Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Implementační setkání lidské dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

 

Ministerstvo zahraničních věcí informuje nevládní organizace a média, že ve dnech 23. září – 4. října 2013 se ve Varšavě uskuteční tradiční Implementační setkání lidské dimenze OBSE (Human Dimension Implementation Meeting - HDIM), jehož cílem je pravidelná revize naplňování lidskoprávních závazků přijatých státy OBSE v rámci této organizace.

Jednání probíhá za účasti delegací států, občanské společnosti, médií a také národních lidskoprávních institucí. Představuje prostor pro kritický dialog o kvalitě konkrétních existujících i chystaných opatření pro zlepšování stavu lidských práv mezi všemi účastníky.

Program i technické informace (včetně registračního formuláře v případě zájmu o účast) jsou k dispozici na webové stránce: www.osce.org/hdim_2013. Termín pro registraci účastníků je 11. září 2013; registrace probíhá na webových stránkách http://meetings.odihr.pl.

Česká republika se jednání OBSE v rámci její lidské dimenze pravidelně aktivně účastní. MZV uvítá informace také o Vaší účasti (Ministerstvo zahraničních věcí, Odbor lidských práv a transformační politiky, kontaktní osoba: Jana Rácová, email: jana_racova@mzv.cz, tel. 224 182 197).

.