Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Krajanské spolky

 

Obecné informace o evidenci a registraci krajanského spolku

Pracoviště zvláštního zmocněnce pro krajanské záležitosti MZV vede na webu adresář krajanských spolků jako informační službu pro veřejnost i podporu spolupráce spolků navzájem. Ke krajanským spolkům řadíme i další neziskové organizace se vztahem k ČR, jako jsou spolky zaměřené na výuku českého jazyka (České školy bez hranic a spolupracující školy), dále společnosti přátel ČR, sdružení absolventů českých a čs. vysokých škol, sdružení bohemistů aj. Vyvěšení na web je dobrovolné.

Pokud patříte mezi krajanské spolky a ucházíte se o peněžní dar, pak od Vás vyžadujeme věrohodné doložení právní subjektivity v zemi Vaší působnosti. Právní subjektivitou rozumíme kopii registrace u příslušných orgánů Vaší země a stanovy spolku, kde by měl být deklarován vztah k české kultuře, jazyku či spolupráci s ČR. Společně s referencemi o činnosti spolku předložte toto potvrzení místně příslušnému zastupitelskému úřadu, který jej postoupí našemu pracovišti. Následně je možné podávat žádosti v rámci programu penežních darů pro krajanské komunity.

Peněžní dary se poskytují v souladu s Pravidly pro poskytování peněžních darů v časovém intervalu cca tři čtvrtě roku od podání žádosti v závislosti na schválení peněžních darů usnesením vlády ČR.

.