Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Nový Zéland - adresář krajanských spolků

 

N O V Ý Z É L A N D

Počet krajanů: dle oficiálního sčítání lidu z roku 2001 žilo na NZ 969 osob českého původu. Podle aktuálních údajů Úřadu pro imigraci (Immigration New Zealand) www.immigration.govt.nz a Ministerstva vnitra (Department of Internal Affairs) www.dia.gov.nz došlo po roce 2000 k mnohonásobnému (dle odhadu konzulátu v Sydney z října 2009 až desateronásobnému) nárůstu počtu českých občanů, který lze vysvětlit podepsáním dohody o pracovních prázdninách, otevřenou imigrační politikou země, velmi blízkou mentalitou i turistickou přitažlivostí. Současný odhad je 6.000-9.000 Čechů žijících na NZ, z toho 643 rezidentů, tj. občanů ČR, kteří trvale přesídlili na NZ po roce 1997.

Kontakt přímo nebo prostřednictvím konzulátu ČR v Sydney, 169 Military Road, Dover Heights NSW 2030, Sydney, Australia, tel.: +61 2 95810111, fax +61 2 93719635, e-mail: sydney@embassy.mzv.cz, případně prostřednictvím honorárního konzulátu v Aucklandu nebo v Queenstownu (adresy viz níže):

 

THE CZECH AND SLOVAK CLUB IN NZ Inc.
ČESKÝ A SLOVENSKÝ KLUB NA NOVÉM ZÉLANDU (Severní ostrov)
Klub založen 1978, registrován jako nevládní nezisková organizace, počet členů cca 100.
P. O. Box 27-332
Wellington
New Zealand
Tel./ fax: +64 (0)21 0701 393, e-mail: csclubnz@seznam.cz
Internetová stránka: www.csclubnz.org
Předsedkyně: Eva Kissová, nz.detail@gmail.com , místopředsedkyně: Jana Babor
Publikační činnost: měsíčník Střípky/Čriepky, redaktor Michal Šolc, e-mail: http://contact.csclubnz.org/?who=stripky

CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN AUCKLAND (Severní ostrov)
ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V AUCKLANDU (také pod názvem Spolek Čechů a Slováků v Aucklandu)
7 Glenside Avenue, Pakuranga Heights
2010 Auckland
New Zealand
Předsedkyně: Hana Růžičková
Kontakt: vybor-csclubauckland@googlegroups, http://groups.google.com/group/csclubauckland, tel.: +64-21-0530814

ČESKÁ ŠKOLA AUCKLAND (CZECH SCHOOL AUCKLAND, Inc.)
Zájmová dobrovolná výuka českého jazyka a reálií pro děti všech věkových kategorií,
v roce 2013 jako součást výše uvedené společnosti, od 7. července 2014 registrovaná jako samostatný spolek.
8 Durham Street
0610 Auckland
Předsedkyně školského výboru Mgr. Lucie Kaufnerová
Kontakt: +64211320323, mail l.kaufnerova@gmail.com

CZECH AND SLOVAK CLUB TAURANGA
ČESKÝ A SLOVENSKÝ KLUB V TAURANZE (Severní ostrov)
Krajanský spolek v oblasti Bay of Plenty a Waikato, založen 7. listopadu 2012.
19B Briarley Street
Tauranga South 3112
New Zealand
Předsedkyně: Dana Dunford, tajemnice Jana Bennett (janauhr@hotmail.com)
Kontakt: +64-07 5779615, csclubtauranga@hotmail.com
Internetová stránka: www.facebook.com/csclubtauranga

ČESKÁ ŠKOLA TAURANGA, NZ
Pod záštitou krajanského spolku v Tauranze (viz výše), škola pracuje v souladu se zásadami
Českých škol bez hranic (ČŠBH).
Vyučující: Dana Dunford, dana.dunford@btinternet.com

THE CZECH AND SLOVAK CLUB OF NELSON.
Český a slovenský klub, založen 19. června 2005 v Nelsonu (Jižní ostrov).
Kontaktní adresa: tel.: +613/6272 4917, casl@mybox.cz
Internetová stránka: http://groups.yahoo.com/group/czskclub
Předsedkyně: Lenka Scarlett Čáslavská

THE CZECH AND SLOVAK SOCIAL CLUB IN CHRISTCHURCH
ČESKÝ A SLOVENSKÝ SPOLEČENSKÝ KLUB V CHRISTCHURCHI (Jižní ostrov)
2 Ranelagh Terrace
Huntsbury, Christchurch
New Zealand
Tel.: +643/332 9481, e-mail: navratil@netaccess.co.nz
Předseda: Jiří Navrátil
Webová stránka: www.kristuvkostel-christchchurch.webnode.cz

 
HONORÁRNÍ KONZULÁT ČR V AUCKLANDU (Severní ostrov)
honorární konzul Gregory Shanahan (auckland@embassy.mzv.cz), manželka je dcerou krajana Josefa Vlčka
Consulate of the Czech Republic
Level 1, 110 Customs Street West, P.O.Box 106-740
1010 Auckland
New Zealand
Tel.: +64 9 306 5883, fax: +64 9 300 3197, e-mail: auckland@honorary.mzv.cz

HONORÁRNÍ KONZULÁT ČR V QUEENSTOWNU od 14. března 2013 (Jižní ostrov)
honorární konzulka Vlad´ka Kennett
Consulate of the Czech Republic
Level 2, 11-17 Church Street
9300 Queenstown
New Zealand
Tel.: +64 3 409 0960, e-mail: queenstown@honorary.mzv.cz
Honorární konzulát vykonává agendu ověřovací a agendu cestovních dokladů)

 

ZAJÍMAVÉ INTERNETOVÉ ADRESY:

www.puhoi.com nebo www.puhoihistoricalsociety.co.org (předsedkyně Sue Tisdall, e-mail hungrycreek@clear.net.nz )
(webová stránka vesnice Puhoi, založené v 19. století německými i českými přistěhovalci ze Stodu u Plzně)
Pozn.: První zmínku o českých osadnících na NZ máme z r. 1863, kdy sem dorazila skupina 83 emigrantů ze Stodu u Plzně a okolí (Němci i Češi) pod vedením námořního kapitána Martina Krippnera původem ze Stodu. Usadili se cca 50 km severně od Aucklandu, kde od místních úřadů obdrželi 16 ha půdy a založili vesnici Puhoi ("líně tekoucí voda"). Živili se prodejem zemědělské a řemeslné produkce do Aucklandu. Za humny vystavěli boží muka, která stojí dosud a jsou to jediná boží muka na NZ a nejspíše i v celé Polynésii. V r. 1881 vystavěli kostel sv. Petra a Pavla, v jehož oknech jsou uvedena česká jména těch, kteří na kostel přispěli. V kostele je kopie Pražského jezulátka a kopie oltářního obraz z Litic u Plzně, datovaná 1885 a zhotovená na objednávku v Čechách. Dnešní Puhojčané již dávno česky nemluví, ale na poštovním razítku používají označení Puhoi - Bohemian Settlement.

www.nzff.co.nz webová stránka aucklandského filmového festivalu (červenec)

 

 

 

 

 

 

 

 

.