Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Francie

 

F R A N C I E

Podle odhadu velvyslanectví ČR v Paříži žije ve Francii cca 20. - 30.000 krajanů.

AMITIÉ FRANCO - TCHECO - SLOVAQUE (A.F.T.S.)
91 f, av. de Strasbourg
54000 Nancy
Tel.: +33/549 06 0778
Předseda: Prof. Evžen Václav Faucher , e-mail: faucher@univ_nancy2.fr
Místopředseda: MUDr. Dr. Antonín Hornych, CSc.

AMITIE NORMANDE TCHEQUE ET SLOVAQUE (A.N.T.S.)
Regionální asociace (zal. 1993), která se zaměřuje na rozvoj přátelských svazků a kulturní výměny mezi Normany, Slováky a Čechy.
Mairie de Colombelles
12, rue Pasteur
14460 Colombelles
www.ants-caen.fr
Předseda: Didier Delépine, e-mail: ants.caen@wanadoo.fr
Další členové vedení: Christian Van Puyvelde, Jarmila Delépine, Yvan Godefroy

ASSOCIATION DES ORIGINAIRES DES PAYS TCHEQUES ET SLOVAQUE (AOTS) (zal. 1948)
SDRUŽENÍ RODÁKŮ Z ČESKOSLOVENSKA (AOTS)
Spolek zaměřen na folkloristickou činnost a kursy češtiny a slovenštiny. Vznikl 1948 jako pokračování Československé kolonie. Spolek má místní pobočky v Burgundsku (Villeneuve/Yonne), Bretani (St. Nazaire) a Varennes.
8, rue Bachelet
75018 Paris
Tel.: +33/6 07 02 1760, e-mail: contact@aots.com
www.aots.com
Předseda: : Daniel Compagnon
Místopředsedové: Vlasta Masar, Georges Dzian
Publikační činnost: Bulletin (dvojměsíčník)

ASSOCIATION BOHEMICA (zal. 2000)
Spolek založen k propagaci české literatury.
10, cité Riverin
750 10 Paris
Tel.: +33/153 72 4255, e-mail: bohemica@free.fr
Předseda: Prof. Xavier Galmiche

ASSOCIATION DES VOLONTAIRES TCHECOSLOVAQUES EN FRANCE
SDRUŽENÍ ČS.DOBROVOLNÍKŮ VE FRANCII
Sdružení udržuje čs. vojenské hroby a hřbitovy ve Francii. Vzniklo v únoru 1947 sloučením sdružení dobrovolníků z 1. sv. války (zal. 1919) a sdružení dobrovolníků z 2. sv.v. (zal.1944).
110, boulevard Des Etats-Unis
78110 Vésinet
Tel.: +33/139 52 00 99
Předseda: plukovník Valérien Ignatovitch (původní předseda prof. J. Fišera zemřel v Paříži 9. ledna 2005 ve věku třiadevadesáti let).
Místopředseda: Pavel Lešák

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE (SPOLEK FRANCOUZSKO-ČESKÉHO PŘÁTELSTVÍ)
Spolek krajanů a přátel ČR v jižní Francii (Provence). Meyrargues je partnerskou obcí české obce Jimramov (Českomoravská vysočina). Záštitu nad činností spolku má starosta obce pan Raymond Brun.
11, Le Pré de Ville
13 650 Meyrargues
Předseda: Michel Berlorgeot
Tajemnice: Věra Fichant-Slámová, překladatelka (vera-fichant@wanadoo.fr)

ASSOCIATION FRANCO-TCHEQUE EN AQUITAINE (založeno 30. dubna 1998)
Sdružení zaměřeno na kulturní a školské výměny.
157, boulevard Albert 1er
33130 Bègles-Bordeaux
Dept.Aquitaine
Tel.: +33/556 39 8056, e-mail: afta@orange.fr
www.franco-tcheque-aquitaine.com
Předsedkyně: Stella Maris (Dvořáčková)

ASSOCIATION FRANCO - TCHECO - SLOVAQUE
5, rue Duhamel
69002 Lyon
Tel.: +33/4 72 41 77 83, e-mail: berpaul2002@yahoo.fr
www.franco-tcheque-lyon.fr/
Předseda: Bernard Paulin

ASSOCIATION JAN HUS
Podpora humanitních věd, spolupráce s FF UK Praha, FF MU Brno, Filozofickým ústavem AV ČR. Založení franc.knihovny v Brně, pořádání letní univerzity filozofie v Chantilly.
26, rue des Ecoles
92330 Sceaux
Tel.: +33/141 13 9217, fax: +33/141 13 7163
Předseda: Jean-Marc Besse
Místopředseda: Jacques Derrida
Tajemnice: Nathalie Roussarie

