Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Workshop v Charkově pro experty ze zemí Východního partnerství

 

Ve dnech 10. – 14. října 2011 uspořádalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR ve spolupráci s Evropskou komisí v ukrajinském Charkově workshop na téma reformy veřejné správy na místní a regionální úrovni.

Workshopu v rámci Panelu Východního partnerství k reformě veřejné správy poskytl záštitu ministr zahraničních věcí ČR Karel Schwarzenberg. Mezi účastníky bylo 25 expertů z partnerských zemí (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko a Ukrajina), a to jak úředníků, tak i zástupců nevládního sektoru. Akce navazuje na úspěšný seminář na obdobné téma, který proběhl v listopadu 2010 v prostorách MZV ČR v Praze.

Bohatý program zahájili společně náměstek starosty Charkova Igor Těrechov, velvyslanec ČR se zvláštním posláním pro Východní partnerství Petr Mareš, vedoucí Delegace EU v Kyjevě velvyslanec José Manuel Pinto Teixeira, velvyslanec ČR na Ukrajině Ivan Počuch a jménem polského předsednictví v Radě EU pak generální konzul Polska v Charkově Jan Granat. O procesech reforem veřejné správy na místní a regionální úrovni ve svých zemích referovali následně samotní účastníci z partnerských zemí. Mezi dalšími přednášejícími a diskutéry byli zástupci Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Delegace EU v Kyjevě, Estonské akademie pro e-governance i českých nevládních organizací Oživení, Nesehnutí, Agora a Člověk v tísni. Diskuse se věnovaly zásadním otázkám, jako je rozvíjení lokální demokracie a občanské participace, decentralizace funkcí státu, podpora finanční autonomie místních a regionálních samospráv, odstraňování socioekonomických rozdílů mezi regiony, boj s korupcí, podpora udržitelného rozvoje či využití prostředků e-governance na místní a regionální úrovni. Účastníci workshopu si vyměnili zkušenosti také se zástupci Charkovské městské rady.

Workshop se mezi účastníky setkal s velmi kladným přijetím - nejen proto, že získané informace využijí v praxi, ale i kvůli vytvoření cenných kontaktů. MZV ČR má zájem v obdobných aktivitách pokračovat, a to ve spolupráci s dalšími členskými státy EU a evropskými institucemi. Rozvíjením expertní spolupráce se zeměmi Východního partnerství hodlá ČR přispět ke sbližování jejich reforem se standardy EU, k prosazování zásad právního státu, respektu k lidským právům a základním svobodám, politické plurality a občanské společnosti i k budování partnerství a důvěry mezi zeměmi regionu.

.