Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nizozemsko

 

N I Z O Z E M S K O

Předpokládaný počet krajanů cca 3.000 osob. Oficiální nizozemské statistiky neobsahují údaje o původu imigrantů.

VNTS - VERENIGING VRIEDEN NEDERLAND - TSJECHIE&SLOWAKIJE (Sdružení přátel Nizozemsko - Česko&Slovensko)
/založeno v roce 1984/
Ranonkelstraat 123
2565 BC Den Haag
Tel.: +31/(0) 628 048 408
Předseda: Gert J. Bosscher

D a l š í a d r e s y - specializované instituce:

ČESKÉ CENTRUM ROTTERDAM/HAAG
Westersingel 9
3014 GM Rotterdam
Tel.: +31/(0) 102 251 713, e-mail: cchaag@czech.cz
Internetová stránka: www.czechcentres.cz/hague

ČESKÉ CENTRUM V AMSTERDAMU - Czech Tourism
Gatwickstraat 11
1043 GL Amsterdam
Tel.: +31/(0) 615 696 875, +31/(0) 615 659 784

PLUH
Literární organizace podporující překládání a vydávání českých autorů v Nizozemsku a Belgii.
Lange Vonder 90
1035 JZ Amsterdam
Fax: +31/20 337 26 76, e-mail: info@pluh.org
Internetová stránka: www.pluh.org
Kontakt: Edgar de Bruin, Magda Hüblová

STICHTING COMENIUS MUSEUM (NADACE MUZEA KOMENSKÉHO
V NAARDENU)
Klosterstraat 33
1411 RS Naarden
Tel.: 035/6943 045, fax: 035/694 1949, e-mail: infor@comeniusmuseum.nl
Předseda: J. C. van Oostveen
V nadaci působí dobrovolníci z řad krajanů.

P a r t n e r s k é o r g a n i z a c e v Č R:

NE-BE (Společnost pro šíření vlámské a nizozemské kultury)
Bořivojova 54
130 00 Praha 3
Tel./fax: 226 276 819, e-mail: ne-be@post.cz

SEVERSKÁ SPOLEČNOST
Hornoměcholupská 42
102 00 Praha 10
Tel.: 284 862 207 nebo 603 829 649
Předsedkyně: Marta Janíková, tel. 603 829 649, e-mail: predseda@severskaspolecnost.cz
Tajemník: Michal Stanovský, tel. 603 538 168, e-mail: stanovsky@severskaspolecnost.cz
Internetová stránka: www.severskaspolecnost.cz
E-mail: info@severskaspolecnost.cz
Publikační činnost: Zpravodaj Severské společnosti

 

 

 

 

 

 

 

 

.