Ministerstvo zahraničních věcí ČR

česky   english  

rozšířené vyhledávání

Přejít na menu

Barma/Myanmar

 

V roce 2014 je za podpory programu transformační spolupráce realizováno celkem 5 projektů v celkové výši 9.834.593,- Kč.

ADRA ČR - Podpora aktivizace mladých lidí a posílení kapacit komunitních organizací v jihovýchodní Barmě - Cílem projektu je posílit spolupráci mládežnických organizací a mladých lidí obecně a aktivizace jejich zájmu o společenské dění. Základními prvky této strategie je posílení existující mládežnické sítě a zvyšování dovedností konkrétních mladých lidí v komunitách Karenského státu. V rámci projektu vznikne platforma neziskových organizací zaměřujících se na mládež, která bude koordinovat práci svých členů. Vzniklá platforma bude organizovat pro své členy školení na zvýšení jejich dovedností a zároveň bude pořádat školení pro mládež a širokou veřejnost. Kromě platformy vznikne také Youth Community Café jako místo pro setkávání a vzdělávání mládeže a současně budou uspořádané další školící programy pro barmskou mládež, včetně například studijní stáže do ČR, které posílí jejich dovednosti, zkušenosti a motivaci k aktivnímu zapojení do veřejného dění. Projekt podpořen na dva roky ve výši 4.428.131,- Kč, na rok 2014 přiznána dotace ve výši 2.254.190,- Kč. 

Burma Center Prague - Budování právního státu v Barmě II - Cílem projektu je posílit vládu práva v Barmě prostřednictvím spolupráce s Myanmar Lawyers Network, v loňském roce vzniklou platformou právníků se zaměřením na lidská práva. V rámci projektu proběhne 8 seminářů o zkušenostech z transformace ze střední Evropy, 4 tréninky na specifické právní dovednosti pro řadové právníky platformy, školení managementu pro klíčové představitele MLN, asistence při získávání dalšího financování či mikrogranty pro regionální právní centra. Klíčovou roli v projektu hraje partner předkladatele Central Eeastern European Legal Institute (CEELI), který se dlouhodobě a systematicky věnuje vzdělávání advokátů a právníků. Projekt podpořen na dva roky ve výši 3.968.200,- Kč, na rok 2014 přiznána dotace ve výši 1.989.100,- Kč.  

Člověk v tísni o.p.s. - Podpora občanské společnosti v Barmě na cestě k parlamentním volbám - Cílem projektu je zvýšit angažovanost občanských skupin v šesti regionálních oblastech (Monský, Šanský, Rakhinský, Kačjinský, Karenský stát, Mandalaj) a zlepšit výměnu informací mezi těmito skupinami a zástupci regionálních nebo celonárodních médií. Aktivity budou využívat sítě 6 regionálních komunitních center, kde se budou konat nejenom jednotlivá školení, ale i koordinační schůzky mezi skupinami a zástupci médií. Školení budou zaměřena na vědomosti v občanské nauce (průběh voleb, občanská participace ve volbách) a občanskou žurnalistiku. Tento projekt by měl zvýšit dostupnost a kvalitu zpráv z vybraných a mnohdy i špatně přístupných oblastí a zvýšit zájem veřejnosti o dění ve společnosti. Projekt podpořen na dva roky ve výši 3.800.000,- Kč, na rok 2014 přiznána dotace ve výši 1. 900.000,- Kč.  

Z minulých let pokračují tyto 2 projekty :

Centrum pro studium demokracie a kultury – Burma Center for Transitional Studies - Pokračující projekt z roku 2013 byl podpořen na 2 roky ve výši 3.858.499,- Kč, na rok 2014 přiznaná dotace ve výši 1.941.237,-Kč. Záměrem projektu je předávat členům barmských občanských a politických skupin komparativní zkušenosti z přechodu k demokracii, a tím posilovat dovednosti členů demokratického hnutí proaktivně a strategicky se podílet na transformaci Barmy. Zvláštní důraz bude kladen na posílení kapacit etnických politických a občanských skupin. Konkrétnějším cílem je důkladně vyškolit 74 účastníků kurzů Transition to Democracy (vybrané zástupce cca 40 barmských politických a občanských skupin), 80 účastníků seminářů pro zástupce politických stran  a 40 účastníků Tematických kurzů. Dalším cílem je prostřednictvím účastníků kurzů Transition to Democracy a jím poskytnutých grantů zahájit aktivní občansko-politické vzdělávání grass-root aktivistů a veřejnosti v etnických oblastech Barmy. Průřezovým cílem je povzbudit participaci žen a mladých lidí v barmském demokratickém hnutí a posilovat vzájemné pochopení, důvěru a strategickou spolupráci mezi aktivisty z barmské národnostní většiny s aktivisty z jiných etnických menšin, a mezi zástupci etnických skupin navzájem. Bude toho dosaženo uspořádáním řady kurzů a seminářů pro cílovou skupinu, poskytnutím minigrantů, publikační činností, vytvořením knihovny a debatního klubu v místě realizace a využíváním moderní IT a komunikační technologie.

