Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ratifikační proces v České republice

 
13.12.2007 Podpis Lisabonské smlouvy (následně byla publikována v Úředním věstníku EU v řadě C 306 ze dne 17. prosince 2007).
29.01.2008 Vláda předložila Lisabonskou smlouvu Parlamentu ČR k vyslovení souhlasu s ratifikací.
30.04.2008 Senát podal Ústavnímu soudu ČR návrh na přezkum souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem ČR (usnesení č. 379).
26.11.2008 Vyhlášení nálezu Ústavního soudu ČR ve věci Pl. ÚS 19/08. Ústavní soud konstatoval, že Senátem označená ustanovení Lisabonské smlouvy nejsou v rozporu s Ústavou ČR.
18.02.2009 Poslanecká sněmovna vyslovila souhlas s ratifikací Lisabonské smlouvy  (usnesení č. 1072).
19.03.2009 Poslanecká sněmovna schválila tzv. „lisabonskou“ novelu zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o jednacím řádu Senátu obsahující mj. tzv. „vázaný mandát vlády“, jehož zakotvení v českém právním řádu bylo podmínkou vyslovení souhlasu s ratifikací Lisabonské smlouvy v Senátu (usnesení č. 1107).
06.05.2009 Senát schválil tzv. „lisabonskou“ novelu jednacích řádů Poslanecké sněmovny a Senátu Parlamentu ČR (usnesení č. 153).
06.05.2009 Senát dal souhlas k ratifikaci Lisabonské smlouvy (usnesení č. 154).
06.05.2009 Senátor J. Oberfalzer (ODS) avizoval záměr podat druhý návrh Ústavnímu soudu na přezkum Lisabonské smlouvy. K realizaci tohoto záměru bylo třeba, aby se pod návrh podepsalo alespoň 17 senátorů. Prezident sdělil tisku, že vyčká s podpisem ratifikační listiny (dva měsíce), dokud senátoři návrh Ústavnímu soudu ČR nepodají.
22.05.2009 Vláda předložila prezidentu republiky k podpisu ratifikační listinu k Lisabonské smlouvě.
27.05.2009 Prezident formálně dopisem ministrovi zahraničních věcí potvrdil své sdělení pro tisk ze dne 06/05/2009.
01.09.2009 Skupina 17 senátorů podala Ústavnímu soudu ČR návrh na zrušení vybraných ustanovení tzv. „lisabonské“ novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny a zákona o jednacím řádu Senátu.
29.09.2009 Skupina 17 senátorů podala Ústavnímu soudu ČR druhý návrh na přezkum Lisabonské smlouvy.
06.10.2009 Ústavní soud ČR odmítl návrh skupiny senátorů ze dne 01/09/2009 jako zjevně neopodstatněný (Pl. ÚS 26/09).
03.11.2009 Ústavní soud ČR vyhlásil nález ve věci Pl. ÚS 29/09, ve kterém konstatoval, že Lisabonská smlouva jako celek není v rozporu s ústavním pořádkem ČR. Tentýž den prezident republiky v 15:00 hod. podepsal ratifikační listinu Lisabonské smlouvy a ve stejný den v podvečer ji kontrasignoval předseda vlády.
13.11.2009 Předseda vlády ČR uložil ratifikační listinu Lisabonské smlouvy u Ministerstva zahraničních věcí Italské republiky, které vede archiv vlády Italské republiky, jež je depozitářem této Smlouvy.
.