Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Členství ČR v Radě pro lidská práva

 

ČR byla dne 20. května 2011 přesvědčivým způsobem zvolena Valným shromážděním OSN do Rady OSN pro lidská práva, když ve volbách získala 148 hlasů. Díky změně cyklu střídání členů Rady zůstane ČR členem RLP až do konce roku 2014.

ČR se poprvé stala členem RLP hned v zakládajícím roce 2006. Svou další, již třetí kandidaturu do Rady ČR předložila v dubnu roku 2013, a to na období let 2019-2021. Volby se uskuteční na podzim roku 2018 v New Yorku.

Tematický záběr RLP je velmi široký. Věnuje se otázkám základních svobod, občanským, politickým a sociálním právům, trestu smrti, národním lidskoprávním institucím, vzdělávání, korupci, demokracii a vládě práva, právům žen, dětí a starších osob, genocidě a mnoha dalším. Mezi dlouhodobé tematické priority ČR v oblasti lidských práv patří zejm. podpora občanské společnosti, obránců lidských práv a nevládních organizací, podpora svobody názoru a projevu, vč. svobody médií, svoboda sdružování a shromažďování, prosazování spolupráce států s mezinárodními mechanismy na obranu lidských práv a zákaz mučení. Prioritním tématem ČR posledních dvou let je dále politická participace, tedy právo účasti každého občana na politickém a veřejném životě. K politické participaci ČR předložila nejdříve meziregionální projev (červen 2013) a následně i rezoluci (září 2013). V rámci 26. zasedání RLP (červen 2014) iniciovala a spoluorganizovala ČR k tématu účasti na veřejném a politickém životě/rozhodování setkání s nevládními organizacemi a na podzimní RLP (září 2014) zvažuje předložit druhou rezoluci.

Okruh zemí, kterým RLP věnuje pozornost, je na rozdíl od tematického spektra poměrně úzký. Jedná se zejm. o KLDR, Barmu, Irán, Súdán, Jižní Súdán, Bělorusko, Kambodžu, Haiti, Pobřeží slonoviny, DRC, Středoafrickou republiku či Eritreu. ČR se prioritně zaměřuje mj. na Bělorusko, Barmu či Irán.

.