Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Francie

 

Milan Kundera

Spisovatel a překladatel Milan Kundera se narodil roku 1929 v Brně a od roku 1975 žije ve Francii. Svá díla píše jak česky, tak francouzsky. V roce 1979 byl zbaven československého státního občanství a jeho dílo bylo v Československu až do Sametové revoluce zakázáno. Roku 1981 získal občanství francouzské, do své vlasti se vrací zřídka a vždy inkognito. Je autorem básní, dramat, prózy a esejů. Kundera patří mezi nejznámější a nejpřekládanější české spisovatele.

 

Jaroslav Vrzala

Křesťanský exilový publicista se narodil v roce 1926. Krátce po únoru 1948 odešel do exilu do Francie s cílem zapojit se do odboje proti komunistickému režimu. V období 1952-1960 byl místopředsedou Mezinárodní unie mladých křesťanských demokratů. V roce 1955 se stal generálním tajemníkem Rady svobodné mládeže a spoluvydavatelem časopisu „Svobodná mládež" určeného k informování mladých lidí o situaci za železnou oponou. V rámci Rady svobodné mládeže uspořádali v prosinci 1956 pochod po Paříži od Boulevardu Saint-Michel po Champs-Elysées až do sídla Francouzské komunistické strany. Od roku 1958 pracoval jako redaktor českého vysílání francouzského rozhlasu. Spolupracoval také s Pavlem Tigridem na časopisu „Svědectví", vydával časopis „Nové obzory" a „Rozmach". Do svobodného Československa se vrátil koncem listopadu 1989 a od té doby jezdí do České republiky pravidelně. V roce 2000 obdržel Cenu Jana Masaryka za pomoc československým studentům po srpnu 1968 a v roce 2010 cenu Václava Bendy, kterou uděluje Ústav pro studium totalitních režimů. Žije nedaleko Paříže.

 

Antonín Jaroslav Liehm

Český filmový a literární kritik, publicista, překladatel a československý komunistický politik se narodil roku 1924. V roce 1946 založil s E. F. Burianem týdeník kulturní revue, od roku 1961 se podílí na vedení Literárních novin. Po roce 1968 odchází do Paříže a vyučuje na univerzitách zde, v New Yorku, Philadelphii nebo Londýně. Roku 1984 začal v Paříži vydávat časopis Lettre internationale.

 

Karel Machálek - Zlín

Český malíř, sochař a básník Karel Zlín, vlastním jménem Karel Machálek, se narodil v roce 1937 ve Zlíně. Zpočátku své kariéry se věnoval převážně tvorbě obrazů a ilustraci knih, vytvořil i několik desítek filmových plakátů. V roce 1969 vydává svou první sbírku básní, čemuž se věnuje doposud. Roku 1976 se usazuje v Paříži a zařizuje si ateliér v Rue de Louvre.

 

Kryštof Mařatka

Hudební skladatel Kryštof Mařatka se narodil v Praze roku 1972. Studoval klavír a skladbu na pražské konzervatoři u profesora Bohuslava Řehoře. V roce 1994 se odstěhoval do Francie, kde pokračoval ve svých studiích. Spolupracuje s řadou interpretů a orchestrů po celém světě.

 

Patrik Ouředník

Prozaik, překladatel a esejista Patrik Ouředník se narodil roku 1957 v Praze. V roce 1984 emigroval do Francie a večerně vystudoval francouzskou literaturu na pařížské Sorbonně. V letech 1986-1998 byl redaktorem a vedoucím literární rubriky ve čtvrtletníku L'Autre Europe. V roce 1992 podnítil založení svobodné univerzity v Nouallaguetu, kde i přednáší.

 

Václav Kruta

Václav (ve Francii známý jako Venceslas) Kruta se narodil v Saumuru ve Francii v roce 1939. Je univerzitním profesorem, archeologem a historikem francouzsko-českého původu. Zabývá se především kulturou a dějinami Keltů. Absolvoval studia v Brně a po odchodu do Francie i na Sorbonně. V letech 1972 až 2008 byl ředitelem studií evropské protohistorie na École pratique des hautes études na Sorbonně.

