Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro

 

Finanční krize, která vyvrcholila v roce 2010, ukázala, že současné mechanismy kontroly dodržování Paktu stability a růstu členskými státy Unie nejsou dostatečné a nástroje, pomocí nichž by Unie či její členské státy mohly účinně reagovat na finanční krizi, jsou slabé. Hlavy států a předsedové vlád se proto na Evropské radě konané ve dnech 28. – 29. 10. 2010 shodli na potřebě zavedení stálého krizového mechanismu pro zajištění finanční stability eurozóny jako celku (European Stability Mechanism, dále jen „Evropský mechanismus stability“). Tento mechanismus by měl v roce 2013 nahradit Evropský nástroj finanční stability a Evropský mechanismus finanční stabilizace.

Změna Smlouvy o fungování Evropské unie spojená s Evropským mechanismem stability probíhá poprvé tzv. zjednodušenou procedurou pro změnu zakládacích smluv upravenou v čl.  48 odst. 6 Smlouvy o EU, tj. formou rozhodnutí Evropské rady. O okamžitém zahájení tohoto postupu rozhodla Evropská rada na svém zasedání ve dnech 16. – 17. 12. 2010, kde bylo rovněž dojednáno i znění samotného Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro (dále jen „Rozhodnutí“). Podle tohoto Rozhodnutí má být do čl. 136 Smlouvy o fungování Evropské unie doplněn odstavec, který umožní členským státům Unie, jejichž měnou je euro, zavést Evropský mechanismus stability, jenž bude aktivován v případech, kdy to bude nezbytné k zajištění stability eurozóny jako celku. Toto Rozhodnutí by mělo být formálně přijato Evropskou radou v březnu 2011, přičemž podmínkou pro jeho vstup v platnost je schválení členskými státy EU v souladu s jejich ústavními předpisy. Tyto vnitrostátní schvalovací postupy by měly být ukončeny do konce r. 2012, aby Rozhodnutí mohlo vstoupit v platnost k 1. 1. 2013.

.