Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Velká Británie

 

V E L K Á B R I T Á N I E

Dle odhadu velvyslanectví ČR žije ve Velké Británii cca 40.000 Čechů (cca 6.000 krajanů a cca 34.000 přechodně žijících Čechů).

ANGLO - CZECHOSLOVAK TRUST
Dobročinná organizace, kulturní výměny mládeže, pořádání každoročního hudebního soutěžního festivalu.
23 Stonefield Road
London N1 0HW
Statutární zástupci: Eva K. Dix ( 904 Collingwood House, Dolphine Square, London SW1 D3NG, tel.: +44/207/798 8041), Natasha Newton
Kontakt: Nataša Newton, mobil: +44/780/851 9045, e-mail: natasa.actrust@blueyonder.co.uk
www.actrust.pwp.blueyonder.co.uk

ASOCIACE ČECHŮ A SLOVÁKŮ (Czech and Slovak Connections), Greater Manchester
Sdružení s působností v širším okolí Manchesteru si klade za cíl sdružovat tamější Čechy
a Slováky, pomáhat nově příchozím (komunikace s úřady, praktické záležitosti), podporovat vzdělávací a rekreační aktivity členů. Sdružení bylo založeno 10. března 2012.
Kontaktní osoba: Petra Smrčková
Tel.: +44(0)7950790734, email: contact@czechandslovakconnections.org.uk
www.czechandslovakconnections.org.uk

BRIDGWATER INTERNATIONAL (BRIDGWATER CZECH/SLOVAK FRIENDSHIP SOCIETY)
Councillor Brian Smedley
Flat 5, 10 Castle Street
Bridgwater, Somerset, TA63DB
Telephone: +44 1278 256377 mobile: +44 7772402671
Email: bridgwaterinternational@googlemail.com
http://bridgwaterinternational.blogspot.com/

BRITSKO-ČESKÁ A SLOVENSKÁ ASOCIACE
(BRITISH CZECH AND SLOVAK ASSOCIATION - BCSA)
643 Harrow Road, Wembley, Middx HA0 2 EX
Tel.: +44/208 902 0328, fax/tel: +44 208 795 4875
E-mail: bcsa@bcsa.co.uk
President: Ladislav Horňan
Vicepresident: Graham Melville-Mason
Předseda: Sir Michael Burton (bývalý velvyslanec v ČR)
Místopředsedkyně: Růžena Holubová, e-mail: ruzena@holub.demon.co.uk
Výkonná tajemnice(Membership Secretary) Růžena Holubová, bcsa@bcsa.co.uk
Publikační činnost: BCSA Review (dvojměsíčník)
www.bcsa.co.uk

COMPAS (COMMUNITY PARTNERSHIP GROUP)
Komunitní sdružení Čechů a Slováků v Peterborough, hrabství Cambridgeshire (východní Anglie), zaměřené na spolupráci komunitních center (výuka českého jazyka, taneční, hudební a malířské kroužky).
7 Albert Crescent
Peterborough
Tel: +44/ 7718062144, e-mail: contact@compas.org.uk
Předseda: Petr Torák
Internetová stránka: www.compas.org.uk

CZECH AND SLOVAK CONNECTIONS (viz výše ASOCIACE ČECHŮ A SLOVÁKŮ ), Greater Manchester
Sdružení s působností v širším okolí Manchesteru si klade za cíl sdružovat tamější Čechy
a Slováky, pomáhat nově příchozím (komunikace s úřady, praktické záležitosti), podporovat vzdělávací a rekreační aktivity členů. Sdružení bylo založeno 10. března 2012.
Kontakt: Petra Smrčková
Tel.: +44(0)7950790734, email: contact@czechandslovakconnections.org.uk
www.czechandslovakconnections.org.uk

