Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Přejít na menu

Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo Twitter

Indická základna pro transformaci Barmy

 

Barmské centrum Praha, o.p.s., 2009

Anotace: Projekt si klade za cíl vytvořit v Indii předpoklady pro koordinované aktivity organizací občanské společnosti prosazující demokracii v Barmě, zlepšit dramatickou situaci barmských uprchlíků v Indii a zmírnit následky hladomoru v Čjinském státě. Pozice Indie jako významného partnera barmské junty a současně největší demokracie na světě vedl k závěru, že je nutné koncentrovat pozornost a směřovat chybějící podporu i na západní hranice Barmy. Současně je potřeba zvýšit v České republice i v Evropě povědomí o této problematice, které dosud není na dostatečné úrovni.

Aktivity realizované v roce 2009:

 • Podpora partnerské organizaci Burma Centre Delhi (BCD) při procesu registrace, při zavádění a vybavení kanceláře, poradenství k projektovému managementu
 • Studijní cesta do Indie
  • Networking BCD a BCP
  • Schůzky s představiteli nejdůležitějších barmských iniciativ působících v Dillí
  • Schůzky s barmskými uprchlíky a svépomocnými skupinami, schůzka na Yamuna Clinic, s indickými badateli, se zájmovými NNO a s velvyslancem české ambasády
  • Schůzka se zástupci Chin Human Rights Organization (CHRO) a volba odpovídajících nástrojů pomoci pro barmskou populaci trpící hladomorem
  • Schůzka se zástupci exilové redakce Mizzima News, se zástupci místní pobočky Democratic Voice of Burma a identifikace možností spolupráce v roce 2010
  • Jednání se zástupci skupin čjinských a kačjinských žen o spolupráci a nastavení možného portfolia Spravedlivého obchodu; od uprchlických žen nakoupeny vzorky produktů a diskutovány možnosti zlepšení kvality
 • Cesta zaměstnanců BCD do Prahy, jejich účast na tiskové konferenci u příležitosti spuštění kampaně veřejné sbírky "Pomozme Barmáncům!" a účast na mezinárodní konferenci barmských aktivistů v Praze, pořádané BCP, kde byl prezentován tento společný projekt
 • ‚Networking workshop' mezi BCD a Journalists' Forum Assam v Guwahati, v indickém státě Assam
 • Výzkum možných aktivit ve prospěch Barmy v hlavním městě Dillí a v severovýchodních státech Indie, určení vhodných příjemců mikrograntů pro rok 2010
 • Instalace a adaptace software pro on-line shop; tvorba stránek v české verzi o uprchlících v Indii a tvůrcích výrobků; příprava prezentace produktů; zavádění postupů činnosti pro prodej; účtování a logistika
 • Veřejná sbírka ve prospěch Čjinů: vytvoření konceptu kampaně, výroba materiálů a organizace veřejných akcí; intenzivní práce s médii
 • Tisková konference a zahajovací výstava fotografií s účastí a prezentací ředitele CHRO
 • Příprava grantového schématu pro udělování mikrograntů v roce 2010

Výstupy dosažené v roce 2009

 • Podpora struktur v Indii: partnerská organizace legálně zaregistrována s povolením otevřít si bankovní účet; Přenos know-how k projektovému managementu a k vedení účetnictví; studijní cesta do Dillí
 • Síťování (networking) s BCD a cesta zástupců BCD do Prahy
 • 35 výrobků barmských uprchlíků k dispozici v on-line shopu; ve Spravedlivém obchodě prodáno 105 položek
 • Fundraisingová kampaň „Pomozme Barmáncům!": vytvoření internetových stránek: www.dmsbambus.cz, 2 natočené videospoty (AJ, ČJ), webový banner, tisková konference, 2 tiskové zprávy, 200 plakátů, 7700 barevných letáků, 1000 stojánků pro čajovny, 1500 čajových sáčků rozdávaných zdarma s výzvou k darování, fotovýstava, 7 akcí v čajovnách, 1 akce s čjinskými uprchlíky v divadle Disk; info balíček pro novináře (DVD s texty a foto), schválení sbírky Fórem dárců v systému DMS s heslem DMS BAMBUS; získáno přes 122.000 korun.
 • Mediální partnerství s Radiem Wave (Český rozhlas) s důrazem na podporu kampaně, zacílení na mladší generaci

Výše podpory MZV pro rok 2009: 1.499.848,- Kč

 

Tisková konference dne 14.9.2009

Akce v divadle DISK, v Praze dne 24.10.2009

Akce v divadle DISK, v Praze dne 24.10.2009

Akce "Vánoce pro Barmu", v Brně dne 12.12.2009

.