Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Slovinsko

 

Slovinsko - osobnosti z řad krajanů a Čechů v zahraničí

EVA DVOŘÁKOVÁ - SLOVINSKO

Propagátorka české kultury a vzájemných česko-slovinských kontaktů, zejména ve slovinské části Štýrska a Korutan

Eva Dvořáková se narodila 21. listopadu 1954 v Benešově. Je absolventkou Stavební fakulty ČVUT v Praze, obor pozemní stavby. V roce 1979 se provdala za slovinského básníka a publicistu Marjana Pungartnika a o rok později se vystěhovala do Slovinska. Dlouhá léta vyučovala odborné předměty na Střední stavební škole v Mariboru. Eva Dvořáková vyvíjí v rámci své odbornosti i v rámci krajanského života bohaté aktivity. Je iniciátorkou řady projektů, sympozií a kulturních akcí. Napomáhá navazování kontaktů mezi představiteli českých a slovinských škol, kulturních institucí a uměleckých souborů. Je aktivní ve vědecko-badatelské oblasti, publikační a překladatelské činnosti, vykonává tlumočnickou a lektorskou práci. Spolupracuje při zajištění kulturních prezentací ČR ve Slovinsku. Eva Dvořáková společně se svým manželem založila v roce 1996 Slovinsko-českou ligu Maribor, v současné době je její předsedkyní. Náplní ligy je všeobecná podpora kulturních vazeb mezi Českou republikou a Slovinskem. Eva Dvořáková rovněž založila a předsedá spolku Badatelská iniciativa v Mariboru, kde se spolu s bývalými studenty a spolupracovníky zaměřuje na nezmapované dějiny slovinské materiální kultury. Eva Dvořáková rozvíjí bohatou vědecko-badatelskou činnost, kromě jiných vedla badatelský projekt o osudu panství českého rodáka Josepha Langera, majitele skláren na Pohorji, dále projekt o opomíjeném moravském architektovi Maxu Czeikeiovi atd. Překládá a publikuje v odborné i populárně-naučné oblasti, věnuje se tlumočnické a lektorské práci, spolupracuje při navazování partnerských vztahů mezi českými a slovinskými institucemi. Spolupracuje s Velvyslanectvím ČR v Lublani při organizování kulturně-propagačních a prezentačních akcí.
Mezi českými krajany ve Slovinsku a osobami angažujícími se ve prospěch česko-slovinských vztahů je paní Eva Dvořáková výjimečnou a nejvýznamnější osobností.

Paní Evě Dvořákové byla v roce 2006 udělena ministrem zahraničních věcí. cena Gratis Agit za její dlouholetou činnost v šíření dobrého jména České republiky ve Slovinsku .

 

 

.