenými arabskými emiráty. V Latinské Americe má EU dohody s Mexikem a Chile a o liberalizaci obchodu jedná se skupinou Mercosur (Argentina, Brazílie, Paraguay a Uruguay).

V současné době vyjednává EU s řadou zemí dohodu o volném obchodu (Indie, Singapur, Malajsie, Kanada, Katar.Dohoda o volném obchodu byla úspěšně uzavřena s Korejskou republikou.

EU nicméně nemá zvláštní obchodní dohody se svými největšími obchodními partnery z řad vyspělých zemí, se Spojenými státy a s Japonskem. Obchod s těmito dvěma zeměmi je uskutečňován na základě mechanismů WTO, třebaže s nimi EU podepsala mnoho dohod týkajících se jednotlivých odvětví.

Pravidla WTO platí rovněž pro obchod EU s Čínou, která do Světové obchodní organizace vstoupila v roce 2001. Čína je dnes po Spojených státech druhým největším obchodním partnerem Evropské unie.

Světová obchodní organizace

DG Trade

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky

.