Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Protokol o uplatňování Listiny základních práv Evropské unie v Polsku a ve Spojeném království

 

Polsko a Spojené království si v souvislosti s Lisabonskou smlouvou vyjednaly Protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v těchto dvou státech, který je připojen k zakládacím smlouvám EU a je tak jejich nedílnou součástí.

Jeho cílem ovšem není vyloučit aplikaci Listiny na území těchto států, ale pouze upřesnit výklad těch jejích ustanovení, která nejsou jednoznačná a mohla by být předmětem extenzivní interpretace soudními orgány EU či členských států. Listina základních práv EU se tedy v těchto státech aplikuje, avšak při jejím uplatňování je nutné brát ohled právě na ustanovení Protokolu. V budoucnu by se měl tento Protokol uplatňovat i vzhledem k České republice. Prezident republiky totiž podmínil ratifikaci Lisabonské smlouvy sjednáním stejných záruk k Listině, jaké si vyjednalo Polsko a Spojené království.
Text prohlášení prezidenta republiky ze dne 9. října 2009 k ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Vláda proto vyjednala pro ČR možnost přistoupit k Protokolu č. 30 o uplatňování Listiny základních práv EU v Polsku a ve Spojeném království. Ta byla stvrzena na Evropské radě konané v říjnu 2009, kdy ČR obdržela politický příslib ostatních členských států EU připojit ke Smlouvě o EU a ke Smlouvě o fungování EU Protokol o uplatňování Listiny základních práv EU v České republice, v jehož důsledku by měl být Protokol Polska a Spojeného království modifikován tak, aby se vztahoval i na ČR. Stát by se tak mělo společně se smlouvou o přistoupení nového členského státu k EU.
Závěry předsednictví Evropské rady k nimž je připojen text Protokolu ČR

Zatímco tedy Protokol Polska a Spojeného království vstoupil v platnost společně s Lisabonskou smlouvou, Protokol ČR, kterým se Česká republika připojí k Protokolu Polska a Spojeného království, zatím platný není. ČR na výše zmíněné Evropské radě obdržela politický příslib ostatních členských států EU tento Protokol k zakládacím smlouvám EU připojit v momentě uzavření přístupové smlouvy nového členského státu k Unii. Právně závazným se tedy stane až se vstupem v platnost této přístupové smlouvy. I poté se na ČR bude vztahovat Listina základních práv EU, avšak s přihlédnutím k ustanovením Protokolu.

.