Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Německo - adresář krajanských spolků

 

S P O L K O V Á R E P U B L I K A N Ě M E C K O

Odhadovaný počet českých krajanů v SRN činí cca 50.000 osob, největší část z nich žije v Bavorsku v okolí Mnichova, dále v Porýní-Vestfálsku, menší skupiny v městských aglomeracích Hamburk, Berlín aj.

K r a j a n s k é s p o l k y :

ČESKÁ KATOLICKÁ MISE VELEHRAD
Kreuzstrasse 16
80331 München 2
Tel.: +49/89/2016793

ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC V NĚMECKU - viz níže:
Víkendové dobrovolné kurzy výuky českého jazyka a kultury pro předškolní a školní děti organizované místními krajanskými spolky nebo založené jako samostatný spolek.

Berlín: viz Mateřídouška
Drážďany: viz Schola ludus, od 1/11/2011 Česká škola Drážďany
Düsseldorf: viz spolek Schola Bohemica
Frankfurt: viz spolekVita Bohemica
Karlsruhe: viz spolek CS.Karlsruhe - Český a slovenský spolek Karlsruhe
Mnichov: Česká škola bez hranic

CS. KARLSRUHE - Český a slovenský spolek Karlsruhe
Zřizovatel a správce České školy Karlsruhe. Spolek založen 21. května 2012.
Elizabeth-Grosswendt-Strasse 4
76137 Karlsruhe
Předsedkyně: Mgr. Soňa Heinrichs
Další členové vedení: Veronika Weithalerová (místopředsedkyně), Miroslav Šedivý (místopředseda), Eric Heinrichs (pokladní)

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC DRÁŽĎANY (Do 1/11/2011 SCHOLA LUDUS)
Česko-německo-slovenský vzdělávací spolek se sídlem v Drážďanech, orientovaný na dvojjazyčnou výchovu převážně předškolních dětí.
Registrován od 12.8.2005 jako Schola ludus (Škola hrou), od 1/11/2011 změněn na Českou školu bez hranic Drážďany
Předsedkyně: Šárka Atzenbeck
Tauscherstrasse 10
D-01277 Dresden
Tel.: +49/351 311 8279, mobil +49/170 442 7342, e-mail: schola-ludus@gmx.net
Internetová stránka: www.scholaludus.org

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC MNICHOV
Krajanský spolek (zal. 2009) zaměřený na udržování znalostí českého jazyka a kultury u předškolních a školních dětí krajanů z Mnichova a okolí. Výuka čtyři hodiny týdně/dvoutýdenně v prostorách Českého centra v Mnichově.
Prinzregentenstrasse 7
80538 München
Internetová stránka: www.csbh.cz/mnichov
Předsedkyně spolku: Radka Bubová Radka.Bubova@gmx.net

MATEŘÍDOUŠKA - ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BERLÍN
Výuka českého jazyka pro předškolní a školní děti. Prostor pro výuku poskytlo České centrum Berlín.
Ředitelka Mateřídoušky: Alice Scholze, tel. +49/30 62 98 51 02, scholze@materidouska.de
Internetová stránka: www.materidouska.de , www.proartevivendi.de

SCHOLA BOHEMICA DŰSSELDORF
Spolek byl založen a registrován v únoru 2013. Od září 2013 začal provozovat stejnojmennou školu. Výuka je ve dvou skupinách - skupina předškolních dětí a skupina školních dětí do 10 let.
Pfalzstrasse 27
D-40477 Düsseldorf
Předsedkyně spolku: Lada Menzel, e-mail: info@scholabohemica.de
Další členky vedení: Alena Rees Vatková, Edita Blaha

VITA BOHEMICA, e.V.
Zřizovatel a správce České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem. Spolek založen 8. ledna 2011, do soudního registru spolků zanesen 24. 2. 2011 pod číslem 14595.
Předsedkyně představenstva: Hana Spijkers
Martin-Luther-Strasse 67
D-60389 Frankfurt am Main

 

............

ČESKO-NĚMECKÝ KULTURNÍ SPOLEK KLÍČ
Spolek s působností v Ulmu (Bádensko-Wűrttembersko), registrován 12. dubna 2006.
Buchenweg 8
Westerstetten
Tel.: +49/7348 408 203, e-mail: spodareva@gmx.de
Předsedkyně: Martina Spodareva

ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU) VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO, e.V.
Postfach 83 09 37
81709 München 83
Předseda: Ing. Ladislav Pavlík
Čestný předseda SVU Německo: Dr. Ing. Ivan Cikl
Místopředsedkyně Eliška Cikl
Další členové výboru: Ing. Alena Mikešová (pokladní), Gudrun Heißig (zapisovatelka), farář Křesťanské akademie Bohuslav Švehla (nábor členů a fotograf), Jitka Scholz (propagace v internetu), Karel Pokorný (propagace v tisku), Blanka Fajkusová (média), Renata Sink- členka výboru
Předsednictvo bylo zvoleno valnou hromadou spolku dne 11. října 2011
Kontakt: SVU-BRD@gmx.de
Internetová stránka: www.svu2000.org/nemecko
Schůzovní místnost: Velehrad, Dachauerstrasse 23, 80335 München

D-CZ VEREINIGUNG, e.V., Konstanz
NĚMECKO-ČESKÉ SDRUŽENÍ, Kostnice na Bodamském jezeře
Předseda spolku: Stanislav Degrell
Kontakt: ds.degrell@yahoo.de

KRUH PŘÁTEL NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ (FREUNDESKREIS DEUTSCH-TSCHECHISCHER VERSTÄNDIGUNG) - německá část
Spolek registrován 6. 6. 1995, má také českou část pod vedením ing. M. Váchaly (viz níže - české partnerské společnosti).
Čestný předseda: Dr. Walter Kotrba (Vogelherd 138, D-91058 Tennenlohe bei Erlangen, tel./fax: +49/9131/601858)
Předseda: Helmut Böttcher
Místopředseda: Rudolf M. Küchler, Hattenhauserstrasse 17, 97234 Reichenberg,
tel.: +49/931/69807, fax: +49/931/67619, e-mail: kuechler@mayn.de

KULTURNÍ SPOLEK CÁCHY - PRAHA (KULTURVEREIN AACHEN - PRAG, e.V.)
Předsedkyně: Vera Blazek
Königshügel 31
52071 Aachen
Tel./fax: +49/241/875 222

NĚMECKO-ČESKÁ SPOLEČNOST BAYREUTH (DEUTSCH-TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT, BAYREUTH, e.V.)
Pořádání kulturních akcí, vystupování dětských souborů
Předsedkyně: Kristina Jurosz
Nördlicher Griesweg 11
95463 Bindlach/Bayreuth
Kontakt: 09208/482, info@dtg-bayreuth.de

SKV SOKOL MNICHOV (Sport- und Kulturverein Sokol München)
Založen 4. dubna 2004, registrace u místních úřadů 11. května 2004.
Starosta: Karel Pokorný
Jednatelka: Jitka Scholz
Poštovní adresa spolku totožná s adresou jednatelky: Jitka Scholz, Wittelsbacher Str. 32, D-82110 Germering , tel.: +089/840 2639, e-mail: jitkascholz@aol.com
Internetová stránka: www.sokol-muenchen.com

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MNICHOV (Turnverein Sokol München e.V.)
Člen Světového svazu sokolstva a Zahraniční obce sokolské. Valná hromada dne 2.04.2008 zvolila nový výbor jednoty:
Starosta: Jan Trunčík
Místostarosta: Zdenek Hanzl
Jednatel: Jiří Hofman
Poštovní adresa spolku je totožná s adresou jednatele: TV Sokol München, e.V., c/o Jiří Hofman, Peter-Henlein-Strasse 16, D-85540 Haar
Internetová stránka: www.sokol-mnichov.de

 

D a l š í a d r e s y - společnosti přátel ČR a specializované instituce:

CENTRUM BAVARIA BOHEMIA (CEBB)
Centrum přeshraniční spolupráce Bavorska a Plzeňského kraje.
Freyung 1
D-92539 Schönsee
Tel.: +49(0)9674-924877, fax: +49(0)9674-913067, e-mail: center@bbkult.net
Internetová stránka: www.cebb.de (partnerství regionů), www.bbkult.net (kultura, pamětihodnosti)
Předseda: Hans Eibauer
Členové vedení: Volker Liedtke, zemský rada, Schwandorf, Martin Baxa, rada pro kulturu Plzeňského kraje, Plzeň

ČESKÉ CENTRUM V BERLÍNĚ (informační a kulturní středisko ČR)
Friedrichstrasse 206
10969 Berlin
Tel.: +49/30/208 2592, fax: +49/30/204 44 15, e-mail: ccberlin@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/berlin

ČESKÉ CENTRUM V MNICHOVĚ
Prinzregentenstrasse 7
80538 München
Tel.: +49/89/21024932, e-mail: ccmunich@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/munich

DIALOG (české knihkupectví)
Gutleustr. 15
60000 Frankfurt/Main
Tel.: +49/691/235 280
Knihkupec: Václav Hora

