Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

ČR a SZBP

 

Dlouhodobým cílem české zahraniční politiky je prosazování národních zájmů, mezi které patří podpora rozvoje mezinárodní bezpečnosti, a to jak v rovině evropské, tak i mezinárodní. Zahraničně-politická orientace ČR v devadesátých letech směřovala k jasnému cíli: členství v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Posilování evropské a transatlantické vazby se stalo klíčovým pro následnou konstrukci české zahraniční a bezpečnostní politiky v novém tisíciletí.

Priority ČR v SZBP

Vzhledem k povaze utváření SZBP je třeba mít na paměti, že klíčovým principem je zde hledání konsenzu mezi členskými státy EU, a proto je úplné prosazení národních priorit nerealistické. Obdobím, kdy měla ČR výrazný vliv na agendu SZBP, byla první polovina roku 2009, kdy se ČR ujala předsednictví v Radě Evropské unie. Priority předsednictví ČR v Radě EU byly konzistentní s dlouhodobými cíli české zahraniční politiky.

Z geografického hlediska představuje východní a jihovýchodní Evropa pro ČR jednu z hlavních zahraničněpolitických priorit. ČR dlouhodobě podporuje spolupráci se zeměmi východní a jihovýchodní Evropy a zejména snahu západního Balkánu o přibližování k EU. ČR byla a je připravena sdílet se státy východní a jihovýchodní Evropy zkušenosti, které nabyla v průběhu příprav na přistoupení k EU i po vstupu do Unie. V uplynulém roce byl význam této oblasti zahraniční politiky zesílen předsednictvím ČR v Radě EU a to v podobě zařazení procesu rozšíření EU tímto směrem mezi priority českého předsednictví.  Důraz byl kladen na přístupová jednání s Chorvatskem, implementaci stabilizačních a asociačních dohod s EU, na Kosovo a na vízovou liberalizaci se zeměmi západního Balkánu. Za úspěch české zahraniční politiky v této oblasti lze proto považovat zrušení vízové povinnosti pro Makedonii, Srbsko a Černou Horu od 19. prosince 2009.  Mise SBOP EULEX Kosovo a EUPM BaH probíhají i za účasti českých expertů.

Velkou prioritou ČR v SZBP a zároveň i velkým úspěchem českého předsednictví v Radě EU se stalo schválení návrhu na vznik Východního partnerství na summitu Evropské rady na jaře 2009. Cílem projektu Východního partnerství je posílit spolupráci EU se šesti státy bývalého Sovětského svazu, a to konkrétně Arménií, Ázerbajdžánem, Běloruskem, Gruzií, Moldavskem a Ukrajinou. ČR prostřednictvím podpory politiky Východního partnerství usiluje o rovnováhu mezi jednotlivými regionálními partnerstvími a tím i prohloubení ekonomické, obchodní, energetické a environmentální spolupráce. ČR podporuje dále rozvoj demokratizačních a transformačních procesů v zemích tohoto regionu.

V rámci SBOP je zvláštně vzhledem k aktuálním bezpečnostním hrozbám významnou prioritou české zahraniční politiky úzká transatlantická spolupráce mezi EU a NATO v oblasti rozvoje vojenských a civilních kapacit a strategické spolupráce. Zájmem ČR je systematická a vzájemně se doplňující kooperace těchto dvou organizací.

ČR pokračuje v podpoře rozvoje vojenských i civilních schopností EU v duchu naplňování Plánu rozvoje schopností (Capabilities Development Plan), Rámcového cíle 2010 (Headline Goal 2010), ale také Civilního rámcového cíle (Civilian Headline Goal). Zvláště rozvoj civilních kapacit krizového managementu umožňuje EU komplexní přístup ke zvládání konfliktů a poskytuje EU přidanou hodnotu v řešení mezinárodních krizí. Příkladem konkrétního zapojení českých vojáků je utvoření společné česko-slovenské bojové skupiny, která pro potřeby akcí EU poskytla 2 200 českých a 400 slovenských vojáků. Česko-slovenská bojová jednotka byla v pohotovosti od července do prosince roku 2009.

Z dlouhodobého hlediska je prioritou ČR v oblasti SZBP podpora demokracie a lidských práv. ČR byla jedním ze zastánců tvrdého přístupu vůči režimu na Kubě a Bělorusku.

ČR se účastní operací EBOP/SBOP od samého počátku, nejprve jako přistupující a později jako členská země EU.

 

Přehled účasti České republiky v misích SBOP

Název mise Místo konání Česká účast
Civilní mise
EUBAM Moldavsko, Ukrajina 1 expert
EULEX Kosovo 32 expertů
EUMM Gruzie 9 expertů (+2 experti v září a říjnu 2010)
EUPM Bosna a Hercegovina 5 expertů
EUPOL Afghánistán 7 expertů
EUPOL COPPS Palestinská samospráva 1 expert
EUJUST LEX Irák 1 expert
Vojenské mise
EUFOR Althea Bosna a Hercegovina 2 vojáci na velitelství EUFOR v Sarajevu (Bosna a Hercegovina)
EUNAVFOR Somalia - Atalanta Pobřeží Somálska (námořní operace) 3 vojáci v operačním velitelství mise v Northwoodu (Velká Británie)

(Stav k 31. červenci 2010)

.