Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Lidská práva a transformační politika

 

V mnoha zemích světa dochází k porušování lidských práv: zastrašování novinářů, umlčování obránců lidských práv, věznění z politických důvodů, mučení vězňů nebo vykonávání trestu smrti. Tyto a mnohé jiné příklady jsou důvodem systematické práce Ministerstva zahraničních věcí v oblasti lidských práv.

Ochrana základních práv a svobod spolu s podporou demokracie jsou jedním ze stěžejních cílů zahraniční politiky České republiky. Tento cíl ČR prosazuje ve vztazích s ostatními státy, v politice Evropské unie i v mezinárodních organizacích. Současně tím ČR přispívá k bezpečnosti, stabilitě a udržitelnému rozvoji ve světě.

Česká republika je v politice podpory lidských práv a demokracie aktivním členem mezinárodního společenství. Zahraniční politika ČR dbá na to, aby mezinárodní vztahy byly založeny na úctě k právu, demokracii a lidským právům. Rozšiřování možností spolupráce s partnery v regionu i ve světě, kteří se přiklánějí ke stejným hodnotám, podporuje politické bezpečnostní i hospodářské zájmy ČR.

Zasedání VS OSN na vysoké úrovni ke zdravotnímu postižení a rozvoji – informace pro nevládní organizace

Zasedání VS OSN na vysoké úrovni ke zdravotnímu postižení a rozvoji (High-Level Meeting on Disabilities and Development, HLMDD) proběhne v pondělí, 23.9., před oficiálním zahájením 68. Valného… více ►

Doplňková konference lidské dimenze OBSE ve dnech 11.-12. července 2013

Ve dnech 11.-12. července 2013 se ve Vídni uskuteční doplňková konference lidské dimenze OBSE (SHDM) k vládě práva. Zájemci o účast včetně zástupců nevládních organizací se mohou registrovat na… více ►

Implementační setkání lidské dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE)

Ministerstvo zahraničních věcí informuje nevládní organizace a média, že ve dnech 23. září – 4. října 2013 se ve Varšavě uskuteční tradiční Implementační setkání lidské dimenze OBSE (Human… více ►

.