THE CZECH AND SLOVAK SOCIETY IN SURREY (zal. 15.3.2014, reg. 17.3.2014, komunitní sdružení) Sdružení mladých česko/anglických rodin s dětmi, zaměřené na udržení češtiny u dětí, kulturu a české tradice. 3 Stanley Cottages Dene Street Gardens Dorking, Surrey, RH4 2DU Tel.: +44(0) 1306 887476, email: krajanevsurrey@yahoo.com Předsedkyně: Sophia Fairweather Další členky vedení: Petra Hancox, Zuzana Young Publikační činnost: Newsletter

CZECH CLUB BIRMINGHAM, C.I.C. (založen 26.7.2013)
Poznámka: C.I.C. = community interest company = zájmové sdružení
Vzdělávací a kulturní aktivity pro českou komunitu v regionu West Midlands. Víkendová školka Klubíčko, víkendová škola Klubko, rodinné dny, dětská olympiáda, péče o uchování českých tradic.
Office 17, Elite House
70 Warwick Street
Birmingham
Kontakt: +447854846579, info@czech-club-birmingham.org
Ředitelka: Mgr. Marta Filipová, PhD.

CZECH SCHOOL EXETER, C.I.C (založen 19.7.2013)
Poznámka: C.I.C. = community interest company = zájmové sdružení
Vzdělávací a kulturní aktivity pro českou komunitu v regionu Devon zahajují v září 2013. Dvakrát měsíčně výuka češtiny pro děti, spolupráce s ostatními českými školami, setkávání rodičů, udržování tradic (Vánoce, Velikonoce, Den dětí, výhledově dětský letní tábor).
4 Gipsy Lane
Exmouth EX8 3HW
Kontakt: +441395488630 nebo + 447730676562, sarka.anderson@hotmail.co.uk
Ředitelka: Šárka Anderson

CZECH WELLS/ČESKÁ A SLOVENSKÁ ŠKOLA V MANCHESTERU
Krajanský spolek Čechů a Slováků v Manchesteru Czech Wells, organizace sloužící krajanům k praktickému životu v Anglii.
Škola a školička je určena českým a slovenským dětem od 1,5 roku do 15 let.
Ředitel: Mgr. Zora Zámečníková, email: director@czechwells.com
www.czechwells.com
Adresa: Harpurhey, Manchester, M9 4DA

ČESKÁ ŠKOLA BEZ HRANIC LONDÝN
Neziskové sdružení ( a voluntary association) registrované 22. 7. 2010 (No. 7323697).
Má oddělení Kids´ Art Club (pro předškolní děti) a Českou školu (školní děti). Je zapojena do projektu Česká škola bez hranic (rámcový zájmový vzdělávací program výuky češtiny u dětí).
Adresa: 13 Harley Street, London W1G 9QG
Statutární zástupce: Zuzana Jungmannová, MgA, 237 South Lambeth Road, SW1 8XR, London
Kontakt: +44/7804620690, zuzka@czechschool.org.uk

ČESKÁ A SLOVENSKÁ SPOLEČNOST V SHEFFIELDU/ SHEFFIELD CZECH AND SLOVAK SOCIETY (existuje od r. 1997, založena v r. 2007)
1 Upper Hanover Street, Sheffield S3 7RA
Kontaktní osoba: Neil Bermel, předseda spolku
Tel.: + 44 114 222 7405
Email: info@csss.org.uk
www.csss.org.uk

ČESKÉ OKÉNKO
Centrum pro děti a rodiče se sídlem v Londýně bylo založeno 25. února 2012, navazuje na neformální sdružení maminek s malými dětmi, které fungovalo předchozí dva roky. Spolek provozuje jednou týdně školku v češtině (dvě skupiny dětí, 0-3 roky a 3+ roky), setkání rodičů, udržuje české tradice (Vánoce, Velikonoce, atd.), knižní klub, pořádá dětský den atd.
7 Wellington Mews
Streatham, London
Kontakt: +447727175598, c.okenko@hotmail.co.uk
Vedoucí centra: Veronika Marešová vmaresova@aol.com
Internetová stránka: www.okenko.co.uk

