Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Burma Foreign Affairs and Transition Study Program, 2012

 

Centrum pro studium demokracie a kulturu (CDK)

Cíle projektu:

Hlavním cílem dvouletého projektu bylo poskytovat vzdělávací podporu barmskému demokratickému hnutí, a tím posilovat jeho kapacity v boji za lidská práva a demokratizaci. Projekt měl za cíl předávat členům barmské opozice a občanských skupin komparativní zkušenosti z přechodu k demokracii z různých zemí světa a tím podporovat demokratické hnutí v přípravách na transformaci Barmy. Dalším komplementárním cílem bylo povzbudit participaci žen v barmském demokratickém hnutí a posilovat vzájemné pochopení, důvěru a solidaritu mezi zástupci různých etnických skupin.

Aktivity a výstupy projektu:

-         3 několika měsíční kurzy - jeden deset a půl měsíce dlouhý kurz Školení v zahraničních otázkách (Foreign Affairs Training, FAT) a dva tříměsíční kurzy Přechod k demokracii (Transition to Democrcay) pro celkem 40 aktivistů občanské společnosti a politických stran z 35 různých organizací.

-         15 účastníků FAT se účastnilo dvou až dvou a půl měsíční stáže v 6 evropských a 3 jihovýchodoasijských zemích.

-         Rozdělení 9 malých grantů (jeden dvojitý grant pro dva studenty, kteří projekt realizovali spolu); bývalí studenti zorganizovali 9 školení pro celkem 241 účastníků plus 8 filmových projekcí. Všechna školení se uskutečnila daleko Rangúnu, kde aktivisté běžně nemají přístup k žádným školením ani jiným možnostem se vzdělávat.

-         4 kratší semináře (3 v Rangúnu a 1 v Mea Sot) s celkovým počtem 105 účastníků.

-         Vznik platformy distančního vzdělávání, která dnes obsahuje 31 vzdělávacích materiálů. Některé studijní materiály byly přeloženy do barmštiny.

-         300 ks CD vzdělávací pomůcky „Budovaní demokratických institucí“.

-         Ve spolupráci s Irrawaddy a prestižním časopisem Journal of Democracy vznikl pilotní program Educational Initiative’s Democracy Reader. Cílem je poskytnout širší intelektuální, politické a občansko-společenské veřejnosti v Barmě možnost číst v barmštině vysoce kvalitní politologické články o demokracii a zkušenostech s tranzicí v dalších zemích.

-         Nákup politologických knih (Celkem 333 knih, 97 titulů a 2 čtečky Kindle) pro vybavení knihoven v Barmě

-         Zahájení nového projektu s názvem Burma Center for Transitional Studies.

Partneři a spolupracující organizace:

-         Educational Initiatives, Chiang Mai, Thajsko (partner)

-         35 organizací, které vyslali svoje členy na školení

-         14 organizací, které uspořádaly stáže pro účastníky kurzu FAT: Irsko (Frontline Defenders); Česká republika (Člověk v tísni, La Strada, Demas); Srbsko (YIHR, Share); Polsko (Helsinki Foundation for Human Rights); Belgie (FIDH Brussels Office; European Partnership for Democracy; kancelář europoslance Hynka Fajmona), Indonésie (KontraS); Malajsie (SUARAM, Dignity International); Filipíny (Initiatives for International Dialogue).

-         Irrawaddy, Chiang Mai / Rangún

-         Čtyři organizace, které spolupořádaly kratší semináře: Yangon School of Political Science (Rangún); Sandhi Training Center (Rangún), NLD Education Department (Rangún); APPB (Mea Sot)

Donoři

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

National Endowment for Democracy

Open Society Institute

Rafto Foundation

Celková finanční podpora od MZV ČR (2011, 2012): 3 150 000,- Kč.

.