Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Rozhodnutí Spolkového ústavního soudu k ratifikaci Smlouvy o ESM a Fiskální Smlouvy

 

(Archivní článek, platnost skončena 14.09.2014.)

Informace k rozhodnutí Spolkového ústavního soudu k návrhům předběžných opatření bránících dokončení ratifikace rozhodnutí Evropské rady o změně čl. 136 SFEU, Smlouvy o ESM a tzv. Fiskální smlouvy

Ústavní soud Spolkové republiky Německo („BVerfG“) dne 12. září 2012 zamítl žádosti o vydání předběžných opatření, jež by spolkovému prezidentu bránila podepsat ratifikační zákony týkající se rozhodnutí Evropské rady o změně čl. 136 Smlouvy o fungování EU („změna čl. 136 SFEU“), Smlouvy o zřízení Evropského mechanismu stability („Smlouva o ESM“) a Smlouvy o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii (tzv. Fiskální smlouva). Ve Spolkové republice Německo tak lze v případě těchto tří mezinárodních instrumentů dokončit ratifikační proces.

Spolkový ústavní soud ještě musí rozhodnout ve věci samé (tj. o ústavních stížnostech namířených proti změně čl. 136 SFEU, Smlouvě o ESM a Fiskální smlouvě), nicméně spolu s rozhodnutím o zamítnutí předběžných opatření již provedl zevrubný přezkum všech tří smluvních instrumentů. V rámci přezkumu BVerfG mimo jiné shledal, že navrhovaná změna čl. 136 odst. 3 SFEU, který členským státům toliko výslovně otevírá možnost zřídit ESM na základě mezinárodní smlouvy a nezakládá žádný přenos pravomocí na orgány EU, nepředstavuje ztrátu národní rozpočtové autonomie.

Pokud jde o Smlouvu o ESM,[1] dle BVerfG je třeba v rámci ratifikačního procesu a podle mezinárodního práva uplatnit výhradu zaručující takový výklad Smlouvy o ESM, že stanovený německý podíl (cca 190 mld. EUR)[2] na kapitálu ESM nebude možné zvýšit bez souhlasu Spolkového sněmu. Stejným způsobem je třeba garantovat výklad, že ustanovení Smlouvy o ESM týkající se nedotknutelnosti archívů a dokumentů ESM, služebního tajemství a soudní imunity a nedotknutelnosti služebních listin a dokumentů zaměstnanců ESM nebudou překážkou uceleného informování Spolkového sněmu i Spolkové rady pro účely výkonu parlamentní kontroly nad fungováním ESM.

Fiskální smlouva[3] podle BVerfG zcela odpovídá stávajícím německým ústavně-právním normám i závazkům již vyplývajícím ze Smlouvy o fungování EU. Fiskální smlouva nenarušuje výsady národních parlamentů ani nepřiznává unijním orgánům (včetně Evropské komise a Soudního dvora EU) žádné nové pravomoci, jimiž by byly dotčeny rozpočtové pravomoci Spolkového sněmu.

Odbor komunitárního práva
Ministerstvo zahraničních věcí ČR


[1] Podle údajů GS Rady k 12. září 2012 byly ratifikační listiny ke Smlouvě o ESM uloženy všemi smluvními stranami kromě Estonska, Itálie a Spolkové republiky Německo.

[2] Přesně 190.024.800.000 EUR (viz Příloha II Smlouvy o ESM).

[3] Podle údajů GS Rady k 12. září 2012 byly ratifikační listiny k Fiskální smlouvě uloženy Dánskem, Kyprem, Litvou, Lotyšskem, Portugalskem, Rakouskem, Řeckem a Slovinskem.

přílohy

Rozhodnutí Ústavního soudu SRN 445 kB pdf (Acrobat dokument) 13.9.2012

Tisková zpráva k rozhodnutí Ústavního soudu SRN 142 kB pdf (Acrobat dokument) 13.9.2012

.