Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Dánsko

 

Podle údajů Dánského statistického úřadu za 1. čtvrtletí 2013 žije v Dánsku 910 krajanů českého a 161 československého původu.

D Á N S K O

Krajanské spolky a školy češtiny:

Dansk – Tjekkisk forening (Dánsko – český spolek)
Spolek o více než 200 členech (stav roku 2013) sdružuje nejen krajany, ale i přátele ČR.
Předsedkyně: Vera Rames, e-mail: verar@webspeed.dk  

Místopředseda: Marie Ciborowski, e-mail: marie4555@gmail.com

Publikační činnost: Dialog, 2 x ročně a na webových stránkách www.dansk-tjekkisk.dk

VKodani.cz
Občanské sdružení provozující stejnojmenný webový portál je krajanskou iniciativou pro Čechy (a Slováky) pobývající na území Dánska.
Předsedkyně: Jitka Švédová, e-mail: jitka.svedova@gmail.com
www.vKodani.cz

 

Český kroužek v Kodani

Český kroužek je zaměřen na rozvoj komunikačních, pohybových, hudebních a výtvarných dovedností dětí z českých a smíšených rodin ve věku 1-6 let.

http://ceskykrouzekvkodani.webnode.cz/

Česká škola

Česká škola je zaměřena na výuku českého jazyka pro děti školního věku – čtení, psaní, porozumění, zeměpisu a historie České republiky. http://ceskaskola.dk/

D a l š í a d r e s y - specializované instituce:
Studia bohemistiky viz samostatný adresář.

ČESKÁ GALERIE A KRAJKÁŘSKÁ ŠKOLA
Provozovatelka Jana Nováková

Adresa: Mejerivej 1a, DK 4652 Hårlev

CAFÉ ŠVEJK
České pivo v kodaňské hospodě

Adresa: Smallegade 31, DK 2000 Frederiksberg, tel.: +45 3886 2560

http://cafesvejk.dk/

CAFE BOHEMIA

Středoevropské speciality

Adresa: Gothersgade 39,1139 København K., tel: +45 24 44 75 79, +45 24 44 87 27

http://www.cafebohemia.dk/

P a r t n e r s k é s p o l e č n o s t i a další činnosti v Č R :

SEVERSKÁ SPOLEČNOST
Adresa: Hornoměcholupská 42, 102 00 Praha 10, tel.: 284 862 207 nebo 603 829 649
Předsedkyně: Marta Janíková, e-mail: janikova@severskaspolecnost.cz
Místopředsedkyně: Mgr. Ivona Černohausová, e-mail: cernohausova@severskaspolecnost.cz
Dánská sekce: Mgr. Ivona Černohausová, e-mail: danska.sekce@severskaspolecnost.cz

www.severskaspolecnost.cz

SEVERSKÉ LISTY

Vydavatelství Severské listy

Šéfredaktor: Michael Stanovský, stanovsky@severskelisty.cz, tel: 603 538 168

http://www.severskelisty.cz/

SKANDINÁVSKÝ DŮM

Dobrovolné občanské sdružení, které v ČR prezentuje kulturu a tradice zemí evropského Severu.

http://www.skandinavskydum.cz/

.