Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

RLP na svém 26. zasedání projednala a přijala 34 rezolucí a rozhodnutí

 

ČR se ve dnech 10.-27.6.2014 zúčastnila 26. zasedání Rady OSN pro lidská práva (RLP) v Ženevě jako jeden ze 47 hlasujících členů Rady. ČR vystoupila s 12 národním projevy, podílela se na textech společných vystoupení a aktivně jednala o textech projednávaných rezolucí.

ČR se na 26. zasedání RLP zapojila tradičně do úvodní debaty s Vysokou komisařkou, vystoupila v obecné rozpravě o lidskoprávních situacích vyžadujících pozornost RLP s důrazem na stav lidských práv v Iránu, Číně, RF a Venezuele. Zúčastnila se obecné rozpravy k Univerzálnímu periodickému přezkumu (zapojení občanské společnosti do procesu), vystoupila v tematickém panelu k bezpečnosti novinářů, v diskuzích ke zprávám k nezávislosti soudců a právníků či k diskriminaci žen, a v individuálním dialogu se zvláštním zpravodajem ke svobodě vyjadřování a sdružování. V interaktivních dialozích se zvláštními zpravodaji ČR hovořila k lidskoprávní situaci v Eritrei, Sýrii, Bělorusku a KLDR. Zapojila se rovněž do diskuze s pověřeným nezávislým expertem pro technickou pomoc v budování kapacit ve Středoafrické republice.

Za úspěch 26. zasedání RLP lze považovat přijetí vyvážené rezoluce ke spolupráci a pomoci Ukrajině v oblasti lidských práv. Pozitivní je rovněž přijetí rezoluce z pera EU k lidskoprávní situaci v Bělorusku, která o rok prodlužuje mezinárodní dohled nad lidskými právy v zemi. Jako v minulých letech byla přijata rezoluce k pokračujícímu zhoršování stavu lidských práv a humanitární situace v Sýrii, v níž se podařilo posílit jazyk k Mezinárodnímu trestnímu soudu. Rada dále přijala rezoluce k Eritreji, Jižnímu Súdánu a Pobřeží slonoviny.

Z tematických úspěchů lze zmínit přijetí první substantivní rezoluce RLP k trestu smrti a konsensuální přijetí rezoluce k lidským právům a internetu. Rada dále přijala rezoluce k ochraně Romů či k lidským právům a regulaci nabývání, držení a užívání střelných zbraní civilisty. Hlasováním pak prošla např. rezoluce k ochraně rodiny, pojatá sociálně spíše než lidskoprávně jako koncept ochrany rodiny a nikoli ochrany práv konkrétních osob (dětí, žen aj.), nadto nereflektující existenci různých typů rodin, vč. s jedním rodičem. Rada také přijala rezoluce k byznysu a lidským právům. Vzhledem k zásadně nesouhlasným postojů jejich překladatelů a dalších členů Rady však byly po složitých jednáních nakonec přijaty rezoluce dvě, tradiční k lidským právům a byznysu a nově k vytvoření právně-závazného instrumentu k regulaci byznysu.

V průběhu zasedání dále proběhly také tematické panely k potírání mutilace ženských genitálií či prevenci a vymýcení předčasných a vynucených dětských sňatků. Uskutečnila se výroční celodenní debata k právům žen a dále individuální dialogy se zvláštními zpravodaji k pokojnému shromažďování, mimosoudním popravám, mimořádné chudobě, k vnitřně vysídleným osobám či migrantům. Státy rovněž vedly dialog s nezávislým expertem pro technickou pomoc v budování kapacit v Pobřeží slonoviny.

Texty všech přijatých rezolucí a rozhodnutí jsou k dispozici zde.

.