Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Německo - adresář krajanských spolků

 

S P O L K O V Á R E P U B L I K A N Ě M E C K O

Odhadovaný počet českých krajanů v SRN činí cca 50.000 osob, největší část z nich žije v Bavorsku v okolí Mnichova, dále v Porýní-Vestfálsku, menší skupiny v městských aglomeracích Hamburk, Berlín aj.

K r a j a n s k é s p o l k y :

ČESKÁ KATOLICKÁ MISE VELEHRAD
Kreuzstrasse 16
80331 München 2
Tel.: +49/89/2016793

ČESKÉ ŠKOLY BEZ HRANIC V NĚMECKU - viz níže:
Víkendové dobrovolné kurzy výuky českého jazyka a kulturních tradic pro předškolní
a školní děti organizované místními krajanskými spolky nebo založené jako samostatný spolek.

Berlín: viz Mateřídouška
Drážďany: viz Schola ludus, od 1/11/2011 Česká škola Drážďany
Düsseldorf: viz spolek Schola Bohemica
Frankfurt: viz spolek Vita Bohemica
Hamburk: viz Česká škola/školka Hamburk
Karlsruhe: viz spolek CS.Karlsruhe - Český a slovenský spolek Karlsruhe
Mnichov: Česká škola bez hranic
Řezno (Regensburg): Česká škola v Řezně

CS. KARLSRUHE - Český a slovenský spolek Karlsruhe
Zřizovatel a správce České školy Karlsruhe. Spolek založen 21. května 2012.
Elizabeth-Grosswendt-Strasse 4
76137 Karlsruhe
Předsedkyně: Mgr. Soňa Heinrichs
Další členové vedení: Veronika Weithalerová (místopředsedkyně), Miroslav Šedivý (místopředseda), Eric Heinrichs (pokladní)

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC DRÁŽĎANY (Do 1/11/2011 SCHOLA LUDUS)
Česko-německo-slovenský vzdělávací spolek se sídlem v Drážďanech, orientovaný na dvojjazyčnou výchovu převážně předškolních dětí. Registrován od 12.8.2005 jako Schola ludus (Škola hrou), od 1/11/2011 změněn na Českou školu bez hranic Drážďany
Předsedkyně: Šárka Atzenbeck
Tauscherstrasse 10
D-01277 Dresden
Tel.: +49/351 311 8279, mobil +49/170 442 7342, e-mail: schola-ludus@gmx.net
Internetová stránka: www.scholaludus.org

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC MNICHOV
Krajanský spolek (zal. 2009) zaměřený na udržování znalostí českého jazyka a kultury
u předškolních a školních dětí krajanů z Mnichova a okolí. Výuka čtyři hodiny týdně /dvoutýdenně v prostorách Českého centra v Mnichově.
Prinzregentenstrasse 7
80538 München
Internetová stránka: www.csbh.cz/mnichov
Pøedsedkynì spolku: Radka Bubová Radka.Bubova@gmx.net

ČESKÁ ŠKOLA/ŠKOLKA v HAMBURKU
Zřizovatelem a správcem školy/školky je krajanský spolek DEuCZE, zaregistrovaný
správním soudem v Hamburku 4. května 2009.
Lerchenfeld 3
22081 Hamburg
Email: info@petra-schinnenburgova.com
Webová stránka: www.ceskaskolka-hamburg.de
Předsedkyně spolku: Petra Schinnenburgová, místopředsedkyně: Ariana Tarin

ČESKÁ ŠKOLA V ŘEZNĚ
Spolek zaregistrován správním soudem v Řezně 17. července 2013.
Předsedkyně spolku: Radka Bonackova
Poštovní adresa spolku
c/o Lenka Dötsch
Am Pfaffensteiner Hang 13
93059 Regensburg
Emailový kontakt: info@ceskaskolavrezne.de
Webová stránka: www.ceskaskolavrezne.de

MATEŘÍDOUŠKA - ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC BERLÍN
Výuka èeského jazyka pro předškolní a školní dčti. Prostor pro výuku poskytlo České centrum Berlín.
Ředitelka Mateřídoušky: Alice Scholze, tel. +49/30 62 98 51 02, email: scholze@materidouska.de
Internetová stránka: www.materidouska.de

