Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Ukrajina

 

Ukrajina - osobnosti z řad krajanů a Čechů v zahraničí

 

Evžen Topinka (ukrajinsky Yevhen Topinka), Lvov, Ukrajina

Evžen Topinka se narodil 15. listopadu 1941 v Žytomyrské oblasti Ukrajiny jako potomek volyňských Čechů. Jeho děd se stal jednou z obětí žytomyrské hromadné popravy Čechů na sv. Václava r. 1938, otec Václav, novinář, byl stalinským režimem odvlečen na Sibiř. Evžen Topinka tak vyrůstal pouze s matkou a v přesvědčení, že je Ukrajinec a jeho otec padl ve válce. S otcem se poprvé setkal v 15 letech, kdy se také dozvěděl pravdu o svém původu. I z úcty k otci se začal učit česky a studovat osudy Čechů na Ukrajině. Od mládí se chtěl stát historikem a novinářem, nicméně právě na otcovu radu vystudoval na Lvovské polytechnice „politicky nekonfliktní" technický obor elektrické stroje a zařízení. Pracoval nejprve jako výzkumný pracovník, později coby špičkový odborník uváděl do provozu potravinářské podniky. V r. 2001 odešel do důchodu.
Svému koníčku - historii se začal naplno věnovat po uvolnění politické situace v SSSR (mj. i jako člen hnutí Memoriál), stejně jako aktivitám v české krajanské komunitě. V r. 1990 spoluzakládal obnovenou Českou besedu ve Lvově, jejímž předsedou byl od r. 1996 až do své smrti. Pátral po osudech perzekuovaných Čechů v bývalém SSSR (stať „Oběti perzekuce z řad Čechů na Ukrajině"), na základě zevrubného studia archivních materiálů na Ukrajině i v ČR publikoval články a studie z historie vzájemných kontaktů, např. Čeští vojenští hudebníci v Haliči, , Češi ve vojenských formacích Ukrajinských sičových střelců a Ukrajinské haličské armády, zpracoval několik sborníků archivních dokumentů, jako např. Archiv spolku Česká beseda ve Lvově či naposled Tomáš Masaryk a Ukrajinci. Česká beseda pod jeho vedením také organizovala vybudování pomníku T.G. Masarykovi ve Lvově v r. 2000.
Ve svém ukrajinském domově Evžen Topinka intenzivně propagoval českou kulturu - mj. byl iniciátorem umístnění sochy dobrého vojáka Švejka ve Skelivce (býv. Felštýn), zasazoval se o uvádění české hudby ve lvovských koncertních sálech apod. V České besedě vyučoval český jazyk a zasloužil se o založení pěveckého sboru Jaro, o jehož vysokou úroveň velmi dbal. Spolupracoval s řadou českých institucí (ČSAV, Národní archiv, UK, Československý ústav zahraniční, Česká televize aj.), pomáhal pracovníkům nevládních organizací při jejich charitativních a rozvojových aktivitách na Ukrajině (např. Olivova nadace o.s., Hnutí Duha Jeseníky o.s.), byl neúnavným a fundovaným průvodcem po českých stopách ve Lvově. Evžen Topinka zemřel 12. června 2011.

 

.