 

Jana Claverie

Historička umění se specializací na 20. století, kurátorka a podporovatelka české kultury ve Francii se narodila v Praze. Po absolutoriu dějin umění na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v roce 1962 a dálkovém studiu na Katedře dějin umění na Univerzitě Karlově pracovala úspěšně jako asistentka Jindřicha Chalupeckého v Galerii Václava Špály. Po roce 1968 odešla do Paříže, kde absolvovala doktorandské studium na Ecole Pratique des Hautes Etudes. Díky tomu, že získala francouzské občanství, nemusela přerušit styky s českými umělci a i v nejhorších dobách se jí dařilo uskutečňovat výstavy českého umění, navrhovat a realizovat nákupy jejich děl do francouzských a evropských muzeí a sbírek. Jen do kolekce Národního muzea moderního umění Centre Georges Pompidou se dostalo přes 200 děl českých autorů, zejména těch, kteří nesměli v Československu vystavovat. Jana Claverie je držitelkou ceny Gratis Agit 2011.

 

Libuše Gonet-Schulzová
Libuše Gonet-Schulzová se v roce 1968 provdala do vinařské rodiny Gonetů a představuje jediného českého vinaře a obchodníka s vínem v kraji Champagne, kde vyrábí šumivé víno. Zdejší rodina kdysi začínala na dvou hektarech, dnes se paní Gonet-Šulcová stará o 20 hektarů vinic. Pod viničním domem se rozkládají rozsáhlé sklepy, ve kterých si v klidu pospává na 400 tisíc lahví.

Andrea Sedláčková

Filmová režisérka a střihačka se narodila v Praze roku 1968. V letech 1986 - 1989 vystudovala scenáristiku a dramaturgii na pražské FAMU. V roce 1989 emigrovala do Francie, kde studovala střih a režii na pařížském FEMIS (1990 - 1993). Zatímco ve Francii se věnuje především střihu (spolupracovala mj. s Jacquesem Maillotem nebo Michelem Devillem), pro Českou televizi natočila od roku 1991 řadu dokumentárních i hraných snímků. Žije střídavě v Praze a v Paříži.

 

Markéta Theinhardt

Specialistka na dějiny umění vyučující na Universitě Paris IV Sorbonne. Markéta Theinhardt vystudovala v letech 1973-1978 historii a dějiny umění na Filozofické fakultě Karlovy univerzity v Praze. V letech 1976-1977 získala stipendium francouzské vlády pro studium na Institutu umění a archelogie na Université Paris I. V letech 1980-1981 byla odborným asistentem na Fakultě dějin umění na Karlově univerzitě v Praze, kde připravila mezinárodní sympozium o metodologii dějin umění a organizovala sympozium o českém umění devatenáctého století. V letech 1981-1990 vykonávala funkci kurátorky Národní galerie v Praze, obor malířství devatenáctého a dvacátého století. Účastnila se několika vědeckých programů pořádaných Národní galerií v Praze a Institutem dějin umění Akademie věd ČR. Od roku 1994 žije v Paříži a byla jmenována odborným asistentem na Fakultě slovanských studií na Univerzité Paris IV - Sorbonne. Je autorkou několika odborných publikací.

 

Zdeněk Müller

Publicista a esejista žijící v Paříži. Vzděláním arabista, historik a filosof s mnohaletou badatelskou a pedagogickou zkušeností v orientalistice. Zajímá se převážně o islám a muslimy, společenské a kulturní otázky Evropy a francouzské aktuality.

 

Marie Pištěková

Dnes už francouzská herečka Marie Pištěková, jejíž životní role Johanky z Arku ji přivedla po roce 1989 do Francie, pochází z Ostravy. Ještě v době komunismu napsala Marie Pištěková divadelní hru Poslední noc Johanky z Arku, kterou poté mnoho let hrála jako divadlo jednoho herce po celém Československu, většinou ve „sklepních" podmínkách. Když se jí po nabytí svobody otevřela možnost hrát tuto hru také ve Francii, dokázala se rychle naučit celé představení nazpaměť, aniž by v té době tento jazyk znala. Nyní žije v Bretagni, vyučuje herectví a nadále prezentuje svojí hru, stále v novém pojetí a s profesionálními i amatérskými herci. Filmové zpracování její hry z roku 2009 se odehrává ve vězení a v okolí hradu bretaňského města Dinon.

