Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Organizace spojených národů

 

V rámci OSN se problematikou lidských práv zabývají především tyto orgány:

Třetí výbor Valného shromáždění OSN

Vrcholným orgánem OSN je Valné shromáždění. Otázky lidských práv jsou projednávány v rámci tzv. Třetího výboru, který se zabývá sociálními a humanitárními záležitostmi a otázkami lidských práv. Výbor se schází každoročně v New Yorku v říjnu až prosinci.

Rada pro lidská práva

Jedná se o specializovaný orgán OSN pro lidskoprávní záležitosti. Posláním RLP je prosazování univerzálního respektu a ochrany lidských práv. Hodnotí jejich dodržování v členských státech OSN, vyslovuje se k jejich porušování, podporuje pomoc a vzdělávání s cílem takovému porušování zabránit, reaguje na krizové situace, pomáhá při rozvoji mezinárodního práva lidských práv a slouží jako mezinárodní fórum pro dialog o lidskoprávních otázkách.

Podkomise OSN pro ochranu a rozvoj lidských práv

Řídícím orgánem Podkomise je Komise, svou činnost Podkomise vykonává od roku 1947, sídlí v Ženevě a skládá se z 26 expertů, které volí s mandátem na 4 roky Komise. Podkomise zpracovává studie a doporučení pro Komisi, je tedy jejím pomocným a poradním orgánem.

Vysoká komisařka OSN pro lidská práva

Úřad Vysoké komisařky sídlí v Ženevě a vykonává svou činnost od roku 1994. Post byl zřízen Vídeňskou deklarací, což je základní dokument Světové konference o lidských právech, která se konala v roce 1993 ve Vídni. Historicky prvním Vysokým komisařem se stal José Ayalla - Lasso, nynější ministr zahraničních věcí Ekvádoru. Současnou Vysokou komisařkou je Mary Robinson, bývalá prezidentka Irska. Úřad je hlavním koordinátorem všech lidskoprávních aktivit OSN.

Smluvní výbory OSN

Lidská práva a základní svobody jsou na mezinárodní úrovni upraveny především 6 níže uvedenými mezinárodními smlouvami. Každá smlouva zřizuje jako svůj monitorovací orgán výbor, který má za úkol kontrolovat dodržování závazků, které ze smlouvy vyplývají, a to přijímáním a hodnocením periodických zpráv od smluvních stran nebo i přijímáním a prošetřovánímindividuálních stížností. Jedná se o následující smlouvy a jim odpovídající výbory:

Mezinárodní pakt o občanských a politických právech - Výbor pro lidská práva

Mezinárodní pakt o hospodářských, sociálních a kulturních právech - Výbor pro hospodářská, sociální a kulturní práva

Mezinárodní úmluva o odstranění všech forem rasové diskriminace - Výbor pro odstranění rasové diskriminace

Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen - Výbor pro odstranění diskriminace žen

Úmluva proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání - Výbor proti mučení

Úmluva o právech dítěte - Výbor pro práva dítěte

.