Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Odbor lidských práv a transformační politiky (LPTP)

 

Základní principy zahraniční politiky ČR v oblasti lidských práv jsou obsaženy ve vládním prohlášení, v koncepci zahraniční politiky ČR a v koncepci lidských práv. Za problematiku lidských práv odpovídá v rámci MZV ČR odbor lidských práv a transformační politiky.

Internetová adresa odboru lidských práv: www.mzv.cz/lidskaprava.

Odbor lidských práv zpracovává problematiku lidských práv a základních svobod v prostředí mezinárodního společenství, a to zejména v příslušných orgánech mezinárodních organizací , jako jsou OSN, Rada Evropy a OBSE. Zajišťuje účast ČR na mezinárodních konferencích, seminářích, zasedáních a jiných akcích ve vztahu k lidským právům.

Sleduje vývoj mezinárodního práva v oblasti lidských práv a zabezpečuje účast ČR na jeho kodifikaci formou sjednávání a zajišťování vnitrostátního projednávání mezinárodních dokumentů o lidských právech.

V rozsahu své působnosti udržuje kontakt a spolupracuje se státními institucemi , které se problematikou lidských práv zabývají, zejména pak se zmocněncem vlády pro lidská práva, s Radou vlády pro lidská práva a s jejími odbornými výbory, s Radou vlády pro národnostní menšiny, s veřejným ochráncem práv, vybranými resorty, orgány Parlamentu, ale i s Nejvyšším soudem či Ústavním soudem. Udržuje kontakty a spolupracuje s nevládními organizacemi působícími v oblasti ochrany lidských práv a základních svobod, a to jak s domácími, tak i s mezinárodními.

Při své činnosti odbor lidských práv spolupracuje se všemi útvary MZV a se zastupitelskými úřady v zahraničí, a to především se stálými misemi při mezinárodních organizacích , zejména s misemi ve Štrasburku (Rada Evropy), New Yorku a Ženevě (OSN), ale také s misemi v Bruselu (EU) a Vídni (OSN, OBSE) a s velvyslanectvím ve Varšavě (OBSE).

Odbor lidských práv a transformační politiky zpracovává problematiku lidských práv ve vztahu k mezinárodnímu společenství zejména v orgánech následujících mezinárodních organizací:

Odbor lidských práv a transformační politiky upozorňuje, že stížnosti k k Evropskému soudu pro lidská práva proti ČR a stížnosti k Výboru pro lidská práva proti ČR vyřizuje pouze Ministerstvo spravedlnosti.
Kontakt: Kancelář vládního zmocněnce JUDr. V. Schorma, Ministerstvo spravedlnosti ČR, Vyšehradská ul. 16, 128 10 Praha 2

.