SCHOLA BOHEMICA DÛSSELDORF - ČESKÁ ŠKOLA DÛSSELDORF
Spolek byl založen a registrován v únoru 2013. Od září 2013 začal provozovat stejnojmennou školu.
Výuka je ve dvou skupinách - skupina předškolních dětí a skupina školních dětí do 10 let.
Pfalzstrasse 27
D-40477 Düsseldorf
Předsedkyně spolku: Lada Menzel, e-mail: info@scholabohemica.de
Další členky vedení: Alena Rees Vatková, Edita Blaha

VITA BOHEMICA, e.V. - ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC FRANKFURT NAD MOHANEM
Zřizovatel a správce České školy bez hranic Frankfurt nad Mohanem je spolek Vita Bohemica. Spolek byl založen 8. ledna 2011, do soudního registru spolkù zanesen 24. 2. 2011 pod číslem 14595.
Předsedkyně představenstva: Hana Spijkers
Poštovní adresa spolku:
c/o Jana Janouskova
Wilhelmshöher Strasse 63
60389 Frankfurt am Main
Kontaktní email: ceskaskolafrankfurt2011@gmail.com

---------------------------------

ČESKO-NĚMECKÝ KULTURNÍ SPOLEK KLÍČ
Spolek s působností v Ulmu (Bádensko-Wűrttembersko), registrován 12. dubna 2006.
Buchenweg 8
Westerstetten
Tel.: +49/7348 408 203, e-mail: spodareva@gmx.de
Předsedkyně: Martina Spodareva

ČESKOSLOVENSKÁ SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ (SVU) VE SPOLKOVÉ REPUBLICE NĚMECKO, e.V.
Postfach 83 09 37
81709 München 83
Předseda: Ing. Ladislav Pavlík
Čestný předseda SVU Německo: Dr. Ing. Ivan Cikl
Místopředsedkyně Eliška Cikl
Další členové výboru: Ing. Alena Mikešová (pokladní), Gudrun Heißig (zapisovatelka), farář Křesťanské akademie Bohuslav Švehla (nábor členů a fotograf), Jitka Scholz (propagace v internetu), Karel Pokorný (propagace v tisku), Blanka Fajkusová (média), Renata Sink- členka výboru
Předsednictvo bylo zvoleno valnou hromadou spolku dne 11. října 2011
Kontakt: SVU-BRD@gmx.de
Internetová stránka: www.svu2000.org/nemecko
Schůzovní místnost: Velehrad, Dachauerstrasse 23, 80335 München

D-CZ VEREINIGUNG, e.V., Konstanz
NĚMECKO-ČESKÉ SDRUŽENÍ, Kostnice na Bodamském jezeře
Předseda spolku: Stanislav Degrell
Kontakt: ds.degrell@yahoo.de

KRUH PŘÁTEL NĚMECKO-ČESKÉHO POROZUMĚNÍ (FREUNDESKREIS DEUTSCH-TSCHECHISCHER VERSTÄNDIGUNG) - německá část
Spolek registrován 6. 6. 1995, má také českou část pod vedením ing. M. Váchaly (viz níže - české partnerské společnosti).
Čestný předseda: Dr. Walter Kotrba (Vogelherd 138, D-91058 Tennenlohe bei Erlangen, tel./fax: +49/9131/601858)
Předseda: Helmut Böttcher
Místopředseda: Rudolf M. Küchler, Hattenhauserstrasse 17, 97234 Reichenberg,
tel.: +49/931/69807, fax: +49/931/67619, e-mail: kuechler@mayn.de

KULTURNÍ SPOLEK CÁCHY - PRAHA (KULTURVEREIN AACHEN - PRAG, e.V.)
Předsedkyně: Vera Blazek
Königshügel 31
52071 Aachen
Tel./fax: +49/241/875 222

NĚMECKO-ČESKÁ SPOLEČNOST BAYREUTH (DEUTSCH-TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT, BAYREUTH, e.V.)
Pořádání kulturních akcí, vystupování dětských souborů
Předsedkyně: Kristina Jurosz
Nördlicher Griesweg 11
95463 Bindlach/Bayreuth
Kontakt: 09208/482, info@dtg-bayreuth.de

