Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Soubor nástrojů na ochranu lidských práv leseb, gayů, bisexuálů a transgender osob (tzv. Toolkit)

 

(Archivní článek, platnost skončena 01.09.2013.)

Tzv. LGBT Toolkit byl přijat na sklonku španělského předsednictví v Radě EU dne 7. června 2010 v rámci pracovní skupiny pro lidská práva.

Soubor nástrojů určených na ochranu a podporu lidských práv osob s odlišnou sexuální orientací a identitou, tj. leseb, gayů, bisexuálů a trangenderů (LGBT), tzv. Toolkit byl přijat na sklonku španělského předsednictví v Radě EU dne 7. června 2010 v rámci pracovní skupiny pro lidská práva (COHOM).

Sexuální orientace a genderová identita je nadále důvodem závažného porušování lidských práv v řadě zemí. Osoby příslušející k této menšině představují zranitelnou skupinu a jsou ve zvýšené míře oběťmi perzekuce, diskriminace a špatného zacházení, které často zahrnují i nejzávažnější formy násilí. V řadě zemí je dobrovolný sexuální kontakt mezi dospělými osobami stejného pohlaví důvodem k aplikaci trestních sankcí, včetně možnosti uložení nepodmíněného trestu odnětí svobody či dokonce trestu smrti.

Evropská unie považuje diskriminaci z důvodu sexuální orientace a genderové identity za neslučitelnou se základními zásadami, na nichž je založena. Podpora a ochrana lidských práv ve všech jejich relevantních aspektech je klíčových cílem společné zahraniční a bezpečnostní politiky (SZBP) EU. K aktivní podpoře a ochraně užívání všech lidských práv příslušníků LGBT menšiny v rámci vnější akce EU slouží řada nástrojů, včetně nástrojů finančních, jež jsou aplikovány institucemi EU a členskými státy.

Soubor nástrojů na ochranu a podporu lidských práv osob s odlišnou sexuální orientací a identitou je právně nezávazným dokumentem, který doplňuje Obecné pokyny Evropské unie pro politiku v oblasti lidských práv a mezinárodního humanitárního práva (tzv. Guidelines), především Obecné pokyny EU týkající se (a) trestu smrti, (b) mučení a jiného krutého, nelidského či ponižujícího zacházení nebo trestání, (c) obránců lidských práv a (d) násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen. Uvedené Obecné pokyny pro politiku Evropské unie jsou ve vztahu k ochraně práv příslušníků LGBT menšiny obzvláště relevantní.     

.