Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

OBSE - lidská dimenze

 

Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE), která byla vytvořena jako bezpečnostní organizace, se nevěnuje výlučně vojensko- bezpečnostním otázkám, odzbrojení a hraničním problémům. Na základě širšího pojetí bezpečnosti se zabývá velice intenzivně rovněž lidskými právy, jejichž dodržování je neodmyslitelným předpokladem pro mír a stabilitu. OBSE proto ustavilo několik stálých institucí, která napomáhají účastnickým státům při plnění jejich závazků v oblasti lidských práv.

Úřad pro demokratické instituce a lidská práva (Office for Democratic Institutions and Human Rights - ODIHR) se sídlem ve Varšavě je od roku 1992 hlavní institucí OBSE pro lidská práva. Podporuje demokratický průběh voleb prostřednictvím pozorovatelských a asistenčních misí. Prostřednictvím řady konkrétních projektů poskytuje technickou podporu při budování demokratických institucí, dodržování lidských práv a posilování občanské společnosti a právního řádu. Další aktivity zahrnují boj proti obchodování s lidmi, podporu rovnosti mužů a žen, otázky migrace, svobody pohybu, svobody vyznání a prevence mučení. ODIHR rovněž sleduje a vyhodnocuje plnění lidskoprávních závazků účastnickými státy.

V rámci ODIHR působí od roku 1994 Kontaktní místo pro Romy a Sinti (Contact Point for Roma and Sinti Issues - CPRSI), které se zabývá relevantních výměnou informací a kontaktů mezi účastnickými státy a napomáhá vytváření a vyhodnocování projektů týkajících se Romů a Sinti.

Implementační setkání lidské dimenze OBSE 2014

Ministerstvo zahraničních věcí informuje nevládní organizace a média, že 22. září 2014 – 3. října 2014 se ve Varšavě uskuteční tradiční Implementační setkání lidské dimenze Organizace pro… více ►

Implementační setkání lidské dimenze OBSE 2013

MZV informuje nevládní organizace a média, že ve dnech 23. září – 4. října 2013 se ve Varšavě uskuteční tradiční Implementační setkání lidské dimenze Organizace pro bezpečnost a spolupráci v… více ►

.