Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Členství v Radě OSN pro lidská práva

 

Česká republika byla dne 20. května 2011 v tajném hlasování zvolena Valným shromážděním OSN za člena Rady OSN pro lidská práva. 

Rada OSN pro lidská práva je hlavním univerzálním orgánem zabývajícím se podporou a ochranou lidských práv ve světě. Sleduje dodržování lidských práv v členských státech OSN, vyslovuje se k jejich porušování, podporuje aktivity s cílem takové porušování dokumentovat a předcházet mu, reaguje na krizové situace ve světě, podílí se na rozvoji mezinárodního práva lidských práv a slouží jako hlavní mezinárodní fórum pro dialog o otázkách ochrany a rozvoje lidských práv.

Politika aktivního prosazování principů demokracie, ochrany a rozvoje lidských práv a právního státu patří mezi stěžejní pilíře české zahraniční politiky. Česká republika tyto zásady prosazovala a prosazuje na mezinárodním poli dlouhodobě. Své zvolení proto považuje za ocenění mezinárodního společenství svých aktivit v oblasti lidských práv a za závazek pokračovat v této politice i nadále. 

25. zasedání RLP: ČR vystoupila na obranu procesu UPR a proti represáliím

ČR vystoupila 21. března 2014 v obecné rozpravě Rady OSN pro lidská práva v rámci bodu 6 na obranu základních parametrů mechanismu pro hodnocení stavu lidských práv, Univerzálního periodického… více ►

25. zasedání RLP: ČR vyzvala Myanmar/Barmu k vyššímu úsilí k zachování transformační procesu

Jakkoli povzbuzena reformními snahami vlády Myanmaru/Barmy a propouštěním politických vězňů, ČR zdůraznila, že vláda musí vyvinout další úsilí k udržení transformačního procesu v zemi. více ►

25. zasedání RLP: ČR naléhavě vyzvala k ukončení zvěrstev v KLDR

ČR ve svém vystoupení v interaktivním dialogu s vyšetřovací komisí pro KLDR (CoI) vyzvala k rozhodným opatřením vedoucím k zastavení systematického porušování lidských práv a zločinů proti… více ►

25. zasedání RLP: ČR vystoupila v dialogu k Sýrii

x25rlp_syrie_coi

ČR vyjádřila v rámci interaktivního dialogu s vyšetřovací komisí pro Sýrii dne 20. března 2014 zděšení nad pokračujícím rozsáhlým hrubým porušováním lidských práv a mezinárodního humanitárního… více ►

25. zasedání RLP: ČR komentovala situaci lidských práv v Íránu

V rámci interaktivního dialogu dne 17. března 2014 s Ahmedem Shaheedu, zvláštním zpravodajem pro situaci lidských práv v Íránské islámské republice, ČR vyzvala Írán, aby se zvláštním zpravodajem… více ►

25. zasedání RLP: ČR vyzvala k ochraně občanské společnosti

Občanská společnost je "nezbytná pro jakoukoliv skutečnou snahu zajistit a udržet lidská práva pro všechny", zdůraznila ČR v panelu Rady pro lidská práva k prosazování a ochraně prostoru občanské… více ►

25. zasedání RLP: ČR k vazbě mezi svobodou projevu a náboženskými svobodami

x25rlp_forb

Česká republika upozornila na úzkou vazbu mezi svobodou projevu a náboženskými svobodami v průběhu interaktivního dialogu se zvláštním zpravodajem pro svobodu náboženského vyznání a svobodu… více ►

.