Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Palác národů
Foto: (@MZV)
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

20. zasedání RLP - zhodnocení výsledků

 

Ve dnech 18.6. - 6.7. 2012 proběhlo v Ženevě 20. zasedání Rady pro lidská práva (RLP). Výsledky zasedání lze hodnotit pozitivně. Podařilo se prosadit hlavní priority EU, zejména rezoluci k Bělorusku. Za pozornost stojí zřízení zvláštního zpravodaje pro Eritreu a přijetí řady důležitých tématických rezolucí.

Zasedání přijalo celkem 22 rezolucí a 1 předsednické prohlášení, z nichž drtivá většina byla přijata konsensem (hlasovalo se pouze o čtyřech rezolucích).

EU se lobováním podařilo zajistit širokou podporu rezoluci ke stavu lidských práv v Bělorusku, která zřizuje na standardní dobu jednoho roku mandát zvláštního zpravodaje.

Velkou podporu členů RLP získala též rezoluce k Sýrii, která byla přijata poměrem hlasů 41 pro, 3 proti (ČLR, Kuba, Ruská federace) a 3 abstence (Indie, Filipíny, Uganda).

Za pozornost stojí změna přístupu africké skupiny, která předložila pod bodem 4 návrhy rezolucí reagující na stav lidských práv v Eritreji a Mali. Rezoluce k Eritreji ustavuje zvláštního zpravodaje ke sledování lidskoprávní situace v této zemi. Rezoluce týkající se Mali požádala Vysokou komisařku OSN pro lidská práva o předložení zprávy na příštím zasedání RLP v září 2012. Slabinou této rezoluce je to, že se zaměřuje pouze na problémy na severu země.

Pod bodem 10 agendy (technická spolupráce) schválila RLP bez hlasování rezoluce prodlužujíci  o jeden rok mandáty nezávislých expertů k Somálsku a k Pobřeží slonoviny.

Z tematických iniciativ považujeme za důležitou zejména rezoluci „Lidská práva a internet“, která obsahující klíčovou shodu o tom, že internet je pouze novým prostředím, na které se ale vztahují zcela stejná pravidla hry (včetně dodržování lidských práv) jako na jakékoliv jiné prostředí. Navržený text měl širokou podporu napříč regionálními skupinami a byl přijat bez hlasování.

Další přijaté rezoluce se zabývaly řadou důležitých oblastí, jako je svévolné zadržování, obchod s lidmi, násilí na ženách a diskriminace žen, situace žen a dětí bez státního občanství, vnitřně přemístěné osoby.

Delegace ČR vystoupila v tradiční debatě s Vysokou komisařkou pro lidská práva a v obecné rozpravě k bodu 4 agendy – tj. k situacím zasluhujícím pozornost RLP. Zapojila se též do interaktivních dialogů k Sýrii a Barmě.

V rámci dělby práce zemí EU připravila ČR unijní vystoupení v interaktivním dialogu se speciálním zpravodajem pro pokojné shromažďování a spolčování. Nad rámec společných vystoupení EU přednesla delegace ČR národní vystoupení v interaktivním dialogu ke svobodě projevu, v dialogu se zvláštním zpravodajem pro pokojné shromažďování a spolčování a v dialogu se zvláštním zpravodajem pro nezávislost soudců a právníků. Aktivně se zapojila do dialogu s pracovní skupinou proti diskriminaci žen; v rámci celodenní diskuse o postavení žen vystoupila v panelu věnovanému ženám, obráncům lidských práv.

.