DĚDICTVÍ A BUDOUCNOST - ČESKO-NĚMECKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ INICIATIVA - ERBE UND ZUKUNFT - DEUTSCH-TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE KULTURELLE BEGEGNUNGSINITIATIVE
Schloss Ellwangen
D-73479 Ellwangen
Tel./fax: +49/7961/6211
Předseda: Dušan Robert Pařízek
České ústředí: Lazy III/11, 760 01 Zlín, tel.:067 228 63

DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO SCHEINFELD - DOKUMENTATIONSZENTRUM ZUR
FÖRDERUNG DER UNABHÄNGIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN LITERATUR e.V.
Schwarzenberg 6
8533 Scheinfeld

EUROTEAM - SPOLUPRÁCE EUROREGIONŮ (EUROTEAM - FÖRDERER DER SÄCHSISCHEN EUROREGIONEN)
Předseda: Klaus-Dieter Rentsch, tel.: +49/351/8025443
Ahornstr.6
01097 Dresden

KARLŮV MOST - KARLSBRÜCKE, e.V.
VERSÖHNUNG BRAUCHT VERTRAUEN - SMÍŘENÍ POTŘEBUJE DŮVĚRU
Oba spolky sloučeny pod názvem Karlův most r. 1997.
An der Berstig 19
D-51643 Gummersbach
Tel./fax: +49/022/61 24512
Předseda: Friedrich Thoma
Publikační činnost: almanach česko - německých vztahů Karlovy mosty
České ústředí: Essen - Steele, Korunní 60, 120 00 Praha 2, tel./fax: 222 254 154

 

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR V SRN:

honorární konzulát Dortmund
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Heinz FENNEKOLD
Sonnenenergieforum, Florianstrasse 2
44139 Dortmund
Tel.: +49/231/5330610

honorární konzulát Frankfurt nad Mohanem
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Dr.jur. Robin Leon FRITZ
Eschersheimer Landstr. 27
60322 Frankfurt a. M.
Tel.: +4969/95957-300, fax: +4969/95957-301, e-mail: frankfurt@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Hamburk
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Peter BOUÉ
Feldbrunnenstr. 72
20148 Hamburg
Tel.. +4940/41352496, fax: +4940/4107355, e-mail: hamburg@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Norimberk
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Günther HERTEL
An der Fleischbrücke 1-3
90403 Nürnberg
Tel.: +49911/2059519, fax: +49911/221493, e-mail: nurnberg@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Rostock
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Dr. Helmut Schmidt
Friedrichstrasse 1
18057 Rostock
Tel.: +49/381/4591311, fax: +49/381/4591312, e-mail: rostock@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Stuttgart
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Rüdiger MOCKER
Kernerstrasse 50
70182 Stuttgart 1
Tel.: +49/711/224170, fax: +49/711/2241711, e-mail: stuttgart@honorary.mzv.cz

 

NADACE MOST - STIFTUNG BRÜCKE/MOST ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN VERSTÄNDIGUNG UND ZUSAMMENARBEIT
Podpora vzájemné spolupráce a porozumění.
Reinhold-Becker-Strasse 5
D-01277 Dresden
Předseda: Prof. Dr. Helmut Köser
 
NĚMECKO - ČESKÁ SPOLEČNOST - DEUTSCH - TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT
Zal.1993 s cílem podporovat hospodářské vztahy SRN - ČR, vyvíjet aktivity na hospodářské bázi.
Gutleustr.32
60329 Frankfurt/Main
Tel.: +49/69/27304181, fax: +49/69/27304222

NĚMECKO-ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLEČNOST (DEUTSCH-TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT e.V. - DTSG) (zal. 1983)
Ústředí:
Barbarossaplatz 2
50674 Köln
Tel.: +49/221/23 98 01, fax: +49/221/21 44 86
Předseda: Dr. Christoph Zöpel, poslanec Spolkového sněmu a býv. státní tajemník MZV SRN
Jednatel: Petr Scheible,e-mail: scheible@dtsg.de
Internetová stránka: www.dtsg.de
Pobočky v Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Brémách/Bremerhavenu - kontakt přes www.dtsg.de . Dosavadní sídlo ústředí spolku v Severním Porýní - Vestfálsku (Kolín n. R.) bylo r. 2004 přeneseno do Berlína (nový předseda je členem Spolkového sněmu)

PORTA BOHEMICA, e.V. (založena 7. července 2000)
Společnost pro česko-německou spolupráci v Evropě.
Předseda: Dirk Harms
Schönebecker Hagen 48
28757 Bremen
Tel.: +49/421/4349 9381, fax: +49/421/4349 9383, e-mail: portabohemica@mail.isb.net
Internetová stránka v přípravě (www.portabohemica.de)

