Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Základní informace o Radě pro lidská práva

 

Rada OSN pro lidská práva je hlavním univerzálním orgánem na podporu a ochranu lidských práv ve světě. Sleduje dodržování lidských práv v členských státech OSN, vyslovuje se k jejich porušování, podporuje aktivity s cílem takové porušování dokumentovat a předcházet mu, reaguje na krizové situace ve světě, podílí se na rozvoji mezinárodního práva lidských práv a slouží jako mezinárodní fórum pro dialog o otázkách ochrany a rozvoje lidských práv.

Vytvoření Rady pro lidská práva (RLP) je jedním z konkrétních výsledků institucionální reformy OSN schválené na Summitu v roce 2005. RLP pak byla formálně vytvořena rezolucí VS OSN schválenou
15. března 2006. RLP tvoří 47 členských států, které volí VS OSN.

RLP navázala na původní Komisi pro lidská práva. Ta byla pomocným orgánem ECOSOC a její členy volil rovněž ECOSOC. RLP tak získala vyšší status a řadí se nyní mezi hlavní orgány OSN. Jako taková je voleny všemi členskými státy OSN. Lidská práva se současně stala třetím hlavním pilířem aktivit OSN vedle míru a bezpečnosti a hospodářského a sociálního rozvoje. Těmto pilířům odpovídají tři hlavní orgány OSN: Rada bezpečnosti, ECOSOC a RLP.

RLP jedná na řádných a zvláštních zasedáních. Řádné zasedání se koná 3x ročně: v březnu v délce 4 týdnů vč. ministerského segmentu, v červnu a září v délce 3 týdnů. Zvláštní zasedání reaguje na krizovou situaci v konkrétní zemi. K jeho svolání je nezbytný souhlas jedné třetiny členů (tj. 16 států).

Významným mechanismem RLP je univerzální periodický přezkum (UPR), který představuje mezivládní proceduru zkoumající stav lidských práv v členských státech OSN. UPR byl ustaven Valným shromážděním OSN v roce 2006 a je jednou z inovací spojených se zřízením RLP. Každá členská země nyní musí počítat s tím, že v průměru jednou za čtyři roky bude RLP podrobně prozkoumávat její konkrétní chování v široké oblasti lidských práv. Prostřednictvím UPR se tak do centra pozornosti opakovaně dostanou také země, které se z různých důvodů na jednání RLP běžně neobjevují, ale jejichž lidskoprávní situace by si tuto zvýšenou pozornost zasluhovala.

Důležitou formou činnosti RLP jsou tzv. zvláštní procedury (UN Special Procedures), kterými jsou např. zvláštní zpravodajové nebo nezávislí experti. RLP převzala všechny tematické mandáty a postupně přidala další, mj. pro kulturní práva, pro současné formy otroctví, pro právo na vzdělání, pro přístup k nezávadné vodě a sanitaci, pro kulturní práva, pro práva pokojného sdružování a shromažďování, nedávno pro práva starší osob či pracovní skupinu pro problematiku diskriminace. RLP má dále zvláštní procedury vztahující se zemím nebo územím (Countries Mandates), např. pro Bělorusko, Středoafrickou republiku, Eritreu, Pobřeží slonoviny, DPRK, Myanmar/Barmu, Somálsko, Súdán či Sýrii. K 1. říjnu bylo ustaveno celkem 37 tematických mandátů a 14 mandátů pro jednotlivé země OSN.

Přehled zvláštních procedur naleznete zde.

.