Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dánsko

 

Podle údajů Dánského statistického úřadu za 1. čtvrtletí 2013 žije v Dánsku 910 krajanů českého a 161 československého původu.

D Á N S K O

Krajanské spolky a školy češtiny:

Dansk – Tjekkisk forening (Dánsko – český spolek)
Spolek o více než 200 členech (stav roku 2013) sdružuje nejen krajany, ale i přátele ČR.
Předsedkyně: Vera Rames, e-mail: verar@webspeed.dk  

Místopředseda: Marie Ciborowski, e-mail: marie4555@gmail.com

Publikační činnost: Dialog, 2 x ročně a na webových stránkách www.dansk-tjekkisk.dk

VKodani.cz
Občanské sdružení provozující stejnojmenný webový portál je krajanskou iniciativou pro Čechy (a Slováky) pobývající na území Dánska.
Předsedkyně: Jitka Švédová, e-mail: jitka.svedova@gmail.com
www.vKodani.cz

 

Český kroužek v Kodani

Český kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních, pohybových, hudebních a výtvarných dovedností dětí z českých a smíšených rodin ve věku 1-6 let.

http://ceskykrouzekvkodani.webnode.cz/

Česká škola

Česká škola je zaměřena na výuku českého jazyka pro děti školního věku – čtení, psaní, porozumění, zeměpisu a historie České republiky. http://ceskaskola.dk/

D a l š í a d r e s y - specializované instituce:
Studia bohemistiky viz samostatný adresář.

ČESKÁ GALERIE A KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA
Provozovatelka Jana Nováková

Adresa: Mejerivej 1a, DK 4652 Hårlev

CAFÉ ŠVEJK
České pivo v kodaňské hospodě

Adresa: Smallegade 31, DK 2000 Frederiksberg, tel.: +45 3886 2560

http://cafesvejk.dk/

CAFE BOHEMIA

Středoevropské speciality

Adresa: Gothersgade 39,1139 København K., tel: +45 24 44 75 79, +45 24 44 87 27

http://www.cafebohemia.dk/

P a r t n e r s k é s p o l e č n o s t i a další činnosti v Č R :

SEVERSKÁ SPOLEČNOST
Adresa: Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 10, tel.: 284 862 207 nebo 603 829 649
Předsedkyně: Marta Janíková, e-mail: janikova@severskaspolecnost.cz
Místopředsedkyně: Mgr. Ivona Černohausová, e-mail: cernohausova@severskaspolecnost.cz
Dánská sekce: Mgr. Ivona Černohausová, e-mail: danska.sekce@severskaspolecnost.cz

www.severskaspolecnost.cz

SEVERSKÉ LISTY

Vydavatelství Severské listy

Šéfredaktor: Michael Stanovský, stanovsky@severskelisty.cz, tel: 603 538 168

http://www.severskelisty.cz/

SKANDINÁVSKÝ DŮM

Dobrovolné občanské sdružení, které v ČR prezentuje kulturu a tradice zemí evropského Severu.

http://www.skandinavskydum.cz/

.