Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Možnosti studia češtiny v zahraničí

 

Výuka českého jazyka v zahraničí probíhá na mnoha různých platformách. Učitelé českého jazyka jsou vysíláni ke krajanským komunitám v zahraničí, na lektoráty při zahraničních univerzitách, celosvětově funguje projekt České školy bez hranic.

  • Vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám v zahraničí

Česká republika každoročně vysílá ke krajanům maximálně 15 učitelů českého jazyka a literatury. V roce 2011/2012 působí u krajanů v evropských destinacích sedm učitelů a v Jižní Americe pět učitelů. Více informací poskytuje Dům zahraniční spolupráce

  • Lektoráty českého jazyka na zahraničních univerzitách

Lektoráty českého jazyka a literatury (dále jen lektoráty) patří k důležitým nástrojům naší země při upevňování povědomí o kulturním dědictví České republiky a jsou významným pramenem informací o naší vlasti a jazykovém a kulturním bohatství pro posluchače (převážně) vysokých škol v zahraničí.

Podporou výuky češtiny v zahraničí lektoráty naplňují dvoustranné smluvní závazky na úseku školské spolupráce mezi Českou republikou a partnerským státem.

Nové lektory vybírá a o jejich dalším působení v následujícím akademickém rozhoduje Komise pro lektoráty Programu podpory českého kulturního dědictví v zahraničí, složená ze zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstva zahraničních věcí, Domu zahraničních služeb a z expertů v oblasti bohemistiky. Více informací poskytuje Dům zahraniční spolupráce.

Informace o jednotlivých lektorátech.

  • Možnost vzdělávání v českém jazyce u poskytovatelů vzdělávání v zahraničí

Projekt České školy bez hranic (ČŠBH) je pojat v duchu metody „total immersion", kdy se dítě po dobu výukových aktivit ocitá v prostředí, kde se mluví výhradně česky. Vzhledem k tomu, že tyto děti většinou vyrůstají v bikulturním prostředí, je to pro ně nejpřirozenější způsob, jak si osvojit jazyk. Tento přístup, zásadně odlišný od klasické školní výuky cizích jazyků, která se především opírá o překládání jednotlivých slov, dítěti umožní rychlejší rozšiřování slovní zásoby, navíc v určité situaci. Dítě tak chápe rychleji i jazykovou strukturu. Více o projektu a místech působení viz na stránky České školy bez hranic.

Podmínky pro zájemce o poskytování vzdělávání v zahraničí zveřejňuje na svých stránkách MŠMT

 

 

.