Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

18. zasedání Rady pro lidská práva

 

18. RLP – zhodnocení výsledků zasedání

Ve dnech 12.–30. září 2011 proběhlo 18. řádné zasedání Rady pro lidská práva (RLP). Zasedání přijalo 28 resolucí, 5 rozhodnutí a dvě předsednická prohlášení. Jednalo se o první řádné zasedání,… více ►

18. RLP– technická pomoc a spolupráce (bod 10)

Ve středu 28. září 2011 pokračovalo 18. řádné zasedání Rady pro lidská práva projednáváním bodu 10 – technická pomoc a spolupráce. V rámci tohoto bodu proběhly interaktivní dialogy k situaci v… více ►

18. RLP – speciální situace vyžadující pozornost RLP (bod 4)

V rámci bodu 4 proběhly na 18. zasedání Rady pro lidská práva interaktivní dialogy k situaci v Jemenu, Libyi, Súdánu, Sýrii a Bělorusku. Uskutečnila se i tradiční všeobecná rozprava. více ►

.