ČESKOSLOVENSKÁ FILATELISTICKÁ SPOLEČNOST VE VELKÉ BRITÁNII / (CZECHOSLOVAK PHILATELIC SOCIETY OF GREAT BRITAIN), (založena 1953)
Předseda: Colin W. Spong
Tajemník: Rex Dixon, 39 Braybank, Bray, Maidenhead SL6 2BH, e-mail: rexdixon@btinternet.com
www.cpsgb.org.uk
Publikační činnost: čtvrtletník Czechout (informace pro členy), monografie, schůze 4x ročně v Czech and Slovak National Club, 74 West End Lane, West Hampstead, London NW 6

ČESKOSLOVENSKÁ OBEC LEGIONÁŘSKÁ V ZAHRANIČÍ (ČSOL) (obnovena 1948)
(ASSOCIATION OF CZECHOSLOVAK LEGIONARIES)
Jednatel: John Kolbert
Melandrium, 11 Highway Lane
Keele, Staffs ST5 5AN
Tel: +44/1883/622 915
Publikační činnost: Zápis ze schůze (cca 1x měsíčně)

DVOŘÁKOVA SPOLEČNOST (THE DVOŘÁK SOCIETY FOR CZECH AND SLOVAK MUSIC), založena v březnu 1974
Patron: Graham Melville-Mason
Předseda: Annette Percy, 21 Clissold Court, Greenway Close, London N4 2EZ
Tel.: +44/208/8837362, fax: +44/208/2455591
E-mail: annette.percy@btinternet.com
Čestný tajemník: David Roberts, e-mail: secretary@dvorak-society.org
Dotazy a přihlášky: thorpe.glenbrae@virgin.net
Publikační činnost: Newsletter (čtvrtletní), ročenky The Journal a The Yearbook
www.dvorak-society.org

JERSEY CZECH FRIENDSHIP SOCIETY
Společnost přátel ČR (Normanské ostrovy)
Předseda: Brian F. Beadle (The Farm, Les Charrieres de Bonne Nuit, St. John, Jersey, C.I., tel. +44/1534/861674)

THE KMOCH EUROPEAN BANDS SOCIETY (založena 1973)
Zájmové sdružení fanoušků české dechovky (Kmoch, Fučík, Vačkář, Vacek, Vejvoda, atd.).
1 Keelton Close
Bickton Heath
Shrewsbury, Shropshire SY3 5PS
Tel./fax: +44/1743/354 784
Kontaktní osoba: John Bladon, e-mail: john.bladon@virgin.net
Publikační činnost: dvakrát ročně Journal
Internetová stránka: www.kmochsoc.co.uk

NADACE EMY DESTINNOVÉ (THE EMMY DESTINN FOUNDATION) (založena 1997)
Podpora studentů operního zpěvu v ČR, SR a Británii (stipendium), Mezinárodní cena Emy Destinnové za přínos opeře.
Emmy Destinn Foundation
PO Box 33164
London NW3 4BW, Velká Británie
Tel: +44/ 7794848075
Kontakt: e-mail: info@destinn.com
Internetová stránka: www.destinn.com

PĚVECKÝ SBOR HLAHOL
Založen Janem Křesadlem (Dr. Václav Pinkava) v 80.letech
Kontakt na uměleckou vedoucí: Dr. Eva J. Pinkava, Foxglove Lane, West Hagbourne,
Didcot, Oxon, OX11 0NW
Tel./fax: +44 1235 850770
E-mail: evapinkava@aol.com

PŘÁTELÉ ČESKÝCH HISTORICKÝCH BUDOV, ZAHRAD A PARKŮ/ THE FRIENDS OF CZECH HISTORICA BUILDINGS, GARDENS AND PARKS
Dobročinná organizace, která podporuje udržování historického dědictví v České republice.
Adresa: 264 Middle Road, Southampton, SO19 8PB, UK
Tel: +44/ 23 8044 5261, e-mail: info@czechfriends.net
Patron: Professor Eva Jiřičná, CBE
Chairman: Barbara Peacock, MAFRSA
publikační činnost: Newsletter, 2x ročně
Web: www.czechfriends.net

