Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Evropská politika sousedství

 

Evropská politika sousedství

Evropská politika sousedství (European neighbourhood policy, ENP) je poměrně novou součástí vnějších vztahů EU a pomáhá tak mimo jiné naplňovat priority Společné zahraniční a bezpečnostní… více ►

Východní partnerství

Evropská politika sousedství představuje důležitý nástroj vnějších vztahů EU, pomocí kterého uvádí do praxe své zahraničně-politické a bezpečnostní cíle a priority. Východní partnerství má… více ►

Unie pro Středomoří

Unie pro Středomoří jakožto jižní větev Evropské politiky sousedství (European neighbourhood policy, ENP) usiluje o dobré sousedské vztahy se zeměmi ve svém blízkém okolí a snaží se tak… více ►

Důležité odkazy

k Východnímu partnerství více ►

.