Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Podpora celosvětového zrušení trestu smrti

 

ČR plně podporuje aktivity EU usilující o univerzální zrušení trestu smrti, pravidelně se podílí na jejích prohlášeních vyzývajících státy ke zrušení trestu smrti nebo alespoň k zavedení moratoria na jeho výkon jako předstupně k jeho pozdějšímu zrušení.

Podpora celosvětového zrušení trestu smrti

ČR je stranou mezinárodních smluv zakazujících trest smrti a sama trest smrti ve svém zákonodárství zrušila již v roce 1990 zákonem č. 175/1990 Sb.

ČR plně podporuje aktivity EU usilující o univerzální zrušení trestu smrti, pravidelně se podílí na jejích prohlášeních vyzývajících státy ke zrušení trestu smrti nebo alespoň k zavedení moratoria na jeho výkon jako předstupně k jeho pozdějšímu zrušení.

ČR ukončila ratifikační proces Druhého opčního protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech a Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Oba protokoly se týkají zrušení trestu smrti. Druhý protokol ještě umožňuje učinit výhradu, na jejímž základě by bylo možno uložit trest smrti za zvláště závažné vojenské trestné činy spáchané za války. Protokol č. 13 již zakotvuje zákaz trestu smrti za všech okolností, bez možnosti výhrad.

Závazky obsažené v obou uvedených protokolech nevyžadovaly provedení změn právního řádu ČR. Výsledkem ratifikace respektive přistoupení ČR k těmto mezinárodně právním instrumentům je rozšíření působnosti kontrolních mechanismů, tedy Evropského soudu pro lidská práva a Výboru OSN pro lidská práva, i na ustanovení těchto protokolů.

Druhý opční protokol vstoupil ve vztahu k ČR v platnost dne 15. září 2004 a Protokol č. 13 dne 1. listopadu 2004.

Texty obou protokolů v anglickém znění a jejich český překlad byly vyhlášeny ve Sbírce mezinárodních smluv a jsou spolu se sdělením MZV dostupné na těchto webových stránkách:

Druhý opční protokol k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech

Protokol číslo 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod

.