SPOLEK NA PODPORU ČESKÉ VESNICE V BERLÍNĚ-NEUKÖLLNU (založen 1987)
FÖRDERKREIS BÖHMISCH RIXDORF IN BERLIN-NEUKÖLLN, e.V.
Spolek potomků pobělohorských exulantů, usídlených na území Berlína, především v oblasti tzv Českého Rixdorfu (Bőhmisch Rixdorf).
Kirchgasse 14-17
12043 Berlin - Rixdorf
Tel.:+49/30/688 09 121, fax: +49/30/687 6024
Čestný předseda: Albert Schönleber

SPOLEK NA PODPORU ČESKÉ VESNICE NOVÁ VES (POSTUPIM) (28. dubna 1992)
FÖRDERKREIS BÖHMISCHES DORF NOWAWES UND NEUENDORF, e.V.
Spolek potomků pobělohorských exulantů z oblasti Postupimi.
Karl Liebknecht-Strasse 135
14482 Potsdam-Babelsberg
Tel.: +49/331/707822

SPOLEK PŘÁTEL ČECHŮ A SLOVÁKŮ V SRN (FREUNDE DER TSCHECHEN UND
SLOWAKEN)
Vyhledávání hrobů Čechů a Slováků na nucených pracích za 2.sv.v.
Předsedkyně: Marie-Luise Hennig (Sewanstrasse 269, 10319 Berlin, tel.:+49/30/5125721)
Místopředseda: Günther Schreiber (Gabelsbergerstrasse 21, 09376 Oelsnitz - Erzgebirge)

SVAZ LUŽICKÝCH SRBŮ DOMOWINA
Předseda: Jan Nuk
Internetové stránky: www.domowina.de, www.sorben-wenden.de

Serbski dom Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin (Bautzen)
Tel.: +3591/55 01 00, fax: +3591/4 24 08, e-mail: domowina-bautzen@sorben.com

Serbski dom Chotěbuz
Awgusta Bebelowa 82
03046 Chotěbuz (Cottbus)
Tel.: +355/4 85 76 - 432, fax : +355/4 85 76 - 433

 

České hospody a restaurace:

Gasthof-Pension "ZUM SCHWÄNLEIN"
Hintere Sterngasse 11
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49(0)911-225162, fax: +49(0)911-2419008,e-mail: schwaenlein@t-online.de
Internetová stránka: www.tiscover.de/schwaenlein

Restaurace Svatého Václava (Restaurant St. Wenzel)
Ungererstrasse 67
80805 München
Tel.: +49/89/363 666

Vltava (Restaurant Moldau)
Unter den Eichen 42/43
12203 Berlin
Tel.: +49/3083/11770

Café de la Paix
Emmichstrasse 8
12249 Berlin-Lankwitz
Tel.:+49/30/77502252

Schwalbennest - Böhmisches Gasthaus
Lindenthaler Allee 46
14163 Berlin
Tel.: +49/30/8012598

Böhmisches Rasthof
Hänchener Hauptstrasse 28
03099 Hänchen
Tel.: +49/355/522122

P a r t n e r s k é s p o l e č n o s t i v Č R :

Kruh přátel česko-německého porozumění
Partnerská organizace německého Kruhu přátel německo-českého porozumění, viz výše. Pořádání společných akcí, vydávání společného bulletinu Informátor (kontakt na bulletin prostřednictvím spoluredaktora Ing. M. Váchala, viz níže).
Předseda: Ing. arch. Josef Hyzler (Pod Bruskou 6, 118 00 Praha 1)
Jednatel: Ing. Miloslav Váchal, CSc. (Skupova 43, 320 05 Plzeň, el./fax: 377 422 665)

Společnost přátel Lužice TOWARŠNOSĆ PŘEĆELOW SERBOW/TOWARIŠNOSĆ PŚIJAŚELOW SERBOW
Společnost založena 2003 sloučením tří dosavadních spolků přátel Lužice
Předseda: Doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc., tel.: 261 261 149, e-mail: lsatava@tiscali.cz
Místopředsedové: ing.arch. Hanuš Härtel a Radek Čermák (zároveň vedoucí redaktor Česko-lužického věstníku)
Kontakt na společnost: cermak.radek@centrum.cz nebo luzice@luzice.cz
Internetová stránka: www.luzice.cz
Publikační činnost: Česko-lužický věstník (měsíčník, 400 výtisků)
Přeshraniční spolupráce česko-lužicko-německá: viz www.trojzemi.cz nebo www.luzice.cz nebo www.dts.cz, e-mailový kontakt: tyr@dts.cz

Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí
Na dlouhém lánu 67
160 00 Praha 6
Tel./fax: 220 610 864
Jednatel: Ing. Jan Hon

 

Aktualizováno 11. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

.