SKV SOKOL MNICHOV (Sport- und Kulturverein Sokol München)
Založen 4. dubna 2004, registrace u místních úřadů 11. května 2004.
Starosta: Karel Pokorný
Jednatelka: Jitka Scholz
Poštovní adresa spolku totožná s adresou jednatelky: Jitka Scholz, Wittelsbacher Str. 32, D-82110 Germering , tel.: +089/840 2639, e-mail: jitkascholz@aol.com
Internetová stránka: www.sokol-muenchen.com

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA SOKOL MNICHOV (Turnverein Sokol München e.V.)
Člen Světového svazu sokolstva a Zahraniční obce sokolské. Valná hromada dne 2.04.2008 zvolila nový výbor jednoty:
Starosta: Jan Trunčík
Místostarosta: Zdenek Hanzl
Jednatel: Jiří Hofman
Poštovní adresa spolku je totožná s adresou jednatele: TV Sokol München, e.V., c/o Jiří Hofman, Peter-Henlein-Strasse 16, D-85540 Haar
Internetová stránka: www.sokol-mnichov.de

 

D a l š í a d r e s y - společnosti přátel ČR a specializované instituce:

CENTRUM BAVARIA BOHEMIA (CEBB)
Centrum přeshraniční spolupráce Bavorska a Plzeňského kraje.
Freyung 1
D-92539 Schönsee
Tel.: +49(0)9674-924877, fax: +49(0)9674-913067, e-mail: center@bbkult.net
Internetová stránka: www.cebb.de (partnerství regionů), www.bbkult.net (kultura, pamětihodnosti)
Předseda: Hans Eibauer
Členové vedení: Volker Liedtke, zemský rada, Schwandorf, Martin Baxa, rada pro kulturu Plzeňského kraje, Plzeň

ČESKÉ CENTRUM V BERLÍNĚ (informační a kulturní středisko ČR)
Friedrichstrasse 206
10969 Berlin
Tel.: +49/30/208 2592, fax: +49/30/204 44 15, e-mail: ccberlin@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/berlin

ČESKÉ CENTRUM V MNICHOVĚ
Prinzregentenstrasse 7
80538 München
Tel.: +49/89/21024932, e-mail: ccmunich@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/munich

DIALOG (české knihkupectví)
Gutleustr. 15
60000 Frankfurt/Main
Tel.: +49/691/235 280
Knihkupec: Václav Hora

DĚDICTVÍ A BUDOUCNOST - ČESKO-NĚMECKO-SLOVENSKÁ KULTURNÍ INICIATIVA - ERBE UND ZUKUNFT - DEUTSCH-TSCHECHISCH-SLOWAKISCHE KULTURELLE BEGEGNUNGSINITIATIVE
Schloss Ellwangen
D-73479 Ellwangen
Tel./fax: +49/7961/6211
Předseda: Dušan Robert Pařízek
České ústředí: Lazy III/11, 760 01 Zlín, tel.:067 228 63

DOKUMENTAČNÍ STŘEDISKO SCHEINFELD - DOKUMENTATIONSZENTRUM ZUR
FÖRDERUNG DER UNABHÄNGIGEN TSCHECHOSLOWAKISCHEN LITERATUR e.V.
Schwarzenberg 6
8533 Scheinfeld

EUROTEAM - SPOLUPRÁCE EUROREGIONŮ (EUROTEAM - FÖRDERER DER SÄCHSISCHEN EUROREGIONEN)
Předseda: Klaus-Dieter Rentsch, tel.: +49/351/8025443
Ahornstr.6
01097 Dresden

KARLŮV MOST - KARLSBRÜCKE, e.V.
VERSÖHNUNG BRAUCHT VERTRAUEN - SMÍŘENÍ POTŘEBUJE DŮVĚRU
Oba spolky sloučeny pod názvem Karlův most r. 1997.
An der Berstig 19
D-51643 Gummersbach
Tel./fax: +49/022/61 24512
Předseda: Friedrich Thoma
Publikační činnost: almanach česko - německých vztahů Karlovy mosty
České ústředí: Essen - Steele, Korunní 60, 120 00 Praha 2, tel./fax: 222 254 154

 