 

Vladimíra Čerepková

Básnířka Vladimíra Čerepková se narodila v roce 1946 v Praze. Necelý rok studovala keramickou školu v Karlových Varech, poté vystřídala různá manuální zaměstnání. Od roku 1969 žije ve Francii. Čerepková je klasickým příkladem, jakými způsoby a v jaké míře po roce 1960 do tradiční české lyrické poezie postupně pronikaly moderní či alespoň o poznání modernější básnické tóniny a postoje. Čerepková patřila k nejvýraznějším představitelům české podoby beatnické poezie.

 

Věra Linhartová

Česká spisovatelka, zakladatelka české experimentální prózy a výtvarná teoretička se narodila roku 1938 v Brně, zde také na filosofické fakultě vystudovala dějiny umění. Po 1968 emigrovala do Francie a od této doby také píše převážně francouzsky. Usadila se v Paříži, kde řadu let pracovala v knihovně Mezinárodní rady muzeí při UNESCO (1970-1989). Od roku 1990 pracovala v muzeu orientálního umění Guimet a zabývala se především japonským a čínským malířstvím. V roce 2011 jí ministr kultury Jiří Nesseč udělil cenu Artis Bohemiae Amicis jako ocenění jejích zásluh při propagaci české kultury a umění v zahraničí.

Roman Kameš

Výtvarník Roman Kameš se narodil roku 1952 v Praze. Do Francie přišel roku 1973, kde vystudoval na pařížské École nationale Supérieure des Beaux-Arts v ateliéru malby Gustava Singiera v letech 1973-1977. Počínaje rokem 1981 je vydavatelem Revue K, časopisu založeného Jiřím Kolářem a věnovaného především tvorbě českým emigračním výtvarníkům a básníkům. Na obrázku v modré košili.

 

Filoména Borecká

Výtvarnice Filoména Borecká se narodila v roce 1977 v Praze, kde vystudovala Akademii Výtvarných Umění. Od roku 1998 žije střídavě mezi Prahou a Paříží, kde pokračovala ve svých studiích na Beaux-Arts. Pracuje a vystavuje především ve Francii, tvořila ale také v New Yorku. Borecká se vyjadřuje různými médii (zvuk, kámen, hlína, latex i papírmašé), jejím základním výrazovým prostředkem je ale kresba tužkou, tuší a vícebarevnou pastelkou.

 

Erika Abrams

Zahraniční bohemistka Erika Abrams se narodila roku 1952 v Americe. V letech 1968 až 1971 studovala lingvistiku na University of Chicago a v letech 1971-1977 literaturu a slovanské jazyky na Université Paris. Po roce 1977 se soustavně věnovala Patočkově písemné pozůstalosti, kdy editorsky připravila, přeložila a vydala celkem 11 svazků Patočkových spisů ve francouzštině. Erika Abrams dále editorsky připravila a přeložila do francouzštiny více než třicet svazků české poezie i divadelních her a desítky drobnějších časopiseckých textů. Za své zásluhy o českou literaturu byla Erika Abrams oceněna v roce 1992 Medailí Jana Amose Komenského české vlády a Zlatou medailí Františka Palackého Akademie věd České republiky, roku 1994 Grand prix national de la Traduction francouzského Ministerstva kultury a v roce 2006 cenou Magnesia litera za zásluhy o českou literaturu, roku 2007 čestným doktorátem Univerzity Karlovy.

Ivan Theimer

Sochař Ivan Theimer se narodil roku 1944 v Olomouci. V letech 1963-1965 absolvoval Uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti. V roce 1968 se rozhodl pro emigraci a odjel do Paříže, kde vystudoval v letech 1968-1971 na École nationale supérieure des Beaux-Arts. V roce 1973 se účastnil Bienále v Paříži, v letech 1978 a 1982 reprezentoval Francii na světově proslulé přehlídce současného umění - Bienále v Benátkách. Ivan Theimer pracoval od 70. let na řadě úspěšných veřejných realizací. V 80. letech vytvořil pro sídlo francouzského prezidenta - Elysejský palác v Paříži - známou skupinu obelisků. Z dalších významných počinů na území Paříže je třeba zmínit Monument lidských práv na Martových polích. Po řadě veřejných realizací v zahraničí se v 90. letech vrátil svými realizacemi zpět do vlasti. Pro Uherský Brod sochař vytvořil památník Jana Amose Komenského a pro rodnou Olomouc Ariónovu kašnu na Horním náměstí.