SCOTTISH CZECH AND SLOVAK SUMMER SCHOLARSHIP FUND (SCSSS) - SKOTSKÝ ČESKÝ A SLOVENSKÝ STIPENDIJNÍ FOND
Sdružení podporující účast českých a slovenských studentů na kursech ve Skotsku a rozvoj kulturních vztahů se Skotskem
68 Comely Bank Avenue
Edinburgh EH4 1HE
Te./fax: +44/131/343 1292, e-mail: linhartova@aol.com
Předsedkyně: dr. Alena Linhartová

SOKOL (založen 1903)
Starosta: Ing. Ladislav Potůček (35 Lodge Close, Hertford, Herts SG14 3DH,
tel.: +44/1992/552075)
Tajemnice: Dagmar Stallerová, 15 The Warren, Carshalton, Surrey SM5 4EQ,
tel.: +44/208/6424113)

SPOLEČNOST PRO VĚDY A UMĚNÍ - BRITSKÁ POBOČKA (založena 1958)
Tel. (Velehrad, jen některé informace): +44/207 727 7849
Předseda: Milan Kocourek (28 St. Vincent Rd., Walton-on-Thames, Surrey K712 1PA
Tel.: +44/1932 259 616, e-mail: milan974@btinternet.com
Zástupkyně předsedy: Mrs Zuzana Slobodová, tel.: +44 207 724 4675
Pokladní: Mrs. Věra Vavrečková, tel.: +44 1268 692 280

SVAZ LETCŮ SVOBODNÉHO ČESKOSLOVENSKA
(FREE CZECHOSLOVAK AIR FORCE ASSOCIATION)
Předseda: plk.v.v. Arnošt Polak
Jednatel: pplk.v.v. Jiří Muller
Adresa: 4, Fairacres, Cobham, Surrey KT11 2 JW
Email: arnostpolak@talktalk.net

VELEHRAD
České a slovenské kulturní, vzdělávací, společenské a pastorační středisko (správcem Velehradu je nezisková charitativní organizace Dům sv. Václava - St. Wenceslaus House)
22 Ladbroke Square
London W11 3NA
Tel.: +44 207 727 7849, e-mail: info@velehrad.org.uk
Kontakt: Ludmila Stáně, e-mail: ludmila@velehrad.org.uk
Publikační činnost: Velehradský Z(S)pravodaj (měsíčník)
Web: www.velehrad.org.uk

ČESKÉ CENTRUM V LONDÝNĚ (informační a kulturní středisko ČR)
13 Harley Street
London W1G 9QG
Tel.: +44/20 7307 5180, fax: +44/20 7323 3709, e-mail: info@czechcentre.org.uk
Internetová stránka: www.czechcentre.org.uk
Publikační činnost: The Czech Centre Programmme (dvojměsíčník, anglicky), Telegram (dvojměsíčník, česky)

BRITSKO-ČESKO-SLOVENSKÉ FÓRUM HISTORIKŮ
(British - Czech and Slovak Historians' Forum)
Akademické fórum, zaměřené na pořádání odborných konferencí. Kontakt prostřednictvím velvyslanectví ČR.

MIRROR OF EDUCATION
Sdružení českých studentů angličtiny.
138 Northcote Road
Walhamstow
London E17 E7B
Předseda: Jaroslav Zámecký

ČESKÉ KNIHKUPECTVÍ
Zdeněk Mastník
103 The Grampians
Shepherds Bush Rd.
London W6 7LZ
Tel.: +44/207 603 9523 nebo 207 602 5541

České knihy ve výpůjčních knihovnách:

SSEES Library (School of Slavonic and East European Studies)
Senate House
Malet Street
London WC1E 7HU

The British Library
Czech and Slovak Collections
Kurátorka pí. Susan Reynolds, e-mail: susan.reynolds@bl.uk
Readers Services and Collection Department
96 Euston Road
London NW1 2DB

ČESKÉ POHOSTINSKÉ ZAŘÍZENÍ:

The Czechoslovak House (tradiční česká kuchyně, schůzovní místo českých spolků)
74 West End Lane
London NW6 2LX
Tel.: +44/207 328 0131

 

 

.