HONORÁRNÍ KONZULÁTY ČR V SRN:

honorární konzulát Dortmund
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Heinz FENNEKOLD
Sonnenenergieforum, Florianstrasse 2
44139 Dortmund
Tel.: +49/231/5330610

honorární konzulát Frankfurt nad Mohanem
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Dr.jur. Robin Leon FRITZ
Eschersheimer Landstr. 27
60322 Frankfurt a. M.
Tel.: +4969/95957-300, fax: +4969/95957-301, e-mail: frankfurt@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Hamburk
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Peter BOUÉ
Feldbrunnenstr. 72
20148 Hamburg
Tel.. +4940/41352496, fax: +4940/4107355, e-mail: hamburg@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Norimberk
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Günther HERTEL
An der Fleischbrücke 1-3
90403 Nürnberg
Tel.: +49911/2059519, fax: +49911/221493, e-mail: nurnberg@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Rostock
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Dr. Helmut Schmidt
Friedrichstrasse 1
18057 Rostock
Tel.: +49/381/4591311, fax: +49/381/4591312, e-mail: rostock@honorary.mzv.cz

honorární konzulát Stuttgart
Honorarkonsulat der Tschechischen Republik
honorární konzul Rüdiger MOCKER
Kernerstrasse 50
70182 Stuttgart 1
Tel.: +49/711/224170, fax: +49/711/2241711, e-mail: stuttgart@honorary.mzv.cz

 

NADACE MOST - STIFTUNG BRÜCKE/MOST ZUR FÖRDERUNG DER DEUTSCH-TSCHECHISCHEN VERSTÄNDIGUNG UND ZUSAMMENARBEIT
Podpora vzájemné spolupráce a porozumění.
Reinhold-Becker-Strasse 5
D-01277 Dresden
Předseda: Prof. Dr. Helmut Köser
 
NĚMECKO - ČESKÁ SPOLEČNOST - DEUTSCH - TSCHECHISCHE GESELLSCHAFT
Zal.1993 s cílem podporovat hospodářské vztahy SRN - ČR, vyvíjet aktivity na hospodářské bázi.
Gutleustr.32
60329 Frankfurt/Main
Tel.: +49/69/27304181, fax: +49/69/27304222

NĚMECKO-ČESKO-SLOVENSKÁ SPOLEČNOST (DEUTSCH-TSCHECHISCHE UND SLOWAKISCHE GESELLSCHAFT e.V. - DTSG) (zal. 1983)
Ústředí:
Barbarossaplatz 2
50674 Köln
Tel.: +49/221/23 98 01, fax: +49/221/21 44 86
Předseda: Dr. Christoph Zöpel, poslanec Spolkového sněmu a býv. státní tajemník MZV SRN
Jednatel: Petr Scheible,e-mail: scheible@dtsg.de
Internetová stránka: www.dtsg.de
Pobočky v Bádensku-Württembersku, Bavorsku a Brémách/Bremerhavenu - kontakt přes www.dtsg.de . Dosavadní sídlo ústředí spolku v Severním Porýní - Vestfálsku (Kolín n. R.) bylo r. 2004 přeneseno do Berlína (nový předseda je členem Spolkového sněmu)

PORTA BOHEMICA, e.V. (založena 7. července 2000)
Společnost pro česko-německou spolupráci v Evropě.
Předseda: Dirk Harms
Schönebecker Hagen 48
28757 Bremen
Tel.: +49/421/4349 9381, fax: +49/421/4349 9383, e-mail: portabohemica@mail.isb.net
Internetová stránka v přípravě (www.portabohemica.de)

SPOLEK NA PODPORU ČESKÉ VESNICE V BERLÍNĚ-NEUKÖLLNU (založen 1987)
FÖRDERKREIS BÖHMISCH RIXDORF IN BERLIN-NEUKÖLLN, e.V.
Spolek potomků pobělohorských exulantů, usídlených na území Berlína, především v oblasti tzv Českého Rixdorfu (Bőhmisch Rixdorf).
Kirchgasse 14-17
12043 Berlin - Rixdorf
Tel.:+49/30/688 09 121, fax: +49/30/687 6024
Čestný předseda: Albert Schönleber

