Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Co je primární právo Evropské unie

 

Primární právo Evropské unie tvoří:

  • Smlouva o Evropské unii, Smlouva o fungování Evropské unie a Smlouva o založení Evropského společenství pro atomovou energii, včetně protokolů, a příloh, které jsou jejich nedílnou součástí, jakož i další mezinárodní smlouvy a jiné akty, které tyto smlouvy novelizují. Zjednodušeně jsou všechny tyto akty označovány jako „zakládací smlouvy EU“ či jen „Smlouvy“. Postup pro jejich změnu je stanoven v čl. 48 odst. 2-5 Smlouvy o EU. Ustanovení části třetí Smlouvy o fungování EU, která se týkají vnitřních politik a činností Unie, mohou být nicméně měněna i tzv. „zjednodušeným postupem“ popsaným v čl. 48 odst. 6 Smlouvy o EU.
  • Listina základních práv EU. Od vstupu v platnost Lisabonské smlouvy má dle čl. 6 odst. 1 Smlouvy o EU Listina EU „stejnou právní sílu jako Smlouvy.“
  • Smlouvy o přistoupení nových členských států k EU, jež jsou sjednávány v souladu s čl. 49 Smlouvy o EU.

Akty tvořící primární právo EU stojí v hierarchii předpisů práva EU nejvýše. Dohled nad jeho prováděním a nad souladem právních předpisů přijímaných institucemi EU na jeho základě a v jeho mezích (tedy tzv. „sekundárního práva“) s primárním právem vykonává Soudní dvůr EU. Pod kontrolou Soudního dvora EU dohlíží na uplatňování práva Unie též Evropská komise.

Znění Smlouvy o EU, Smlouvy o fungování EU, Smlouvy o založení Evropského společenství pro atomovou energii, Listiny základních práv EU, jakož i smluv o přistoupení nových členských států k EU, je možné nalézt v databázi EUR-Lex.

.