Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

ČR se aktivně zúčastnila 25. zasedání Rady OSN pro lidská práva (3.-28.3.2014)

 

Delegace ČR vedená ministrem zahraničních věcí ČR Lubomírem Zaorálkem se zúčastnila jednání Rady OSN pro lidská práva (RLP) v Ženevě jako jeden ze 47 hlasujících členů Rady. ČR přednesla celou řadu národních vystoupení, podílela se na textech společných vystoupení a aktivně jednala o textech projednávaných rezolucí.

V úvodní části 25. zasedání RLP (high level segment) vystoupil ministr zahraničních věcí ČR Lubomír Zaorálek s projevem k situaci na Ukrajině a k novým výzvám při naplňování lidských práv. Ministr se také setkal se zástupci hlavních nevládních organizací v Ženevě zabývajících se lidskými právy a se svým makedonským protějškem.

Nad rámec projevu pana ministra vystoupila ČR s 15 národními projevy: v úvodní debatě s Vysokou komisařkou (zaměření: občanská společnost, spolupráce s Myanmarem/Barmou a s Egyptem, vyšetření porušování lidských práv v KLDR), v obecné rozpravě o lidskoprávních situacích vyžadujících pozornost RLP (zaměření: Sýrie, Írán, KLDR, Myanmar/Barma, Ukrajina, Čína, Středoafrická republika, Libye, Konžská demokratická republika, Jižní Súdán), v obecné rozpravě k Univerzálnímu periodickému přezkumu (zapojení občanské společnosti do procesu), v panelu k preventivním opatřením a v panelu k občanské společnosti; v rámci interaktivních dialogů s vyšetřovacími komisemi pro Sýrii a KLDR, se zvláštním zpravodajem k Myanmaru/Barmě, k Íránu, k mučení, k obráncům lidských práv, ke svobodě náboženství, dále v dialogu k sexuálnímu násilí v Konžské demokratické republice, v rozpravě s nezávislým expertem k Mali a s nezávislým expertem ke Středoafrické republice.

ČR se připojila ke společným projevům k trestu smrti, k lidskoprávní situaci v Egyptě a na Ukrajině, ke zlepšení pracovních metod RLP, k obchodu s lidmi na Sinaji, k roli občanské společnosti a obránců lidských práv v UPR a k represáliím.

ČR kosponzorovala následujících 19 resolucí a jedno rozhodnutí RLP: Usmíření, odpovědnost a lidská práva na Srí Lance (25/1); Mandát zvláštního zpravodaje ke svobodě projevu (25/2); Mandát zvláštního zpravodaje k menšinám (25/5); Práva dítěte: dostupnost justice dětem (25/6); Ochrana lidských práv a základních svobod při boji s terorismem (25/7); Role dobrého vládnutí v propagaci a ochraně lidských práv (25/8); Svoboda náboženství (25/12); Mučení a jiné kruté, nelidské a ponižující zacházení či trestání: mandát zvláštního zpravodaje (25/13); Mandát zvláštního zpravodaje k situaci obránců lidských práv (25/18); Právo osob se zdravotním postižením na vzdělání (25/20); Lidská práva a životní prostředí (25/21); Lidskoprávní a humanitární situace v Sýrii (25/23); Lidskoprávní situace v Íránu (25/24); Lidskoprávní situace v KLDR (25/25); Lidskoprávní situace v Myanmaru/Barmě (25/26); Posílení technické spolupráce a konzultativních služeb v Guineji (25/35); Asistence Mali v oblasti lidských práv (25/36); Technická pomoc Libyi v oblasti lidských práv (25/37); Propagace a ochrana lidských práv v kontextu pokojných protestů (25/38); Panel k právu na soukromí (25/117).

.