SPOLEK NA PODPORU ČESKÉ VESNICE NOVÁ VES (POSTUPIM) (28. dubna 1992)
FÖRDERKREIS BÖHMISCHES DORF NOWAWES UND NEUENDORF, e.V.
Spolek potomků pobělohorských exulantů z oblasti Postupimi.
Karl Liebknecht-Strasse 135
14482 Potsdam-Babelsberg
Tel.: +49/331/707822

SPOLEK PŘÁTEL ČECHŮ A SLOVÁKŮ V SRN (FREUNDE DER TSCHECHEN UND
SLOWAKEN)
Vyhledávání hrobů Čechů a Slováků na nucených pracích za 2.sv.v.
Předsedkyně: Marie-Luise Hennig (Sewanstrasse 269, 10319 Berlin, tel.:+49/30/5125721)
Místopředseda: Günther Schreiber (Gabelsbergerstrasse 21, 09376 Oelsnitz - Erzgebirge)

SVAZ LUŽICKÝCH SRBŮ DOMOWINA
Předseda: Jan Nuk
Internetové stránky: www.domowina.de, www.sorben-wenden.de

Serbski dom Budyšin
Póstowe naměsto 2
02625 Budyšin (Bautzen)
Tel.: +3591/55 01 00, fax: +3591/4 24 08, e-mail: domowina-bautzen@sorben.com

Serbski dom Chotěbuz
Awgusta Bebelowa 82
03046 Chotěbuz (Cottbus)
Tel.: +355/4 85 76 - 432, fax : +355/4 85 76 - 433

 

České hospody a restaurace:

Gasthof-Pension "ZUM SCHWÄNLEIN"
Hintere Sterngasse 11
D-90402 Nürnberg
Tel.: +49(0)911-225162, fax: +49(0)911-2419008,e-mail: schwaenlein@t-online.de
Internetová stránka: www.tiscover.de/schwaenlein

Restaurace Svatého Václava (Restaurant St. Wenzel)
Ungererstrasse 67
80805 München
Tel.: +49/89/363 666

Vltava (Restaurant Moldau)
Unter den Eichen 42/43
12203 Berlin
Tel.: +49/3083/11770

Café de la Paix
Emmichstrasse 8
12249 Berlin-Lankwitz
Tel.:+49/30/77502252

Schwalbennest - Böhmisches Gasthaus
Lindenthaler Allee 46
14163 Berlin
Tel.: +49/30/8012598

Böhmisches Rasthof
Hänchener Hauptstrasse 28
03099 Hänchen
Tel.: +49/355/522122

P a r t n e r s k é s p o l e č n o s t i v Č R :

Kruh přátel česko-německého porozumění
Partnerská organizace německého Kruhu přátel německo-českého porozumění, viz výše. Pořádání společných akcí, vydávání společného bulletinu Informátor (kontakt na bulletin prostřednictvím spoluredaktora Ing. M. Váchala, viz níže).
Předseda: Ing. arch. Josef Hyzler (Pod Bruskou 6, 118 00 Praha 1)
Jednatel: Ing. Miloslav Váchal, CSc. (Skupova 43, 320 05 Plzeň, el./fax: 377 422 665)

Společnost přátel Lužice TOWARŠNOSĆ PŘEĆELOW SERBOW/TOWARIŠNOSĆ PŚIJAŚELOW SERBOW
Společnost založena 2003 sloučením tří dosavadních spolků přátel Lužice
Předseda: Doc. PhDr. Leoš Šatava, CSc., tel.: 261 261 149, e-mail: lsatava@tiscali.cz
Místopředsedové: ing.arch. Hanuš Härtel a Radek Čermák (zároveň vedoucí redaktor Česko-lužického věstníku)
Kontakt na společnost: cermak.radek@centrum.cz nebo luzice@luzice.cz
Internetová stránka: www.luzice.cz
Publikační činnost: Česko-lužický věstník (měsíčník, 400 výtisků)
Přeshraniční spolupráce česko-lužicko-německá: viz www.trojzemi.cz nebo www.luzice.cz nebo www.dts.cz, e-mailový kontakt: tyr@dts.cz

Unie pro dobré sousedství česky a německy hovořících zemí
Na dlouhém lánu 67
160 00 Praha 6
Tel./fax: 220 610 864
Jednatel: Ing. Jan Hon

 

Aktualizováno 11. února 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 
 

 

 

 

.