ASSOCIATION MASARYK
Sdružení českých a francouzských právníků.
9, rue Jean Ferrandi
75006 Paris
Tel.: +33/145 22 3126
Tajemník: Yves Laurin, e-mail: yves.laurin@wanadoo.fr

ASSOCIATION ROMARIN
Zájmové sdružení zabývající se šířením díla Bohuslava Reynka a Suzanne Renaudové.
27, chemin de l´Église
38240 Meylan
Tel.: +33/04 76 90 5374
Předsedkyně: Annick Auzimour, e-mail: asso.romarin@gmail.com

CERCLE VENCESLAS DE BOURGOGNE
21, rue des Corroyeurs
21018 Dijon
Tel.: +33/380 61 5955
Předseda: Pierre Berthaud, e-mail: pierre.berthaud@orange.fr

ČESKÁ KATOLICKÁ BESEDA V PAŘÍŽI - AMICALE CATHOLIQUE TCHEQUE DE PARIS
Pořádání pravidelných mší.
Kontakt: P. Miloš Lichner, sj., tel.: 06 71 78 2454, e-mail: katolickabeseda@yahoo.fr
kabes.free.fr

ČEŠTÍ STUDENTI A MLADÍ PROFESIONÁLOVĚ VE FRANCII (ČSMPF)
Nová asociace založená 13. října 2011 jako nepolitická, nezávislá, laická organizace zaměřená na rozvíjení akademických a kulturních vztahů mezi ČR a Francií
18 rue Bonaparte
75006 Paris
Tel.: +336/7108 6391, e-mail: csmpf@csmpf.com
Webová stránka: www.csmpf.com
Předsedkyně: Lenka Belková, lektorka České školy bez hranic (18 rue Bonaparte, 75006 Paris, www.csbh.cz)
Místopředseda: Dominik Zunt
Další členové vedení: jednatelka: Adéla Jelínková, administrátoři: Martin Polívka, Kateřina Srbková, Anna Koubová, Filip Kostelka, pokladník: David Hnilica

ENTRACT EN FRANCE/ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC PAŘÍŽ
Hlavní činností asociace je výuka českého jazyka v České škole bez hranic (viz níže)
18, rue Bonaparte
75006 Paris
Předsedkyně: Lucie Slavíková-Boucher, e-mail: Lucie.slavikova@csbh.cz, místopředsedkyně: Iva Ribaille, email: iva.ribaille@csbh.cz

INALCO - ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES DES LANGUES ORIENTALES
Společnost přátel českého a slovenského jazyka při Národním institutu východoevropských studií. Přednášky a besedy.
104 quai de Clichy
92110 Clichy
Tel.: +33/149 26 4200
Předseda: Patrice Poignan
Lektorka: Blanka Gruntová, e-mail: blanka.gruntova@inalco.fr

MOUVEMENT JANÁČEK
4, rue Général de Castelnau
75015 Paris
Tel.: +33/148 85 0798
mouvementjanacek.free.fr
Předseda: Gauthier Coussement, e-mail: president@mouvementjanacek.org

LA PETITE PRAGUE
Internetová chatovací síť Čechů ve Francii: http://colisee.org/article.php?id_article=889

SOKOL DE PARIS
Spolek existoval od roku 1892 jako Českoslovanská beseda, 24. listopadu 1892 se přejmenoval na Sokol.
10, allée Port Royal
91 190 Gif sur Yvette
Tel.: + 33/169 07 34 70
www.sokolparis.org/
Starosta: RNDr. Jiří Bystrický, e-mail: jbystricky@wanadoo.fr
Čestný předseda: Robert Rada
Publikační činnost: Zpravodaj 4x ročně


P a r t n e r s k á s p o l e č n o s t v Č R:

ASSO´90 - česko-francouzská společnost
Železná 18
110 00 Praha 1
Tel.: 224 222 883, fax: 224 222 882
Předsedkyně: Mgr. Helena Svobodová, e-mail: helena.svobodova@centrum.cz,
tel. 974 845 221 nebo 728 776 680, fax: 274 772 988
Místopředsedkyně: Helena Korbová, tel.: 224 312 584
Tajemnice: PharmDr. Vlasta Šmídová, telefon 606 405 688
Faxové a emailové spojení k rukám Dr. Josefa Thomase (221 624 710, josef.thomas@sujb.cz )

 

 

 

.