Burma Center Prague – Indická základna pro transformaci Barmy - Pokračující projekt z roku 2012 byl podpořen na tři roky ve výši 5.209.000,- Kč, na rok 2014 přiznaná dotace ve výši 1.750.066 Kč. Projekt si klade za cíl zlepšit profesionalitu a schopnost řízení projektů barmských uprchlíků, aktivistů a médií a posílit tím jejich připravenost na demokratické změny v Barmě. Vzhledem k aktuální situaci v zemi se projekt ve třetím roce realizace zaměří více přímo na aktivisty v Barmě. Realizátoři se také budou snažit pomocí mobilních technologií zvýšit informovanost občanů a podporovat aktivní účast jednotlivců při politických procesech v Barmě. Dalším záměrem je zlepšit dopady mezinárodního cestovního ruchu na Barmu a využívat turismus jako vhodného nástroje k transformaci Barmy.

Informace o projektech realizovaných v minulých letech:

Indická základna pro transformaci Barmy II, 2013

Burma Center Prague více ►

Podpora demokracie a rozvoj kapacit občanské společnosti, 2013

ADRA více ►

Barmské projekty FAMU 2013

FAMU více ►

Burma Center for Transitional Studies, 2013

Centrum pro studium demokracie a kultury. více ►

Barmské filmové mikrogranty "Smíření" a "Civilizace a příroda", 2013

FAMU více ►

Budování právního státu v Barmě, 2013

Burma Center Prague, o.p.s. více ►

Barmské projekty FAMU, 2012

FAMU více ►

Burma Foreign Affairs and Transition Study Program, 2012

Centrum pro studium demokracie a kulturu (CDK) více ►

Barmské projekty společnosti Člověk v tísni, 2012

Člověk v tísni více ►

Podpora demokracie a rozvoj kapacit občanské společnosti v Karenském státě, Barma/Myanmar, 2012

Občanské sdružení ADRA více ►

Indická základna pro transformaci Barmy III, 2012

Burma Center Prague, o.p.s. více ►

Barmské projekty společnosti Člověk v tísni, 2011

Člověk v tísni, o.p.s. více ►

Indická základna pro transformaci Barmy II, 2011

Burma Center Prague více ►

Support of Civil Society Organizations Involved in Human Rights Protection in Burma

Člověk v tísni, o.p.s., 2010 více ►

Indická základna pro transformaci Barmy I, 2010

Barmské centrum Praha, o.p.s., 2010 více ►

Kayin Fellowship Program: Posilování kapacit komunit a občanské společnosti

ADRA, o.s., 2010 více ►

Barmské projekty společnosti Člověk v tísni

Člověk v tísni, o.p.s., 2010 více ►

Barmské projekty společnosti Člověk v tísni

Člověk v tísni, o.p.s., 2008 více ►

Barmské projekty společnosti Člověk v tísni

Člověk v tísni, o.p.s., 2009 více ►

Indická základna pro transformaci Barmy

Barmské centrum Praha, o.p.s., 2009 více ►

Barmské projekty Člověka v tísni / Burma Projects of People in Need

Člověk v tísni, 2007 více ►

Myanmarské filmové centrum a barmské projekty FAMU / Myanmar Moving Image Center and Burmeese projects of FAMU

p1070472

FAMU, 2007 více ►

Příprava filmové školy Yangon Film School (YFS)

Institut dokumentárního filmu, 2006 více ►

Workshop krátkého filmu v Rangúnu, Barma (20. - 23.10. 2006)

Ve spolupráci s Centrem audiovizuálních studií FAMU více ►

Centrum na podporu demokracie v Barmě

Člověk v tísni, 2006 více ►

.