Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Protokol, kterým se mění Protokol (č. 36) o přechodných ustanoveních připojený k zakládacím smlouvám EU

 

V návaznosti na závazky členských států EU učiněné na Evropské radě konané v prosinci 2008 a v červnu 2009, předložila španělská vláda Radě v závěru roku 2009 návrh Protokolu, kterým se mění Protokol (č. 36) o přechodných ustanoveních připojený k zakládacím smlouvám EU (dále jen „Protokol“).

Protokol reaguje na skutečnost, že Lisabonská smlouva předvídající navýšení počtu poslanců Evropského parlamentu některých členských států EU vstoupila v platnost až po volbách do Evropského parlamentu konaných v červnu 2009. Jeho cílem je proto pro zbytek volebního období 2009 – 2014 přechodně navýšit počet poslanců Evropského parlamentu o osmnáct (ze současných 736 na 754). Toto navýšení se dotkne dvanácti členských států EU, ČR nikoliv.

Protokol byl podepsán dne 23. 6. 2010 v Bruselu a v srpnu 2010 byl předložen Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu k ratifikaci. Senát dal souhlas k ratifikaci Protokolu svým usnesením č. 571 dne 27. 10. 2010, Poslanecká sněmovna tak učinila usnesením č. 121 dne 3. 11. 2010. Prezident republiky následně Protokol ratifikoval dne 15. 11. 2010 a o několik dnů později, 24. 11. 2010, uložila ČR ratifikační listinu k tomuto Protokolu u vlády Italské republiky, která je depozitářem zakládacích smluv a jejich pozdějších změn.

Ačkoliv byl předpokládán vstup Protokolu v platnost k 1. 12. 2010, do tohoto data se nepodařilo uložit ratifikační listiny všech členských států EU u italské vlády, Protokol proto vstoupí v platnost až prvním dnem měsíce následujícího po uložení poslední ratifikační listiny.

.