 

František ( Franta) MERTL

Malíř Franta MERTL se narodil v roce 1930 v Třebíči. V letech 1952 až 1958 studoval na Akademii výtvarných umění v Praze. Od roku 1958 žije ve Francii, kde patří k uznávaným malířům a je znám pod svým uměleckým pseudonymem Franta. Jeho dílo je zastoupeno například v Guggenheimově muzeu v New Yorku, Stedelijk Museu v Amsterdamu, v Muzeu moderního umění města Paříže, jeruzalémském Israel Museu, v Muzeu výtvarných umění v Lyonu, Grenoblu, Nice, Antibes, ale také v pražské Národní galerii nebo Moravské galerii Brno. Od roku 1968 absolvoval více než sto samostatných výstav v Evropě, Asii, Americe a Africe.

 

Lucie Boucher-Slavíková

Lékařka Lucie Boucher-Slavíková odjela do Paříže krátce po revoluci s čerstvým diplomem z medicíny a bez znalosti francouzštiny. V roce 2003 založila v Paříži Českou školu bez hranic, kde se učí děti česky. Sehnala aprobované učitele, zajistila prostory a dětí ve škole přibývalo. Postupně vznikla síť patnácti škol, které působí nejen v Evropě, ale také v Americe. České školy bez hranic nabízejí výuku češtiny a českých reálií pro děti ve věku od 18 měsíců do 15 let jako doplnění každodenního vzdělání, které děti českého původu získávají v zahraničních školách.

 

Kašpar Páleníček (Jean-Gaspard Palenicek)

Spisovatel, skladatel, herec, překladatel a kurátor se narodil v Praze v roce 1978. Vystudoval bohemistiku a všeobecnou literaturu na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a pařížské Sorbonně. Je autorem textů ve verších, v próze a pro divadlo, různých překladů a hudebním skladatelem. Spoluzaložil Umělecké sdružení Elgar vedené skladatelem Milošem Bokem. Je rovněž hercem a divadelním režisérem. V letech 2004-2006 byl generálním komisařem kulturní sezóny Česká kultura 60. let, která proběhla v roce 2005 ve Francii, pod záštitou Ministra kultury Pavla Dostála.

 

Lenka Civade Horňáková

Výtvarnice a spisovatelka Lenka Horňáková Civade se narodila v Prostějově v roce 1971, vystudovala Vysokou školu ekonomickou. Ve studiích ekonomie ( program Copernic) pokračovala ve Francii, kde se nakonec usadila. Během studia navštěvovala ateliér s modelem a hodiny anatomie na Beaux Arts v Paříži a soukromé hodiny kresby a malby. Vystudovala výtvarné umění na Sorboně. Plně se věnuje kresbě a malbě, pořádá výstavy a příležitostně publikuje články v dvouměsíčníku Ateliér. Její díla jsou zastoupena v soukromých sbírkách v Austrálii, USA, Velké Británii, Německu, Belgii, Francii a České republice. V roce 2010 vydala knihu Provence jako sen a v roce 2011 román Lanýže. Žije v jižní Francii.

 

František Zvardoň

Fotograf František Zvardoň se narodil roku 1940 a pochází z Petřvaldu. Vystudoval Institut umělecké fotografie v Brně, poté studoval filozofii a psychologii v Praze. V roce 1985 požádal o politický azyl ve Francii, kde od té doby žije a pracuje. Za svou tvorbu získal několik mezinárodních cen. František Zvardoň připravuje reportáže pro mnoho významných světových časopisů, jako jsou například Figaro magazine, For?t magazine, Grand reportage, Alpe magazines, Stern, Leica World, Metro Chicago, Atmosph?res. Ilustroval více než 300 knih vydaných v několika světových jazycích.

 

Zdeněk Johan

Francouzský mineralog českého původu, bývalý ředitel geologické služby Francie se narodil v roce 1935 v Lomnici nad Popelkou. V roce 1968 emigroval do Francie, kde za svou vědeckou činnost získal mnoho ocenění a byl jmenován Rytířem francouzského řádu za zásluhy. V mineralogii dosáhl světově mimořádných úspěchů, objevil 34 nových nerostů. Zajímavostí je, že Zdeněk Johan vykonával v rozmezí let 2001 až 2008 funkci starosty francouzského městečka Isdes. V roce 2006 byla také jeho zásluhou podepsána spolupráce s moravskou obcí Lužice.V květnu 2008 se stal rovněž čestným občanem Lomnice nad Popelkou, kde se narodil.

 

.